Gada iepirkums

 

 • Rīgas Tehniskā universitāte

  Atklāts konkurss “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros” (id.Nr. RTU 2018/46),
  līgumcena 12 676 200 euro bez pvn.

 • Rīgas Tehniskā universitāte

  Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām” (id.Nr. RTU 2018/24), līgumcena 4 221 300 euro bez pvn.

 • Kultūras ministrija

  Metu konkurss “Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcija un īstenošana Venēcijas biennāles 16.Starptautiskajā arhitektūras izstādē” (id.Nr. KM 2017/15),
  līgumcena 89 995 euro bez pvn.

 

Gada iepirkumu speciālists: pasūtītājiem

 

 • Jevgēnijs Gramsts – Rīgas Tehniskā universitāte
 • Jolanta Suipe – Vidzemes slimnīca SIA

 

Iepirkumu simpātija

 

 • Rīgas Tehniskās universitātes rīkotais konkurss “Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām” (id.Nr. RTU 2018/24)

  Elektroenerģijas iegādes iepirkums veikts kopīgi, trim universitātēm apvienojoties un efektīvi izmantojot to finanšu un administratīvos resursus (t.sk. izmantojot tieši universitāšu personāla zināšanas konkrētajā iepirkuma priekšmeta jomā, nevis piesaistot ekspertus ārpus universitāšu personāla).
  Kopīga iepirkuma rīkošana sekmējusi universitāšu sadarbību.

  Konkursā nolemts elektroenerģiju iegādāties nevis par fiksētu cenu, bet gan par biržas cenu, tādējādi uzņemoties zināmu risku, taču turpmāko 3 gadu finanšu resursu ekonomija tiek plānota 450 000 euro apmērā.

 • Uzņēmumu reģistra rīkotais metu konkurss “Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” (id.Nr. UR 2018/2)

  Metu konkursa ietvaros tika aprakstītas risināmās problēmas un esošā situācija; IKT nozares uzņēmumiem tika dota iespēja piedāvāt labāko risinājumu problēmu novēršanai. Iesniegto metu vērtēšanā piedalījās arī eksperti no privātā sektora (LIKTA pārstāvis, lietojamības novērtējuma eksperts, personas datu aizsardzības speciālists, programmētājs. Pēc metu konkursa rīkotās sarunu procedūras rezultātā noslēgtais līgums ir būtisks, lai uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem.

  Ir paredzēts sasniegt šādus rezultatīvos rādītājus:

  1. samazināt atlikšanas lēmumu skaitu līdz 10% no visiem pieņemtajiem lēmumiem komersantu reģistrācijas procesā, nodrošinot klientiem ērtu komersantu reģistrācijas pašapkalpošanās portālu, kas paredz iesniedzamo standartdokumentu saģenerēšanu no vienreiz ievadītas informācijas;
  2. optimizēt komersantu reģistrācijas procesu, nodrošinot reģistrācijas pieteikuma pilnu aprites laiku līdz 8 stundām 80% standarta gadījumu (gadījumi, kad tiek reģistrēta mazkapitāla SIA un kad reģistrācijas procesam nav šķēršļu – nodrošinājumi, atbilstība VID risku vadības sistēmas kritērijiem u.c.);
  3. atvieglot Uzņēmumu reģistra sistēmas uzturēšanu, modernizējot informācijas sistēmu, kuras uzbūve un lietojamība pieļauj pieteikto sistēmas kļūdu skaitu samazināt par 20% divus gadus pēc projekta ieviešanas termiņa beigām, kā arī samazināt tehniskās infrastruktūras lielumu.
   Darbs notiek pēc “Agile” metodoloģijas.

 


 

Izsakiet savu viedokli

 

Aicinām ikvienu interesentu izteikt atzinību vai komentārus par jebkuru no Iepirkumu Gada balvas 2018 finālistiem, nosūtot e-pastu brīvā formā uz gadabalva@iepirkumi.lv līdz 2019.gada 7.janvārim. Iesniegtos viedokļus žūrijas komisija ņems vērā, lemjot par balvas saņēmējiem katrā kategorijā 2019.gada janvāra sākumā.

 

Iepirkumu Gada balvas pasniegšanas ceremonija

 

Iepirkumu Gada balvas 2018 apbalvojumi tiks pasniegti labākajiem pretendentiem svinīgās ceremonijas laikā, kas notiks 2019.gada 17.janvārī Konferenču centrā Citadele, Rīgā. Vairāk informācijas par pasākumu atrodama šeit.