Kategorijas
Nozares

Daces Gailes darbs un hobijs – iepirkumi

DACE GAILE jau vienpadsmito gadu strādā Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Kopš 2012. gada marta viņa ir šīs iestādes vadītāja. Par publiskajiem iepirkumiem Dace ir aizstāvējusi gan maģistra, gan bakalaura darbu, gan arī vadījusi studentu darbus. Iepirkumus viņa atzīst par savu darbu un hobiju – tas jaušams arī šajā sarunā.

Kādas šobrīd ir publisko iepirkumu attīstības tendences? Kurp mēs virzāmies?
Mēs virzāmies uz atbildīgāku rīcību. Arī Publisko iepirkumu likuma (PIL) grozījumi ir tendēti uz atbildību, uz lietu sakārtošanu. Likumā noteikts, ka pasūtītājam aizliegts grozīt noslēgtu līgumu, ja grozījumi nav iepriekš atrunāti. Ja pasūtītājs kaut ko līgumprojektā norādījis nepareizi, arī piegādātājam laikus jāvērš uz to uzmanība, citādi abiem var noiet greizi. Līdz šim attieksme pret iespēju grozīt jau noslēgtu publiskā iepirkuma līgumu bijusi, es teiktu – visai liderīga. Tas šķita ļoti vienkārši – nolīgt par lētāko cenu un tad sākt korekcijas līgumā. Pamazām gan pasūtītāji, gan piegādātāji sākuši saprast, ka saskaņot sarunu procedūru par neparedzamiem būvdarbiem vai pakalpojumiem IUB ir kļuvis gandrīz neiespējami. Jāsaprot, ka pasūtītājam jāatrunā

Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Nozares

Vertikālās partnerības koncepta izmaiņas publiskajos iepirkumos

Publiskie iepirkumi ir joma, kurā saskaras dažādas intereses, kas ir pašsaprotami, ņemot vērā, ka izdevumi par iepirkuma līgumu izpildi saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) apkopoto informāciju 2010.gadā bija 1,2 miljardi latu, bet 2011.gadā – gandrīz 1,5 miljardi latu, turklāt ir prognozējams šā rādītāja pieaugums, Latvijas ekonomikai pārvarot piedzīvotās krīzes sekas. Protams, dažādo interešu sadursmes rezultātā nereti izkristalizējas vērā ņemami un noderīgi priekšlikumi, kas turklāt iekļaujas Latvijas tiesību sistēmā, gan arī ir atbilstoši Latvijas saistībām pret Eiropas Savienību un citām starptautiskajām saistībām, tostarp noslēgtajiem nolīgumiem Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros. Šādi priekšlikumi arī nodrošina publisko iepirkumu sistēmas kvalitatīvu pilnveidošanu.

Kategorijas
Nozares

Aktuālie jautājumi publiskā iepirkuma jomā Eiropas Savienības fondu ieviešanā

2012.gada 3.decembrī Tallinā notika vienas dienas seminārs par aktuālajiem jautājumiem publiskā iepirkuma jomā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieviešanā (Public Procurement in EU Structural Funds and EAFRD implementation), ko organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Igaunijas Finanšu ministriju.

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Elektronisko iepirkumu sistēma un tās priekšrocības

Kas ir EIS?

Ideja veidot elektronisko iepirkumu sistēmu jeb EIS pirmo reizi izskanēja 2004.gadā, kad Latvijai, iestājoties Eiropas Savienībā, bija jāpārņem komplicētās Eiropas iepirkumu normas, trūka zinošu iepirkumu speciālistu kvalitatīvu decentralizētu iepirkumu nodrošināšanai. Tika secināts, ka standarta preču iegādei lietderīgāk rīkot centralizētus iepirkumus, kuru rezultātus attēlotu elektroniska kataloga veidā, no kura visas ieinteresētās iestādes varētu izvēlēties savām vajadzībām atbilstošas preces. EIS (www.eis.gov.lv) ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzturēta valsts informācijas sistēma, kas integrēta arī citās valsts informācijas sistēmās. EIS pamatā ir elektronisko katalogu princips, kurš darbojas kā interneta veikals publiskā sektora organizācijām un kurā savas standarta preces piedāvā vairāki piegādātāji.

