Žurnāls Iepirkumi Oktobris 2016
Drošība, konkurētspēja un labklājība

Iekšlietu ministrija pērn veica iepirkumus valsts iekšējai drošībai 108,8 miljonu eiro vērtībā, tostarp Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) rīkotie iepirkumi bija 92,5 miljonu eiro vērtībā. Pirktās jaunās automašīnas, ugunsdzēsēju speciālie aizsargtērpi, datu pārvades pakalpojumi, transporta līdzekļu noma un citas preces un pakalpojumi, protams, priecē. Mazāk gandarī iepirkumi krimināllietās izņemto produktu iznīcināšanai, tomēr arī tie ir vajadzīgi Latvijas cilvēku ikdienas drošībai.

Rūgtums ir par to, ka pretendenti arī valsts drošībai svarīgajos iepirkumos mēģina "shēmot"... Kā norāda NVA Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Melece, viņi kļuvuši rafinētāki. Vienlaikus priecē, ka NVA izveidojusi profesionālu iepirkumu ekspertu komandu, kas sarežģītajā iepirkuma procedūrā rūpējas par sabiedrībai vajadzīgā rezultāta sasniegšanu. Mūsu žurnāla oktobra numurā – par to, kā viņiem tas izdodas.

Jūsu "Iepirkumi"

Jaunais Publisko iepirkumu likums – izaugsmei un efektīvākai uzņēmējdarbībai

iepirkumi, 06.10.2016
Thumbnail image for Jaunais Publisko iepirkumu likums –  izaugsmei un efektīvākai uzņēmējdarbībai

Ja mēs atveram Publisko iepirkumu likumu un tajā veicam izmaiņas, nebūtu gudri to darīt tikai jaunās direktīvas dēļ. Tāpēc aicinājām arī asociācijas piedāvāt savus ieteikumus likumprojekta papildināšanai. Tā, piemēram, apspriešanā iekļauti arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) piedāvātie priekšlikumi Publisko iepirkumu likumam. Kā viens no būtiskākajiem ieteikumiem bija atteikšanās no zemākās cenas principa, kad pasūtītājs publisku piegādes līguma gadījumā piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem ir nebūtiska nozīme piedāvājuma izvēlē.

→ Lasīt visu

Iepirkumi valsts drošībai

SANDRIS GUNVALDIS, 06.10.2016
Thumbnail image for Iepirkumi valsts drošībai

Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) pērn rīkoja iepirkumus par vislielāko naudas summu savas pastāvēšanas laikā – par vairāk nekā 92 miljoniem eiro. Turklāt ļoti atšķirīgās jomās – par krimināllietās izņemto produktu iznīcināšanu, automašīnu iepirkumu Valsts policijas vajadzībām, par būvniecības darbiem un citās nozarēs. Par gūto pieredzi un ieteikumiem iepirkumu sistēmas uzlabošanai stāsta NVA Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja INGA MELECE.

→ Lasīt visu

Dampadruvas mežu malka krāsnīm policijā, robežsardzē un VUGD

Ilze Galkina, 06.10.2016
Thumbnail image for Dampadruvas mežu malka  krāsnīm policijā, robežsardzē un VUGD

Labāk lētāk, bet nopērk, jo tad man ir garantija, ka būs kur malku likt. Protams, vienmēr jau pastāv iespēja malku pārdot arī uzņēmumiem biogranulu ražošanai, taču man patīk tā, kā ir patlaban. Sagatavoju skaldītu, izžāvētu baltalkšņa un bērza malku. Ļoti pieprasīts ir tieši baltalksnis, jo, ar to kurinot, var uzturēt tīrāku arī dūmvadu sistēmu.

→ Lasīt visu

Gribam pierādīt, ka Latvija ir laba vieta investīcijām

DZINTRA ŠVARCBAHA, 06.10.2016
Thumbnail image for Gribam pierādīt, ka  Latvija ir laba vieta  investīcijām

Mēs redzam tās pašas investīciju klimata problēmas, kas identificētas ĀIPL ziņojumā pirms trim gadiem. Visi galvenie spēlētāji ir pametuši tirgu, “Ragn-Sells” ir vienīgais, kas vēl palicis no ārvalstu investoriem. Ja kāds teiktu, ka tā ir sakritība, varu droši apgalvot, ka tā nav, jo ir skaidrs, ka ir konkrēti iemesli, kas liek šiem uzņēmumiem pārdot savas pārstāvniecības un aiziet no tirgus. Bet mēs esam šeit, lai paliktu. Igaunijā esam jau 25 gadus, Latvijā – jau 12 un plānojam darbību paplašināt. Esam palielināju- ši investīcijas, aktīvi strādājam un gribam pierādīt, ka Latvija ir laba vieta investīcijām.

