Žurnāls Iepirkumi Jūnijs 2017
Investīcija veselībā un labklājībā

Līdz ar jaunajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem par obligāto zaļo iepirkumu, kas stāsies spēkā 1. jūlijā, zaļais iepirkums kļūs tikpat neizbēgams kā globālā sasilšana vai “Brexit”. Tas, kas citviet pasaulē bijis skaidrs jau sen, bet Latvijā vēl ir bērna autiņos, – viss zaļais, energoefektīvais un ilgtspējīgais veido pamatu izaugsmei, resursu taupīšanai, kā arī cilvēka un vides aizsardzībai. Tādējādi ja ne ar labu, tad ar MK noteikumu spiedienu turpmāk virkne produktu kategoriju, kas ietver biroja preces, ēdināšanu, tīrīšanu un apgaismojumu kā iekštelpās, tā ārtelpās, obligāti jāiepērk zaļajā iepirkumā.

Vēl allaž sāpīgais jautājums – izmaksas. Jā, viss zaļais ir dārgāks. Pirkuma brīdī. Joprojām neliels ir to iepircēju skaits, kas spēj izvērtēt efektu ilgtermiņā – piemēram, LED spuldzes kalpošanas laiku un enerģijas patēriņu pret tās cenu.

DZINTRA ŠVARCBAHA, žurnāliste

Iepirkumu vadlīnijas būvniecībā – sabiedrības interesēs

MĀRTIŅŠ GRĪNBERGS, 31.05.2017
Thumbnail image for Iepirkumu vadlīnijas būvniecībā – sabiedrības interesēs

Līdz šim pasūtītājs pats varēja izvēlēties, vai iepirkuma rezultātu noteiks pēc cenas kritērija vai tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Bieži vien par būtisko kritēriju publiskos iepirkumos tika lietots zemākās cenas kritērijs, kas bieži vien arī nozīmēja zemāku kvalitāti. PIL noteikts, ka pasūtītājiem iepirkuma līguma slēgšanas tiesības būs jāpiešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam.

→ Lasīt visu

Jaunums – vienotais Kontu reģistrs

INGA TENISA, 31.05.2017
Thumbnail image for Jaunums – vienotais Kontu reģistrs

Kontu reģistra likums ir izveidots saskaņā ar 2015. gada 20. maijā apstiprināto tā saukto AML IV direktīvu jeb Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2015/849 par finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai. Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm ir jāizveido un jāuztur centrāli reģistri vai datu ieguves sistēmas, kas ļauj identificēt jebkuras fiziskas un juridiskas personas, kas ir atvērušas vai kontrolē kontus, kā arī jānodrošina valstu finanšu izlūkošanas vienībām (Latvijā – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests) pieeja šādos reģistros glabātai informācijai un iespēja efektīvi ar to savstarpēji apmainīties.

→ Lasīt visu

Jaunās publisko iepirkumu vadlīnijas – solis ceļā uz drošu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu būvniecību

BAIBA FROMANE, 31.05.2017
Thumbnail image for Jaunās publisko iepirkumu vadlīnijas – solis ceļā uz drošu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu būvniecību

Būvniecības nozarei šis laiks ir zīmīgs ar darbu pie vērienīgām reformām, kuru nepieciešamību izgaismojušas krīzes atstātās sekas uz būvniecības nozari kopumā. Ievērojamie apjomu kritumi daļu uzņēmēju ir atstājuši uz izdzīvošanas robežas, vienlaikus ieilgusī krīze ir kalpojusi kā pamudinājums sasparoties pārmaiņām. Sapratām, ka ļoti daudz kas ir mūsu pašu rokās.

