Nevienā Covid-19 aizsarglīdzekļu iepirkumā komersanti nespēja garantēt nemainīgus kvalitātes, izmaksu vai piegādes nosacījumus

LETA, 19/08/2020

Post image for Nevienā Covid-19 aizsarglīdzekļu iepirkumā komersanti nespēja garantēt nemainīgus kvalitātes, izmaksu vai piegādes nosacījumus

Aizsardzības ministrija (AM) dažu mēnešu laikā kopumā saņēmusi aptuveni 700 piedāvājumus Covid-19 aizsarglīdzekļu iepirkumos, taču nevienā no tiem komersanti nespēja garantēt nemainīgus kvalitātes, izmaksu vai piegādes nosacījumus nepieciešamajos termiņos.

AM iepazīstoties ar Valsts kontroles (VK) veikto revīzijas ziņojumu novērtē tās pārstāvju ieguldīto analītisko darbu un centienus patiesi detalizēti iedziļināties centralizētā ārkārtas iepirkuma saturā.
Ministrija ir gandarīta, ka VK nav konstatējusi nelikumības AM vadītās Valsts centralizēto rezervju iepirkumu grupas darbībā.

Vienlaikus ministrija norāda, ka tās vadībā veiktie ārkārtas iepirkumi visai valstij veidojuši secinājumus, ko nepieciešams uzlabot un pilnveidot, lai valsts institūcijas un komersanti kopīgiem spēkiem pēc iespējas labāk sagatavotos citām krīzes situācijām.

VK secinājumi par īpaši sarežģītiem centralizētā ārkārtas iepirkuma apstākļiem pilnībā atbilst aizsardzības nozares ekspertu novērojumiem procesa gaitā. Savukārt revīzijā uzsvērtais pienākums arī ārkārtējās situācijās ievērot publisko iepirkumu normatīvos ietvertos vienlīdzības, godīgas konkurences un ekonomiskuma principus, bija aizsardzības nozares ekspertu sagatavotās centralizētā ārkārtas iepirkuma procedūras pamatā, norādīja ministrijā.

Vienlaicīgi AM norāda, ka centralizētā ārkārtas iepirkuma laikā, diemžēl, nav konstatējams faktos balstīts pamatojums revīzijas ziņojuma pārlieku optimistiskajam vērtējumam par situācijas stabilizēšanos kādā no iepirkuma posmiem, kas AM ļautu koriģēt Ministru kabineta pilnvaroto iepirkuma procedūru, vienlaikus neradot būtiskus riskus nodrošinājuma iespējami ātrākā sagādē.

AM norāda, ka pasaulē saslimstības līmenis ar Covid-19 kopumā joprojām saglabājas augsts. Līdz ar to pieprasījums dažādās pasaules un Eiropas valstīs pēc individuālajiem aizsardzības līdzekļiem joprojām saglabājas augsts un to iepirkums tāpat ir veicams sarežģītos apstākļos, lai nodrošinātu par atbilstošu cenu un kvalitatīvu preci īsā laika termiņā.

AM ieskatā iepriekšminētos riskus mediķu laicīgam nodrošinājumam nekādā veidā nemazina no komersantiem saņemto sadarbības piedāvājumu skaits, kas pats par sevi nav objektīvs rādītājs tirgus situācijas iespējamai stabilizācijai.

AM skaidro, ka centralizētā ārkārtas iepirkuma gaitā dažu mēnešu laikā kopumā tika saņemti un apstrādāti vairāk nekā 700 atsevišķi sākotnējās sadarbības piedāvājumi visās nepieciešamo dezinfekcijas un individuālo aizsardzības līdzekļu kategorijās.

Faktiski nevienā no tiem komersanti nespēja garantēt nemainīgus kvalitātes, izmaksu vai piegādes nosacījumus tādam laika posmam, kas būtu pietiekams, lai mediķiem kritiski nepieciešamās preces pieņemamos termiņos sagādātu, piemērojot spēkā esošo publisko iepirkumu normatīvo bāzi.