Kategorijas
Nozares

Pašvaldības ir pret obligātu EIS izmantošanu

Patlaban sabiedrības vērtēšanai nodotie jaunie Publiskā iepirkuma likuma labojumi paredz arī pašvaldībām ieviest obligātu EIS katalogā iekļauto preču izmantošanu. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieki ANDRA FELDMANE un AINO SALMIŅŠ nenoliedz EIS priekšrocības atsevišķos gadījumos, bet tajā pašā laikā nevar akceptēt uzstādījumu, kas izriet no valdības dotā solījuma SVF, ka viss, kas no VRAA puses būs ievietots katalogā, obligāti būs jāpērk centralizēti.

Kategorijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Pārtika un dzērieni

Pārtikas preču katalogs Elektronisko iepirkumu sistēmā

Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamais pārtikas preču katalogs ir paredzēts visiem pircējiem – valsts un pašvaldību iestādēm, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām – visiem, kuriem jāpiemēro Publisko iepirkumu likums. Minētais katalogs izveidots kā pilotprojekts 2011.gada augustā un tiek pakāpeniski attīstīts, skaidrojot tā priekšrocības pircējiem un informējot potenciālos piegādātājus par iespējām nākotnē veidot sadarbību, piedaloties VRAA rīkotajā centralizētajā iepirkumā.

Patlaban pārtikas preču katalogā iespējams iegādāties preces, kam ir vidējs vai garš uzglabāšanas termiņš, – preces, kam var veidot uzkrājumus un nav vajadzīgi regulāri ikdienas pasūtījumi.
E-katalogā pieejamais preču klāsts ir sadalīts vairākās grupās:

Kategorijas
Pārtika un dzērieni

Kā veicināt vietējo pārtikas ražotāju dalību iepirkumos

Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti visu ES valstu produktiem iepirkumos paredz ievērot vienotus tirgus nosacījumus, tomēr realitātē katra dalībvalsts aizstāv savus vietējos lauksaimniecības pārtikas ražotājus. Cik saprotoši un elastīgi šajā ziņā ir Latvijas ierēdņi, un kā panākt, lai valsts un pašvaldību iestādes vairāk iepirktu produktus no vietējiem ražotājiem?

Būt patriotiem

Kustības Nepērc svešu! idejas autors Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents Didzis Šmits uzsver, ka ļoti svarīgi valsts un pašvaldību darbiniekiem, kuri rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu, rādīt piemēru un neiepirkt svešas preces. Viņš skaidro:
– Svarīgāka par likumdošanu ir tautas attieksme un sapratne, kāpēc nevajag pirkt svešus produktus. Ja sabiedrība to sapratīs, arī politiķi mainīsies. Šobrīd Latvijā cilvēki diemžēl neredz kopsakarības naudas apritē. Ja valsts iepirkumā ir iespēja izvēlēties vienu no diviem produktiem, kas katrs maksā 40 santīmi, tad der atcerēties, ka no ārvalsts produkta labākajā gadījumā Latvijas budžetā atgriežas 0,05 santīmi, bet, ja iepirkumā uzvar Latvijā ražots produkts, valstij paliek aptuveni 70 procenti no tā vērtības. Pārējos 30 procentus veido importa piedevas, izmantotā gāze utt.

Kategorijas
Nozares Pašvaldības

Valmiera izceļas? Tikai ievēro likumus…

Pašvaldības nedodas uz veikalu nopirkt dēļu kravu vai papīra pakas… Gandrīz par visu tiek veikts iepirkums, sākot ar telpu uzkopšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un beidzot ar jaunu ēku būvniecību, ielu rekonstrukciju. Valmieras domes izpilddirektoru JĀNI BAIKU neizvaicājam nejauši vai pa draugam. Profesionāli, korekti – tā Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) starp citām uzteic Valmieras pilsētas pašvaldību, kad vaicājam, kuras pašvaldības vislabāk tiek galā ar iepirkumiem.

Kategorijas
Nozares Tieslietas

Augstākās tiesas Senāta atziņas publisko iepirkumu lietās

Tiesas kontrolei pār iepirkuma procedūru ir nozīme ne tikai konkrētu lietu ietvaros, bet arī plašākā mērogā – nosakot virzienu, kādā attīstās izpratne par tiesisku iepirkuma procedūru. Kā liecina tabulā apkopotie dati, pēdējos gados strauji audzis Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā (turpmāk – Senāts) izskatīto iepirkumu lietu skaits.

