Žurnāls Iepirkumi Septembris 2016
Iepirkumi un kultūra

Kultūras ministrija beidzot sarosījusies un sāk vērtēt iespēju labot PIL. Žēl, ka pēc starptautiskās aģentūras "Harrison Parrot" brīdinājuma par to, ka mākslas iepirkumu nevar pielīdzināt buldozera iepirkumam. Latvijā, izrādās, var. PIL aizvien, pērkot mākslinieka – mūziķa kā fiziskās personas pakalpojumu, liek Iepirkumu uzraudzības biroja mājas vietnē norādīt mākslinieka dzīvesvietas adresi un honorāru, ja tas nepārsniedz 42 000 eiro. Latvija salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm šajā ziņā "izceļas".

Iepirkumu veicēji pa dažādiem apkārtceļiem mēģina šo publicitātes prasību apiet. Ko darīt, ja PIL iekļauta norma liek publiskot personas datus, bet likums par personas datu aizsardzību to aizliedz? Likuma spīlēs atrodas arīdzan mākslinieki un restauratori. Viņi visi cer beidzot sagaidīt saprātīgu lēmumu. Šajā žurnāla numurā stāstām, kā notiek cīņa ar birokrātiju un nepārdomātu likumu.

Jūsu "Iepirkumi"

Igaunija finiša taisnē ES publisko iepirkumu direktīvas pārņemšanā

Kristīna Kārna, 25.08.2016
Thumbnail image for Igaunija finiša taisnē ES publisko iepirkumu direktīvas pārņemšanā

Jauno publisko iepirkumu direktīvu pārņemšanā notika Igaunijas likumdošanas prakses vēsturē nepieredzēti laikietilpīgs un saturisks institūciju un sabiedrības pārstāvju iesaistes darbs, kas sākās jau 2014. gada februārī, vēl pirms direktīvu pieņemšanas Eiropas Parlamentā. Piecdesmit četras dažādas iestādes un organizācijas2, tostarp profesionālās apvienības, tika uzaicinātas piedalīties apaļā galda diskusijā. Apspriedes ilga gandrīz gadu. Pēc likumprojekta pēdējās versijas publiskošanas republikas valdības likumprojektu informācijas sistēmā3 un nosūtīšanas saskaņošanai 2015. gada maijā visas ministrijas un citas iesaistītās personas (vairāk nekā 54 iestādes un organizācijas) varēja iesniegt labojumu priekšlikumus.

→ Lasīt visu

Zaļie iepirkumi – iespēja ēdinātājiem un vietējiem ražotājiem

Jānis Dūklavs, 25.08.2016
Thumbnail image for Zaļie iepirkumi – iespēja ēdinātājiem  un vietējiem ražotājiem

Zaļie publiskie iepirkumi (ZPI) ir laba iespēja, kā pašvaldības un valsts iestādes var sekmēt Latvijā ražoto kvalitatīvo lauksaimniecības un pārtikas produktu noieta īpatsvara pieaugumu, piemērojot ZPI kritērijus un prasības pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos. Kā zemkopības ministrs varu apliecināt, ka Latvijā ražotā lauksaimniecības un pārtikas produkcija ir droša un kvalitatīva un ZPI sistēma nodrošina to pieejamību publiskajā ēdināšanā.

→ Lasīt visu

Vai jaunais Publisko iepirkumu likums rosinās inovācijas un ilgtspēju?

Aleksandrs Cepilovs, 25.08.2016
Thumbnail image for Vai jaunais Publisko iepirkumu likums rosinās  inovācijas un ilgtspēju?

Jaunās publisko iepirkumu direktīvas izveidoja arī tādēļ, lai vienkāršotu publisko iepirkumu procedūras. Tātad ar mērķi padarīt publisko iepirkumu atvērtāku maziem un vidējiem komersantiem, kā arī radīt vairāk iespēju pasūtītājiem iepirkt ilgtspējīgas un inovatīvas preces un pakalpojumus. Jaunās direktīvas apstiprināja arī ciešā saistībā ar ietvarprogrammu “Apvārsnis 2020”, kuras ietvaros publiskam iepirkumam ir svarīga loma kā inovāciju politikas instrumentam, kas jau vairāk nekā dekādi tiek aktīvi diskutēts un arī īstenots vairākās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

→ Lasīt visu

Stradiņa slimnīcas būvniecībai vajag 3,4 miljonus eiro

iepirkumi, 25.08.2016

Ziņas

→ Lasīt visu

Ieguvumi un šaubas

iepirkumi, 25.08.2016
Thumbnail image for Ieguvumi un šaubas

Uzņēmēji un to organizācijas vērtē jauno Publisko iepirkumu likumprojektu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumprojektu.