→ Lasīt visu

Analīze, kategorijas, plānošana un dokumenti – komerciālā iepirkuma balsti

SANDRIS GUNVALDIS, 31.05.2017
Thumbnail image for Analīze, kategorijas, plānošana un dokumenti – komerciālā iepirkuma balsti

Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Arnoldu Kardelu (SIA “Procurement Solutions – Latvia” vecākais konsultants) un “Iepirkumu vadība un konsultācijas” (SIA “Imperum”) turpina diskusiju ciklu par komerciālajiem iepirkumiem. Mūsu otrajā diskusijā par iepirkumu izdevumu analīzi, par iepirkumu kategorizāciju un par iepirkumu plānošanu.

→ Lasīt visu

Zaļais iepirkums sev, nevis par katru cenu

SANDRIS GUNVALDIS, 31.05.2017
Thumbnail image for Zaļais iepirkums sev, nevis par katru cenu

No šā gada 1. jūlija jaunie Ministru kabineta noteikumi ieviesīs obligātu zaļo iepirkumu publiskajā sektorā septiņām produktu grupām un vēl 14 preču grupu iepirkumā sniegs izvēles iespējas. Par situāciju ar zaļajiem iepirkumiem un jaunajiem nosacījumiem stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta vadītājs MĀRIS KLISMETS.

→ Lasīt visu

Ēdināšanas pakalpojumiem – visnopietnākā attieksme

Ilze Galkina, 31.05.2017
Thumbnail image for Ēdināšanas pakalpojumiem – visnopietnākā attieksme

Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos LĪGA SAUSIŅA dalās pieredzē gan par iepirkumu organizēšanu, gan attieksmi jautājumos, kas saistīti ar pārtiku un ēdiena gatavošanu visu vecumu bērniem.

→ Lasīt visu

Zaļa piedeva zaļākai būvniecībai

DZINTRA ŠVARCBAHA, 31.05.2017
Thumbnail image for Zaļa piedeva zaļākai būvniecībai

Jau vairāk nekā piecus gadus Eiropas Savienībā (ES) aktualizējies jautājums par toksisko materiālu kaitīgumu cilvēku veselībai un to samazināšanu apkārtējā vidē, kas izskanējis kā pamudinājums ķīmijas nozarei meklēt dabiskas alternatīvas. Aptuveni šāds laiks pagājis arī, kopš uzņēmēja Solvita Kostjukova kopā ar savu tēvu un zinātnieku Juri Kostjukovu ķērušies pie jaunas, videi draudzīgas būvmateriālu piedevas izstrādes.

→ Lasīt visu

Ar zaļo kurināmo izdevīgāk

SANDRIS GUNVALDIS, 31.05.2017
Thumbnail image for Ar zaļo kurināmo izdevīgāk

Par ieguvumiem no zaļās enerģijas ražošanas Liepājā stāsta SIA “Liepājas enerģija” valdes loceklis Andris Štāls.

→ Lasīt visu

Dabasgāzes tirgus bez iepirkumiem?

SANDRIS GUNVALDIS, 31.05.2017
Thumbnail image for Dabasgāzes tirgus bez iepirkumiem?

Šā gada 15. jūnijā beidzas dabasgāzes pārdevēja izvēles termiņš, tomēr pircējiem aizvien nav skaidri spēles noteikumi.

→ Lasīt visu

Prognozējams, ka cenu piedāvājumos būs ļoti mazas atšķirības

Daina Dzilna, 31.05.2017
Thumbnail image for Prognozējams, ka cenu piedāvājumos būs ļoti mazas atšķirības

Gluži jau bez iepirkumiem tirgus nav. Maijā no IUB mājaslapā esošiem izsludinātiem iepirkumiem var identificēt vismaz trīs dabasgāzes iepirkumus saskaņā ar PIL 9. panta prasībām. Jautājums, kā izvēlēties gāzes piegādātāju, kādas prasības tam izvirzīt. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014. gada 11. jūnija Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumiem dabasgāzes tirgotāju reģistrā reģistrē jebkuru komersantu, kurš tādu paziņojumu iesniedz.

→ Lasīt visu