Gads 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Izskatīto lietu skaits1 (ieskaitot procesuālos jautājumus) 3 2 3 3 2 3 9 16 16
Ar spriedumu izskatītās lietas 1 2 1 3 1 0 3 2 4

Cerams, ka šāds kāpums vairāk saistīts ar uzņēmēju plašāku informētību par viņu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības iespējām, nevis ar iepirkumu veicēju negodprātīgas vai kļūdainas rīcības biežumu. Tālāk sniegts apkopojošs ieskats Senāta aktuālajā praksē, kurā paustās atziņas var kalpot kā ieteikumi procedūras dalībniekiem savu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībā un visām procedūrā iesaistītajām personām un institūcijām godīgas spēles veicināšanā.

Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums

Vai viegli uzvarēt konkursā? Būvfirmas “Merks” pieredze

Šobrīd daudzu uzņēmēju pastāvēšana un attīstība ir atkarīga no mākas sagatavot piedāvājumu un vinnēt dažādos konkursos. Būvkompānijas „Merks” birojā septiņi cilvēki diendienā nodarbojas tikai ar iepirkumiem. Par firmas pieredzi stāsta uzņēmuma valdes loceklis un celtniecības nodaļas direktors JĀNIS ŠPERBERGS un juriste INETA KAŅEPE.

Cik no pašreizējiem objektiem ir iegūti pēc piedalīšanās iepirkumos?

Jānis Šperbergs: Lielākoties viss, ko patlaban būvējam, ir iepirkums, jo arī tad, ja pasūtītājs ir privāta kompānija, tā ir rīkojusi konkursu. Ja konkurss ir privāts un tas nav izsludināts publiski, vienalga tiek uzaicināti vairāki dalībnieki. Parasti uzaicina, ņemot vērā uzņēmuma reputāciju un dažādu būvkonsultantu ieteikumus. Vienīgais objekts, kurš iegūts bez konkurences, ir mūsu pašu attīstītais projekts „Skanstes mājas” – Grostonas ielas dzīvojamā māja. To paši projektējam un paši būvējam.

Ko „Merks” patlaban būvē?

J.Š.: Pēdējais līgums, ko parakstījām, ir Rīgas Tehniskās universitātes Elektroenerģijas fakultāte. Citi šā brīža objekti ir Spīķeru kvartāla revitalizācija, „Rīgas Satiksmes” inženiertīklu pārbūve Juglā. Vēl būvējam Salaspils katlumāju, AS „Rīgas meži” kokzāģētavu, nobeigumam tuvojas Bērnu klīniskās slimnīcas 20.korpusa rekonstrukcija. Novembra vidū nodevām Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterināro klīniku.

Kurš jūsu uzņēmumā seko līdzi pasūtītāju izsludinātajiem iepirkumiem un izlemj, kuros no tiem piedalīties?

J.Š.: Mums ir Piedāvājumu nodaļa, ko paši dēvējam par tenderu daļu. Tās darbinieku uzdevums ir izvērtēt tos uzaicinājumus, kas publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā iepirkumi.lv vai saņemti tieši no pasūtītājiem. Izvēlamies objektus, kas atbilst mūsu sākotnējiem kritērijiem, un kopīgi apspriežam, vai izsludinātais konkurss mums ir interesants, vai ir vērts tērēt resursus un tajā piedalīties.

Cik liela ir jūsu Piedāvājumu nodaļa?

J.Š.: Nodaļā strādā septiņi darbinieki. Divi cilvēki gatavo kvalifikācijas dokumentus un visu „literatūru”, viens cilvēks nodarbojas ar tehniskajiem piedāvājumiem, arī apkopo materiālu un iekārtu sertifikātus, reizēm jāapraksta darbu veikšanas metodes, jātulko dokumenti ārvalstu sadarbības partneriem. Vēl ir četri tāmētāji, kas aprēķina, cik maksā būvdarbi, un sagatavo finanšu piedāvājumu.

Cik iepirkumos gadā piedalāties?

J.Š.: Vidēji 100 gadā, tātad katru mēnesi tiek sagatavota dokumentācija dalībai astoņos iepirkumos. Vinnējam no tā visa kādus desmit, piecpadsmit procentus. Tas skaitās labi pēc vispārējās statistikas datiem.

Tad iznāk, ka deviņdesmit procenti darba nonāk papīrgrozā?

J.Š.: Jā, tā ir. Tā ir konkurence!

„Merks” ir aktīvs uzņēmums un mēdz arī apstrīdēt iepirkumus. Kādēļ?