→ Lasīt visu

Iepirkumi – atspēriens tiekties uz augšu

Ilze Galkina, 06.10.2016
Thumbnail image for Iepirkumi –  atspēriens tiekties uz augšu

Mūsu novadā ir pieredze, ka pretendentu skaits atkarīgs no sezonas, viņu aizņemtības, viņu mārketinga stratēģijas un pat no tā, vai viņi vispār plāno un vēlas izvērst darbību šajā reģionā. Jā, ir bijuši gadījumi, kad iepirkumu konkursus izsludinām vairākkārt, piemēram, ielu remontdarbiem pat trīs reizes. Esam arī uzrunājuši pretendentus, lai piedalās mūsu iepirkumā. Ja ir pārtikas iepirkums, tad parasti piesakās firmas no Rīgas, uz būvniecību gan vietējie, gan no citiem novadiem.

→ Lasīt visu

Kad var un kad nevar samazināt maksu par elektroenerģiju

Tatjana Smirnova, 06.10.2016

AS “Sadales tīkls” ik nedēļu saņem vidēji 1500 pieteikumus elektrotīkla jaudas samazināšanai gan no mājsaimniecībām, gan no juridiskajiem klientiem. Šī aktivitāte rāda, ka klienti rūpīgi izvērtē sava īpašuma energoefektivitāti un izvēlas iespēju efektīvi lietot sava elektrotīkla pieslēguma jaudu. Ieguvēji pēc sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas ir klienti, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu lieto efektīvi, savukārt klientiem, kuri pieslēguma jaudu izmanto neefektīvi vai elektroenerģiju nelieto nemaz, ir izmaksu pieaugums.

→ Lasīt visu

Svaru kausos Hipokrāta zvērests un Publisko iepirkumu likums

SANDRIS GUNVALDIS, 06.10.2016
Thumbnail image for Svaru kausos Hipokrāta zvērests un  Publisko iepirkumu likums

PIL nosaka rāmjus – piedāvājums ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, piegādātāju brīva konkurence, valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošana, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Vienā pusē ir ārsts, kurš vēlas dot pacientam vislabāko laikā, kad medicīna tik strauji attīstās, un otrā pusē stāv piegādātāji, kuri piedāvā attiecīgās medicīnas preces tirgū. Ir bijuši gadījumi, kad piegādātājs raksta, ka, viņuprāt, ir ierobežota konkurence un kādam tiek radītas priekšrocības.

→ Lasīt visu

Bioplastmasa – jaunās paaudzes bioiepakojums

DZINTRA ŠVARCBAHA, 06.10.2016
Thumbnail image for Bioplastmasa – jaunās paaudzes bioiepakojums

Vidusmēra iedzīvotājs, visticamāk, nezina, ka, pārstrādājot kilogramu plastmasas atkritumu otrreizējai izmantošanai, klimata pārmaiņu veicinošo gāzu – CO2 – izmešus iespējams samazināt par aptuveni pusotru kilogramu. Šāds aprēķins rodas, pieņemot, ka plastmasas pārstrāde ir draudzīgāka videi nekā jauna tās ražošana no naftas produktiem. Taču arī otrreizējā pārstrāde nerisina problēmu kopumā – nesadalošos plastmasas atkritumu apjoma samazināšanu. Šeit parādās bioplastmasas jēga. Bioplastmasa ir izgatavota no atjaunojamas biomasas, piemēram, cietes, polipienskābes un no dažādiem augiem.

→ Lasīt visu

Vietējo uzņēmēju veiksmes formula

Ilze Galkina, 06.10.2016
Thumbnail image for Vietējo uzņēmēju veiksmes formula

SIA “Ozolmājas” būvinženieris, arī atbildīgais par iepirkumiem Vilnis Apinis ar smaidu sejā teic, ka viņa vismīļākā lasāmviela esot sludinājumi Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā – to katru dienu atverot vismaz reizes desmit. Ja uzņēmumam paveicamais pa spēkam, tad iet pie vadības, visu saskaņo, kopā ar kolēģiem izveido piedāvājumu un piesakās konkursā.

→ Lasīt visu

Zaļā iepirkuma izaicinājumi pārtikas jomā

iepirkumi, 06.10.2016
Thumbnail image for Zaļā iepirkuma izaicinājumi  pārtikas jomā

Kā rāda Iepirkumu uzraudzības biroja dati, pārliecinoši aktīvā- kās zaļā iepirkuma veicējas ir pirmsskolas izglītības iestādes, bet ļoti tālu atpaliek skolas un pagastu pārvaldes vai novadu domes, pansionāti un slimnīcas. Kāds tam ir iemesls?

→ Lasīt visu