Žurnāls Iepirkumi Aprīlis 2016
Ja strādāsim zaļāk, dzīvosim labāk

Žurnāls „Iepirkumi” aprīļa numurā sniedz ieskatu zaļā iepirkuma aktualitātēs Latvijā un ES dalībvalstīs. Vērtējumu sniedz Vides un reģionālās attīstības ministrijas Kontroles departamenta direktors Māris Klismets. Ar pieredzi zaļā publiskā iepirkuma rīkošanā un ieteikumiem tā uzlabošanā dalās Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas vadītāja Ligita Gāgane un starptautiskās lidostas „Rīga” Iepirkumu nodaļas vadītāja Dace Pommere un vides pārvaldnieks Ronalds Veiss. Savukārt Lietuvas uzņēmuma PS „Ēdiens & KM.lv” skandalozos krāpšanās līkločus Latvijā rīkotajos zaļajos iepirkumos šķetina žurnāliste Ilze Galkina.

Savu viedokli par to, vai Latvija 2017. gadā, atbilstoši Zaļā iepirkuma vadlīnijām saniegs 30% lielu zaļo publisko iepirkumu īpatsvaru pauž Rīgas plānošanas reģiona pārstāve un projekta „GreenS” vadītāja Aija Zučika.

Jūsu "Iepirkumi"

Vai ņemsim vērā Eiropas Savienības institūciju piedāvātās norādes?

MĀRIS LOGINS, 07.04.2016
Thumbnail image for Vai ņemsim vērā  Eiropas Savienības institūciju piedāvātās norādes?

Aizvadītā gada nogalē Eiropas Komisija ir publicējusi publisko iepirkumu efektivitātes rādītāju apkopojumu par 2014.gadu (Single Market Scoreboard. Public Procurement), kurā ES dalībvalstis ir savstarpēji salīdzinātas pēc rādītājiem, kuri atspoguļo to, cik lielā mērā pasūtītāji, veicot iepirkumus, iegūst augstāku ieguldījumam atbilstošu vērtību (value for money). Kā zināms, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam viens no publiskā iepirkumu procedūru mērķiem ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu. Tāpēc minētais apkopojums ir izmantojams, lai izdarītu secinājumus, cik efektīvi valstij ir izdevies sasniegt šo izvirzīto mērķi.

→ Lasīt visu

Iepirkumi – vislielākie klupšanas akmeņi ES fondu projektos

ZAIGA PUŠKINA, 07.04.2016
Thumbnail image for Iepirkumi – vislielākie klupšanas akmeņi  ES fondu projektos

Pirms vērtēt konkrēto situāciju ES fondu iepirkumu jomā Latvijā, aicinu paskatīties plašāk uz situāciju Eiropā kopumā. Analizējot ikgadējos Revīzijas palātas sagatavotos pārskatus par auditu rezultātiem, var secināt, ka visā Eiropā kļūdu skaits iepirkumu jomā ir viens no lielākajiem. Un šajā ziņā neesam nedz labāki, nedz sliktāki par pārējām dalībvalstīm,” skaidrojumu par situāciju iepirkumu jomā sniedz ES fondu Revīzijas iestādes (RI) vadītāja Nata Lasmane. Viņa papildinot norāda – konstatētie trūkumi publiskajā iepirkumā ir otrs lielākais kļūdu veids uzreiz aiz izmaksu deklarācijās iekļautiem neattiecināmiem izdevumiem.

→ Lasīt visu

Zaļais iepirkums būs obligāts. Jāsāk gatavoties

SANDRIS GUNVALDIS, 07.04.2016
Thumbnail image for Zaļais iepirkums  būs obligāts.  Jāsāk gatavoties

Zaļais publiskais iepirkums turpmāk nebūs brīvprātīgs iepirkums. Būs jauni Ministru kabineta noteikumi. Jumta likums būs jaunais PIL, kam būtu jāstājas spēkā jau šajā mēnesī. ES 2014. gadā apstiprināja jaunas publisko iepirkumu direktīvas, kas Latvijai ir jāpārņem savos tiesību aktos – PIL un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā. Abi likumi paredz zaļās komponentes piemērošanu. Likumā būs iestrādāts deleģējums apstiprināt MK noteikumus par prasībām ZPI un tā piemērošanas kārtību. Patlaban mēs paralēli PIL gatavošanai jau veidojam šos MK noteikumus.