Ineta Kaņepe: Pamatā ir divu veidu iesniegumi – sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojam, kā pretendenti var aizstāvēt savas intereses. Pirmā apstrīd iepirkuma procedūru nolikumos iekļautās prasības, otrā – iepirkuma procedūras rezultātus. Mūsu sūdzības galvenokārt bijušas tieši par nolikumiem un tajos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kas neatbilst Publisko iepirkumu likumam (PIL). Visbiežāk tās ir konkurenci ierobežojošas un nesamērīgas prasības: iepirkuma priekšmetam neatbilstošs apgrozījums, pretendenta pieredzes apliecināšanai liels objektu skaits vai, gluži pretēji, pietiek ar vienu objektu, bet tam jāatbilst daudzām ļoti detalizēti aprakstītām pazīmēm. Lai saprastu, pārspīlējot var sacīt, ka prasa pieredzi apaļas mājas būvniecībā… Un ir zināms, ka ir tikai viens komersants, kurš ir uzbūvējis šādu apaļu māju, tātad nolikums ir rakstīts konkrētam uzņēmējam.

Daudz par to ir runāts, tomēr pēc jūsu teiktā izskatās, ka nekas nemainās un vēl arvien šādi nolikumi tiek radīti.

J.Š.: Protams! Var palasīt pēdējos lielos iepirkumus un nešaubīgi tajos pamanīt šādas dīvainas prasības. Nesen bija tāds iepirkums, kur mēs nevarējām atrast sadarbības partneri nevienā Baltijas valstī, tādu nebija arī Polijā, Norvēģijā, bet Latvijā gan ir viens uzņēmums, kurš var izpildīt šo kvalifikāciju.

Vai to nevar aizliegt – izvirzīt šādas specifiskas prasības?

I.K.: PIL nosaka – lai pārliecinātos par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, var izvirzīt prasības pieredzei un speciālistiem. Atslēgas vārds ir – samērīgas. Piemēram, var prasīt pieredzi publisku ēku būvniecībā, norādot to platību un vērtību. Šajā gadījumā būs daudz pretendentu, bet, tiklīdz prasībās būs noteikts, ka publiskajai ēkai ir jābūt bērnudārzam, pretendentu skaits samazināsies.

Bija tāds gadījums, kad objekta ietvaros tika prasīta lielas teritorijas apzaļumošana. Iznāk, ka tava būvnieka pieredze nekam neder, bet tev vajag apzaļumošanas pieredzi. Vēlams, lai ēkas celtniecības projekta ietvaros ir veikta arī parka rekonstrukcija, bet Latvijā ir tikai viens vai divi tādi realizēti objekti. Te arī parādās prasību samērīgums – ja uzņēmējs ir apzaļumojis 500 m2, vai tad viņš 1500 m2 nevarēs apzaļumot? Kur te ir loģika, kāpēc vajag tādu uzņēmēju, kurš ir apzaļumojis tieši 1500 m2 kopā ar ēkas būvniecību? Un tā ir daudzās lietās. Šādas lietas ir sastopamas arī inženiertīklu izbūves prasībās. Līdzīgi, ja esi licis 10 centimetru diametra caurules, tad nemācēsi ielikt 20 centimetru diametra caurules? Tagad, šeit runājot, mums tas liekas smieklīgi, bet prasībās tas tiešām ir sastopams. Prasībām ir jābūt samērīgām. Samērīgumu mēs mērām…

Katrs ar savu sapratni par samērīgumu…

I.K.: Jā, vai ar kāda labvēļa izpratni. Bija vienubrīd tāda mode prasīt būvniekiem 5–7 objektu pieredzi. Kuram tad ir piecu bērnudārzu celtniecības pieredze? Tagad panākts, ka lielākais šādu objektu skaits ir trīs. IUB savos norādījumos ir pateicis, ka tas ir samērīgi: ja būvnieks ir mācējis uzbūvēt vienu, tas varētu arī neliecināt par pietiekamu pieredzi, ja uzbūvējis divus, tad jau to nevar atzīt par sagadīšanos, savukārt trīs objektu pieredze vairs nepieļauj nekādas šaubas.

