Žurnāls Iepirkumi Februāris 2017
Stūrēsim iepirkumu kuģi gudrāk

Iepirkumu nozare mainās, pilnveidojas, tomēr lēnām. Šo tendenci fiksējām, aicinot uz interviju SIA "Futurus Food" komercdirektoru Ēriku Jansonu. Viņu nu jau gandrīz pirms četriem gadiem uzrunājām vienā no pirmajiem žurnāla numuriem, tāpēc ceram, ka vērtējuma "tolaik un patlaban" salīdzinājums ir izdevies.

Jaunais gads atnācis ar jauno Publisko iepirkumu likumu, kas jau martā mainīs lietu ierasto kārtību. Šā gada pirmajā "Iepirkumu" numurā Latvijas labākie eksperti vēlreiz iezīmē svarīgākos izmaiņu virzienus. Viņu secinājums – būs jāpiepūlas. Uzņēmēju aptaujā guvām pārliecību pa to, ka tiek gaidīti Ministru kabineta noteikumi, kas precīzi regulēs likuma piemērošanu. Gada pirmajā numurā piedāvājam arī Latvijas Drošības biznesa asociācijas gatavotos praktiskos padomus apsardzes pakalpojumu iepirkuma rīkošanā un līguma slēgšanā.

Jūsu "Iepirkumi"

Kas jauns publisko iepirkumu tiesiskajā regulējumā?

Raivo Raudzeps, 02.02.2017
Thumbnail image for Kas jauns publisko iepirkumu tiesiskajā regulējumā?

Jau jau šobrīd viennozīmīgi var apgalvot, ka jaunais publisko iepirkumu tiesiskais regulējums satur gan virkni jauninājumu, gan arī niansētāku un detalizētāku tiesisko regulējumu daudziem jau zināmiem publisko iepirkumu aspektiem. Pie būtiskākajiem jauninājumiem, kas jāņem vērā pasūtītājiem, es vēlētos minēt šādus:

→ Lasīt visu

No degradētas vides par nacionālās pašapziņas objektus

SANDRIS GUNVALDIS, 02.02.2017
Thumbnail image for No degradētas vides par nacionālās pašapziņas objektus

Daugavas stadions līdz 2022. gadam ar ES fondu naudas atbalstu pārvērtīsies līdz nepazīšanai – tajā uzbūvēs daudzus jaunus sporta un infrastruktūras objektus, kā arī pārbūvēs centrālo tribīni.

→ Lasīt visu

Apsardzes pakalpojuma iepirkums – kā izvēlēties drošību

SANDRIS GUNVALDIS, 02.02.2017
Thumbnail image for Apsardzes pakalpojuma iepirkums – kā izvēlēties drošību

Latvijas Drošības biznesa asociācijas (LDBA) eksperti JĀNIS ZEPS un GUNTARS LOBA stāsta par jauno Apsardzes darbības likumu, atklāj šā biznesa virtuvi, nepilnības likumos un vēsta par vēlamo rīcību iepirkumos.

→ Lasīt visu

Ar izaicinājumiem “uz tu”

Ilze Galkina, 02.02.2017
Thumbnail image for Ar izaicinājumiem “uz tu”

Raivis ir Valmieras pilsētas pašvaldības iepirkumu speciālists un Iepirkumu nodaļas vadītājs. Kaut gan nodaļa izveidota vien 2015. gadā, viņš ar iepirkumu lietām ir saistībā jau kopš 2008. gada. Tādēļ arī šobrīd, atzīstot, ka ir patīkami, ja darbu novērtē, un priecājoties par vizuāli skaisto balvu, Raivja secinājums ir tiešs:

→ Lasīt visu

Iepirkumi redzesloka paplašināšanai

DZINTRA ŠVARCBAHA, 02.02.2017
Thumbnail image for Iepirkumi redzesloka paplašināšanai

Pirmās Iepirkumu Gada balvas laureāte kategorijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā” ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) Elektronisko iepirkumu departamenta kancelejas, pārtikas preču un mēbeļu kataloga vadītāja Astra Bērziņa. Žurnālam “Iepirkumi” viņa stāsta, kā no sapņa kļūt par skolotāju var nonākt līdz militārā iesaukšanas dienesta darbam un visubeidzot – darbam ar iepirkumiem, kas nu jau kļuvis par sirdsdarbu, turklāt devis iespēju arī saņemt apbalvojumu.