→ Lasīt visu

Nepatikšanu pārbagātība jeb Iepirkumā pērk kaķi maisā

Ilze Galkina, 07.04.2016
Thumbnail image for Nepatikšanu pārbagātība <i>jeb</i> Iepirkumā pērk kaķi maisā

Martā Latvijas sabiedrību saviļņoja notikums Cēsu Profesionālajā vidusskolā. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) darbinieki, veicot pašvaldības iniciētu pārbaudi skolas ēdnīcā, atklāja zaļā iepirkuma prasību pārkāpumus – vietējas izcelsmes pārtikas produkti bija aizstāti ar citu valstu izcelsmes produktiem, bet “Zaļās karotītes” produktu vietā izmantoti tādi, kam šādas atbilstības vispār nav.

Cēsīs ēdināšanas pakalpojumus veic PS „Ēdiens &KM.lv”. Šim lietuviešu uzņēmumam Cēsu novada pašvaldībā 23.martā bija jāsniedz skaidrojums par radušos situāciju, taču tas domniekus neapmierināja.

→ Lasīt visu

Zaļais iepirkums – vērtība ilgtermiņā

Ilze Galkina, 07.04.2016
Thumbnail image for Zaļais iepirkums – vērtība ilgtermiņā

Valdībā 2015.gada februārī ir apstiprināts Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns. Diemžēl strauja tendence tā ieviešanai dzīvē pagaidām nav novērota, kaut gan lauksaimniecības nozarē nepārtraukti parādās jaunu mājražotāju, zemnieku saimniecību vai pat uzņēmumu vārdi, kur dominē zaļais dzīvesveids un strādāšana ar dabai draudzīgām metodēm. Tas vieš cerības, ka ēdināšanas pakalpojumos vismaz problēmām būs gals. Taču mērķi it kā nobremzējas starpposmā – publiskajos iepirkumos. Kādēļ?

→ Lasīt visu

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana 30% iepirkumu ir sasniedzams mērķis

Aija Zučika, 07.04.2016
Thumbnail image for Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana 30% iepirkumu  ir sasniedzams mērķis

Zaļais publiskais iepirkums ir viens ES vides, klimata un ilgtspējīgas enerģētikas politikas prioritārajiem instrumnetiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās pēdējos gados ir kļuvusi par svarīgu nacionālu un ŗeģionāla līmeņa uzdevumu arī Latvijā.

→ Lasīt visu

Iepirkumi Rīgas lidostā kļūst aizvien zaļāki

SANDRIS GUNVALDIS, 07.04.2016
Thumbnail image for Iepirkumi Rīgas lidostā  kļūst aizvien zaļāki

Starptautiskā lidosta „Rīga” neapšaubāmi ir Latvijas valsts vizītkarte tās viesiem. Kāda tā ir? Izrādās, valsts valstī. Par pasažieriem neredzamo iepirkumu darbu, kas nodrošina raitu lidostas darbību un arīdzan drošību, stāsta valsts akciju sabiedrības „„Starptautiskā lidosta „Rīga”” Iepirkumu nodaļas vadītāja DACE POMMERE un lidostas vides pārvaldnieks RONALDS VEISS.

→ Lasīt visu

Finansiāli apjomīgākie iepirkumi 2016. gada janvāris, februāris

Gundega Skagale, 07.04.2016
Thumbnail image for Finansiāli apjomīgākie iepirkumi 2016. gada  janvāris, februāris

Šā gada pirmajos divos mēnešos sevišķi rosīgi bijuši lauksaimnieki, kas cerībā iegūt finansējumu no Eiropas Savienības fondiem aktīvi sludināja iepirkumus gan tehnikas iegādē, gan būvniecībā. Arī Valsts reģionālās attīstības aģentūra paziņojusi vairākus miljonu vērtu iepirkumu rezultātus. Finansiāli apjomīgākais iepirkums par 60 milj.eiro, ko veikusi korupcijas skandālos bieži piesauktā Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, pagaidām vēl nav noslēdzies.

→ Lasīt visu

Ekonomikas ministrija iesniedz tiesā pretprasību pret komandītsabiedrību “Expo 2015″

Elita Rubesa-Voravko, 07.04.2016

Ekonomikas ministrija (EM) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā iesniegusi pretprasību pret komandītsabiedrību “Expo 2015″ par 632 013,04 eiro zaudējumu piedziņu.

→ Lasīt visu

Lielo algu saņēmēji gadā pelna 362 miljonus

iepirkumi, 07.04.2016

Latvijā lielo algu saņēmējiem, kurus skars solidaritātes nodoklis, kopējā darba algas ienākumu summa gadā ir vairāk nekā 362 miljoni eiro jeb apmēram 75,3 tūkstoši eiro vienai personai, informēja Finanšu ministrijas (FM) Komunikācijas departamentā.

→ Lasīt visu