Tas attiecas uz objektu specifiku. Saistībā ar bērnudārza būvniecības iepirkumu bija pat tāds kuriozs, ka pasūtītājs, aizstāvot IUB konkrēto nolikumu, norādīja, ka būvnieks, kurš nav būvējis bērnudārzu, nepareizā augstumā pieskrūvēs bērniem izlietnes. Jāatceras, ka būvē pēc projekta, un, ja projektā ir kļūda, tad būvētājs pagrozīs galvu un varbūt pajautās, vai tā var būt, ka tik augstu jāskrūvē izlietne, bet tas, ka pieskrūvēs izlietni ne tādā augstumā, jo nav būvējis bērnudārzu, – nav pieredzes jautājums, jo būvē saskaņā ar projektu. Tāda mums ir bijusi pieredze, cīnoties ar dīvainībām nolikumos.

Kādos gadījumos esat apstrīdējuši rezultātus?

I.K.: Rezultātus kopumā esam apstrīdējuši kādas piecas reizes, kad tie ir bijuši izteikti tendenciozi, apmēram tā, ka par komata trūkumu zaudē konkursā. Esam panākuši, ka uzdod pasūtītājam pārvērtēt. Pasūtītāja pārvērtēšanas rezultāti ir dažādi…

J.Š.: Dažreiz parādās divdomīgi vērtēšanas kritēriji, ka var saprast gan tā, gan citādi. Tas ir jautājums, vai pietiek ar zemākās cenas konkursiem vai jāvērtē saimnieciski visizdevīgākais. Dažreiz saimnieciskā izdevīguma kritērijos ir parādījies tāds brīnums kā darba tehnoloģiskais apraksts, par ko iedod pat 30 un vairāk punktus. Kāds no tā pasūtītājam „izdevīgums”, ja esam izpildījuši kvalifikācijas kritērijus, mums ir pieredze, bet ir jāapraksta, kā strādāsim – vai vispirms raksim zemi vai betonēsim pamatus?! Nu, tas taču ir muļķīgi! Reti, bet šādi brīnumi pa brīdim no pasūtītāju puses „uzpeld”.

I.K.: Papīrs panes visu, bet reāli to visu varētu vērtēt tikai būvlaukumā. Var uzrakstīt, ka strādās pēc nezin kādas nanotehnoloģijas, bet būvlaukumā rakt ar lāpstu.
Vēl, ja runā par saimniecisko izdevīgumu, dažos tā sauktajos siltināšanas iepirkumos no būvnieka tika prasīts garantēt rezultātu, kas apsolīts, lai saņemtu finansējumu. Būvniecībā atbildība par rezultātu šajā gadījumā jāuzņemas visiem dalībniekiem. Par to, kas uzbūvēts, ir atbildīgs gan projektētājs, kurš ir veicis aprēķinus, gan būvnieks. Vēl jo vairāk, rezultāts jeb saimnieciskais izdevīgums tiks sasniegts vienīgi tad, ja pasūtītājs nodrošinās atbilstošu ekspluatāciju. Šādos gadījumos saimnieciskā izdevīguma kritērijs var novest līdz kašķim visu iesaistīto pušu starpā, nevis līdz rezultātam.

Kā tad rīkojas tie, kuri vēlas labākas kvalitātes ēku ar ekskluzīviem, nevis lētākajiem materiāliem?

I.K.: To var ielikt projektā. Projektā tiek paredzēts, piemēram, Gustava Berga pods vai ekvivalents. Un tad būvnieks var meklēt tādu, kas ir ekvivalents. Tas attiecas uz visiem materiāliem. Valsts vai pašvaldības iestāžu pasūtītājs nevar gribēt konkrētas firmas krānus vai tapetes, bet viņš var nosaukt produktu, paredzot tiesības piedāvāt ekvivalentu. Konkrētas tirdzniecības markas preci nedrīkst pieprasīt, jo tā ir konkurences ierobežošana. Tikai privātfirmu konkursos pasūtītājs var darīt, kā grib.

J.Š.: Dažreiz cenas princips darbojas sliktā nozīmē tādā ziņā, ka būvnieks zemo cenu piedāvā, jau aprēķinājis, ka kaut ko nomainīs, kaut ko nedarīs… Šobrīd Latvijā ir gana daudz puspabeigtu objektu, kur būvnieki ir pazuduši, bankrotējuši, lauzuši līgumu… Jo viņi savulaik vinnēja ar zemāko cenu, cerēdami, ka nomainīs uz kaut ko lētāku, bet būvniecības izmaksas pieauga un viss apstājās.