→ Lasīt visu

Publisko iepirkumu likuma caurskatāmības grāvis

DZINTRA ŠVARCBAHA, 25.08.2016
Thumbnail image for Publisko iepirkumu likuma caurskatāmības grāvis

Jebkurš mākslinieks, kurš uzstājas auditorijas priekšā, ir gatavs atklāt sevi, savu dvēseli un atkarī – bā no pārstāvētā žanra dažkārt arī savu ķermeni publiskai apskatei, tādējādi kļūstot neaizsargāts un piekrītot kļūt par publisku personu. Taču ne katrs mākslinieks vēlas līdz ar savu talantu atklāt arī savu personas kodu, dzīvesvietas adresi un honorāra apjomu. Tomēr tieši to pieprasa Publisko iepirkumu likums (PIL), un tieši tam spiesti piekrist mākslinieki, kuru talants novērtēts vairāk ne – kā 4000 eiro vērtībā par uzstāšanos.

→ Lasīt visu

Karteļu vienošanās iepirkumos – visbiežāk atklātais konkurences tiesību pārkāpums

SANDRIS GUNVALDIS, 25.08.2016
Thumbnail image for Karteļu vienošanās iepirkumos – visbiežāk atklātais konkurences tiesību pārkāpums

Konkurences padome (KP) aizvadītā gada nogalē pēc starptautiski atzītas metodikas pirmo reizi aprēķināja sabiedrības ieguvumus no tās darbības. Pēdējos trīs gados KP darbs sabiedrībai ik gadu devis ieguvumu vidēji 51 miljona eiro vērtībā. Tas nozīmē, ka katrs KP darbības finansēšanai atvēlētais eiro no valsts budžeta rada sabiedrības ieguvumu aptuveni 52 eiro apmērā. Svarīgi, ka KP uzliktie un valsts budžetā iemaksātie naudas sodi te netiek ierēķināti, jo naudas sods nav uzskatāms par sabiedrības ieguvumu.

→ Lasīt visu

Projekti, miljoni, iepirkumi: soļi rītdienas izglītībai

Ilze Galkina, 25.08.2016
Thumbnail image for Projekti, miljoni, iepirkumi: soļi rītdienas izglītībai

Smiltenes tehnikumā nepilna pusotra gada laikā Eiropas Savienības ERAF programmā īstenoti vairāki projekti piecarpus miljonu eiro kopsummā. Īsumā par šādām aktivitātēm var teikt, ka visā kompleksā notikušās darbības ir mācību iestā- des vēsturē pirmās tāda apjoma pārmaiņas. Ir paveikts milzīgs darbs.

→ Lasīt visu

Finansiāli apjomīgākie iepirkumi 2016. gada maijs, jūnijs, jūlijs

Gundega Skagale, 25.08.2016
Thumbnail image for Finansiāli  apjomīgākie  iepirkumi 2016. gada maijs, jūnijs, jūlijs

Atvaļinājumu laiks dara savu. Vasaras trīs mēnešos valsts un pašvaldību iestādes veikušas iepirkumus gandrīz tādā pašā apjomā kā pavasara divos mēnešos. Maijā, jūnijā, jūlijā veikti 4209 iepirkumi par 588,9 miljoniem eiro. Visvairāk naudas, kā ierasts, atvēlēts ceļu un ielu remontiem un būvniecībai, taču ir beigušies arī vairāki dažu miljonu vērti preču un pakalpojumu iepirkumi.

→ Lasīt visu

Kā riskus novērš lielākais nekustamo īpašumu apsaimniekotājs un attīstītājs

SANDRIS GUNVALDIS, 25.08.2016
Thumbnail image for Kā riskus novērš lielākais nekustamo īpašumu apsaimniekotājs un attīstītājs

Lielākais Latvijas valstij piederošo nekustamo īpašumu apsaimniekotājs un attīstītājs valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (“VNĪ”) ik gadu slēdz iepirkumu līgumus par aizvien lielākām naudas summām. Šajā gadā jau noslēgti iepirkumu līgumi par 34 miljoniem eiro. Uz- ņēmums cenšas iepirkumu riskus novērst jau pirms līgumu slēgšanas un aktīvi piedalās jaunā Publisko iepirkumu likuma gatavošanā.

→ Lasīt visu