→ Lasīt visu

Iepirkums – viens no izaugsmes veiksmes akcentiem

Ilze Galkina, 02.02.2017
Thumbnail image for Iepirkums – viens no izaugsmes veiksmes akcentiem

Daudzdzīvokļu īres namu būvlaukums, ko SIA “Valmieras Namsaimnieks” sāka 2016. gada nogalē un plāno pabeigt līdz ar Latvijas simtgadi. Tas ir unikāls, Latvijā vēl nebijis projekts, kad pašvaldības kapitālsabiedrība ceļ daudzdzīvokļu namu, kas paredzēts īrei. Valmierā ik gadu īsteno aptuveni 100 iepirkumus dažu tūkstošu līdz vairāku miljonu eiro vērtībā. Ar Valmieras iepirkumu lietām viens no ciešāk saistītajiem ir Raivis Grīviņš – Iepirkumu nodaļas vadītājs. Sarunā ar viņu tagad varat izlasīt atbildes, kas bez īpašas lielīšanās apliecina, ka Valmiera patiešām domā un rada.

→ Lasīt visu

Tautsaimniecība. 2016. gada maksātnespējas procesi šķērsgriezumā

iepirkumi, 02.02.2017
Thumbnail image for Tautsaimniecība. 2016. gada maksātnespējas procesi šķērsgriezumā

Statistikas informācija par aizvadīto gadu rāda maksātnespējas procesu kritumu un fizisko personu maksātnespējas procesu dominanci.

→ Lasīt visu

Pirmais un pēdējais Publisko iepirkumu likums – kopīgais un atšķirīgais

Oskars Putāns, 02.02.2017
Thumbnail image for Pirmais un pēdējais Publisko iepirkumu likums – kopīgais un atšķirīgais

Turpinot iepriekšējos žurnāla “Iepirkumi” numuros aizsākto tēmu par publisko iepirkumu regulējumu pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, piedāvājam Iepirkumu uzraudzības biroja eksperta Oskara Putāna gatavoto 1927. gada publisko iepirkumu normatīvā regulējuma salīdzinājumu ar patlaban spēkā esošā Publisko iepirkumu likuma (PIL) normām.

→ Lasīt visu

“Kļūstam gudrāki, tomēr aizvien daudz nesaprotamu lēmumu”

SANDRIS GUNVALDIS, 02.02.2017
Thumbnail image for “Kļūstam gudrāki, tomēr aizvien daudz nesaprotamu lēmumu”

Gandrīz pirms četriem gadiem 2013. gada žurnāla “Iepirkumi” trešajā numurā intervējām pārtikas vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA “Futurus Food” komercdirektoru ĒRIKU JANSONU. Šā gada pirmajā numurā aicinājām Jansona kungu uz sarunu par to, kas pārtikas iepirkumu nozarē mainījies aizvadītajos četros gados.

→ Lasīt visu

Ziņas. ES fondu atbalsts sniegts vairāk nekā 65 tūkstošiem iedzīvotāju

iepirkumi, 02.02.2017

Līdz šim 2014. – 2020. gada plānošanas periodā vairāk nekā 65 tūkstošiem bezdarbnieku, izglītībā vai apmācībā neiesaistīto jauniešu, kā arī sociālā darba speciālistu ir sniegts Eiropas Sociālā fonda atbalsts profesionālās kvalifikācijas celšanā.

→ Lasīt visu