Cilvēki runā, ka, nespējot iekļauties zemajās cenās, būvkompānijas sameklē lētākus materiālus, nekā projektā paredzēts, un tā blēdījoties izķepurojas. Vai tā tiešām notiek, pasūtītājam nezinot – „pa kluso”?

I.K.: Tas nav tik vienkārši, jo ir būvuzraudzība un autoruzraudzība. Lai tā varētu notikt, tas ir jāapstiprina minētajām personām, tātad vismaz trīs cilvēki to zina.

J.Š.: Zinu, ka daži veikalu attīstītāji uz tā „grābekļa” ir kāpuši, jo viņiem vienmēr vajadzīga zemākā cena un nekas vairāk. Ceļot dažus mazos veikalus, beigās būvuzņēmējs noliek pasūtītāju „pie vietas”, izvirzot ultimātu, ka vai nu tiek samaksāts par papildu darbiem, vai viņš bankrotēs un veikals paliks puscelts. Tas notiek tad, kad iekārtas pasūtītas, preces pasūtītas, zināma veikala atvēršanas diena… Esmu dzirdējis šādus stāstus, un tad pasūtītājam nākas piekāpties. Pašvaldība tā nevar. Ja celtnieks netiek galā, tad pašvaldībai nākas sakost zobus un nomainīt kādu materiālu uz lētāku, jo tā nevar piemaksāt.

Vai arī jums ir gadījies, ka ar savu zemāko cenu neesat varējuši paveikt darbus?

I.K.: Ir šāds gadījums mūsu biogrāfijā – vienas slimnīcas renovācija. Iepirkumu procedūra ievilkās gan ilgstošas piedāvājumu vērtēšanas, gan sūdzības rezultātā. Kad sapratām, ka nevarēsim izpildīt līgumsaistības, vienojāmies par līguma izbeigšanu. Visus pārējos objektus esam realizējuši. Arī tā, ka bez peļņas vai ar mīnusiem, bet esam visu izdarījuši līdz galam.

Bez peļņas – vai tas nozīmē, ka nodrošināt cilvēkiem darbu un uzņēmumam apgrozījumu?

J.Š.: Uzkrājam pieredzi un mācāmies katrā objektā, apgrozījums ir, uzņēmuma reputācija un labā slava tiek noturēta. Pēdējais piemērs bija Mārupes dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, kur neko nenopelnījām, beidzām objektu pa nullēm. Tāda ir realitāte.

Vai zaudējumi konkursos ir piedzīvoti arī jūsu pašu kļūdu dēļ?

J.Š.: Reizēm gadās arī kļūdas, parasti tās ir tehniskajā piedāvājumā. Mums bija rūgta pieredze pirms vairākiem gadiem, kad šādas kļūdas dēļ zaudējām, kaut arī mums bija labākā cena. Varētu jautāt, vai tas ir tik būtiski, ka tehniskajā piedāvājumā ir ielikts par dažiem milimetriem mazāka diametra ventiļa kvalitāti apliecinošs dokuments, jo būvēs taču tā, kā ir projektā? Šādas kļūdas dēļ mēs esam „izmesti” no iepirkuma, un par šādiem gadījumiem gan ir dusmas. Paradoksāli, ka kļūdu tāmē atļauj labot, bet tehniskajā piedāvājumā ne. Tie, diemžēl ir nepārsūdzami gadījumi.

Bet gadījumos, kad ir objektīvi zaudēts konkurss, tāpēc ka esam bijuši dārgāki, nav ko pārdzīvot – tāda ir dzīve… Jo reizēm uzvar tas, kurš ir kļūdījies visvairāk.

Kā jūs varat paredzēt, ka jums varētu būt zemākā cena?

J.Š.: Tā ir pieredze. Tiek veikta cenu aptauja par to, ko var saņemt no piegādātājiem, ir jāparedz arī zināmi riski. Tikai apsverot, kur inženieris var piedāvāt finansiāli izdevīgāku risinājumu, zinot, ka granītu var atvest arī no Ķīnas, ne tikai no Itālijas, var uzvarēt. Ja visiem būtu jārealizē tas, kas ielikts projektā, tad spēle būtu godīga un vinnētu tas, kurš mācētu uzbūvēt ātrāk ar saprātīgu peļņu un labā kvalitātē, bet šobrīd tie apsvērumi ir nedaudz citādi. Kāds pavisam nekaunīgi izrēķina, ka nesamaksās apakšuzņēmējiem – arī tā notiek. Būvniecībā atrast iemeslu, kāpēc nemaksāt apakšuzņēmējam, ir viegli.

Kā jūs strādājat ar saviem apakšuzņēmējiem? Kā tos izvēlaties?

J.Š.: Atsevišķiem darbiem ņemam konkrētus apakšuzņēmējus. Veicam cenu aptauju. Ja divi sola veikt darbus par vienādu cenu, tad izvēlamies to, ar kuru mums ir bijusi pozitīva sadarbības pieredze. Ir jābūt uzmanīgam, ja kāds sola darbus izpildīt ļoti lēti, jo nav teikts, ka izpildīs visu solīto. Lielākoties strādājam ar mums zināmiem uzņēmumiem, bet gadās, ka paņemam pilnīgi nezināmu.

Vai pārliecināties par apakšuzņēmēju reputāciju?

J.Š.: Protams. Mēs nestrādāsim ar „melnu” apakšuzņēmēju, kuram ir slikta vēsture. Apakšuzņēmēji pēc iepirkuma dalās vismaz trīs kategorijās. Vieni ir tādi, kuri ir nepieciešami un tiek norādīti, lai izpildītu konkursa kvalifikācijas prasības – ja vajag restauratoru vai augstspiediena cauruļvadu metinātāju. Tad ir otra apakšnieku grupa, kas izpilda 20 un vairāk procentu, viņiem jāatbilst 39.panta noteikumiem – bez nodokļu parādiem. Pārējie ir tādi, kas izpilda mazāk par 20 procentiem. Maziem darbiem teorētiski var paņemt „kabatas kantori”. Bet vai tas attaisnojas? Tā kā esam lielais nodokļu maksātājs, visi mūsu uzņēmuma darījumi un atskaites tiek rūpīgi pārbaudītas, tāpēc vieglāk ir strādāt tīri. Varbūt ne vieglāk, bet mierīgāk gan!

Es saprotu, ka „Merkam” vairs nav strādnieku, nav nekādu celtnieku. Vai tā ir?

J.Š.: Jā, mums bija betonētāji un cauruļvadu montētāji, kad sākām būvēt „Skanstes virsotnes”, bet šobrīd ir tikai būvlaukuma menedžments.

Ko vajadzētu mainīt iepirkumu likumā? Varbūt ir kas tāds, kas jums traucē strādāt tā, kā gribētos?

J.Š.: Pats likums ir labs, bet tā interpretācija pasūtītāja sagatavotajos nolikumos gan varētu būt samērīgāka. Klibo likuma piemērošana, jo katram tā ir sava. Piemēram, ir pašvaldības, kas labprāt mūs gribētu redzēt vēlreiz, bet ir pašvaldības, kurās uzvarēt iepirkumā ir ļoti grūti pat ar labāko cenu, labām atsauksmēm un atbilstošu pieredzi līdzīgu darbu izpildē.

Kāpēc grūti?

J.Š.: Nojaušu, bet negribu izteikties.

Vai piedalāties arī citu valstu iepirkumos?

J.Š.: Nē, esam dibināti Latvijā ar uzdevumu un mērķi darboties tikai Latvijas tirgū. Mūsu mātes uzņēmums ir Igaunijā, un visi tā meitas uzņēmumi Lietuvā un Latvijā ir orientēti tikai uz konkrētās valsts tirgu.

Ar kuriem objektiem jūs lepojaties?

J.Š.: Man pašam ļoti patīk Cēsu parks, kas patiesībā ir mazs objekts – tā ir Cēsu parka rekonstrukcija un labiekārtošana. Mēs kaut ko tādu līdz šim nebijām darījuši. Vēl varam lepoties ar viesnīcu „Tallink”, kur brīvi stāvošai sienai, kas būvēta 19.gadsimta beigās un ir daļa no izcilā arhitekta K. Felsko projektētā nama, bet jau vairākus gadu desmitus šūpojās un bija balstīta ar stutēm, piebūvējām klāt viesnīcu. No jaunajām būvēm lepojamies ar „Skanstes virsotnēm”, ko paši projektējām un paši būvējām.

UZZIŅAI

  • Igaunijas būvniecības uzņēmuma „Merko Ehitus” meitas uzņēmums Latvijā SIA „Merks” dibināts 1996.gadā.
  • Konsolidētais apgrozījums 2011.gadā Ls 29 490 506.
  • Ik gadu piedalās aptuveni 100 iepirkumos.

Teksts: Iveta Daine, foto no “Merks” arhīva