AM arī konstatējusi, ka ievērojams skaits sākotnējo sadarbības piedāvājumu apzināti vai neapzināti iesniegti ar esošai tirgus situācijai neatbilstošiem sadarbības nosacījumiem piedāvātās cenas, piegādes nosacījumu, kvalitātes dokumentācijas un citos rādītājos. Šie rādītāji strauji mainījās, tiklīdz sākotnējā piedāvājuma iesniedzējs atkārtoti sazinājās ar savas produkcijas faktiskajiem ražotājiem.
Izņēmumi šādiem gadījumiem konstatēti tikai tajās produktu kategorijas, kuru ražošana nodrošināta Latvijā – piemēram, dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām un sejas ekrāni. Iepriekšminētajās produktu kategorijās ne tikai bija iespējams salīdzinoši ātri nodrošināt to operatīvu iegādi, bet arī iegādes procesā samazināt vidējās izmaksas salīdzinoši ar komersantu sākotnēji piedāvātajām.

AM jau iepriekš vairākkārt ir izsvērusi nepieciešamību stiprināt vietējo industriju, lai krīzes situācijā nepieciešamo pēc iespējas spētu saražot Latvijā. Veicot Covid-19 iepirkumus, ministrija atkārtoti secināja, ka atbilstošākais veids, kādā atbildīgās nozaru ministrijas var efektīvi gādāt par sabiedrības interesēm, ir veicinot šādu preču ražošanas vai rezervju kapacitāšu izveidi Latvijā.

Reaģējot uz jautājumu par to, vai atbilstoši centralizētā ārkārtas iepirkumam visas iegādes ir veiktas par konkrētajā brīdi izdevīgāko cenu, AM norāda, ka visi sākotnējā atlasē atlasītie komersanti tikai aicināti iesniegt piedāvājumu un turpināt līguma sarunas vismaz divās vai vairākās nepieciešamo preču kategorijās, nodrošinot vienlīdzīgas atlases un godīgas konkurences principu ievērošanu.

Tāpat ministrija norāda, ka zemākās cenas princips aizsardzības nozares iepirkumu ekspertiem vienlaicīgi bija jāsamēro ar tādiem kritērijiem kā piegādes drošība, piegādes laiks un kvalitāte.

Ministrija arī norāda, ka pieņēmums par potenciāli izdevīgāku piedāvājumu esamību balstās uz savstarpēji nesalīdzināmu lietu pretnostatīšanu, proti, savstarpēji tiek salīdzinātas AM noslēgto līgumu izmaksas ar sākotnējā sadarbības piedāvājumā ietvertu cenu piedāvājumu.
Šādiem saimnieciskuma vai ekonomiskuma aprēķiniem pamatotāk būtu salīdzināt attiecīgajā laika periodā noslēgto aizsardzības nozares līgumu izmaksas ar citu valsts iestāžu faktiski noslēgto līgumu izmaksām, skaidri parādot, vai tiešām šāda veida produkciju attiecīgajā brīdī un noteiktā kvalitātē bija iespējams iegādāties par ievērojami izdevīgāku cenu.

Komentējot aizsardzības nozares iepirkumu speciālistu izraudzītās iepirkumu procedūras iespējamo sarežģītību, AM norāda, ka ārkārtas situācijās nav iespējams vienlaicīgi pilnā apmērā ievērot faktiski savstarpēji pretrunīgas prasības – piemēram, piemērot ievērojami atvieglotu iepirkuma procedūru, kas vienlaicīgi sniegtu standartiem atbilstošu pārliecību.

AM jau iepriekš vairākkārt ir norādījusi, ka atbilstoši aizsardzības nozares iepirkumu speciālistu ilggadējai pieredzei, Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru piemērošanai vidēji ir nepieciešami trīs līdz seši mēneši iepirkuma sagatavošanai, izsludināšanai, iesniegto piedāvājumu vērtēšanai un līgumu slēgšanai.

Atbilstoši līdzšinējai pieredzei papildus ir jāparedz laiks rezultātu pārsūdzību izskatīšanai, kas 700 iesniegto piedāvājumu gadījumā neapšaubāmi pārsniegtu jebkuru no Latvijas publisko personu līdzšinējā praksē novērotajiem termiņiem, norādīja AM.

Neskatoties uz iepriekšminēto, aizsardzības nozares iepirkumu eksperti Latvijas mediķiem kritiski nepieciešamās produkcijas piegādes faktiski ir sākuši nepilnu divu līdz četru nedēļu laikā kopš attiecīgā pienākuma uzņemšanās, vienlaicīgi, atbilstoši VK ziņojumā norādītajam, faktiski piemērojot visus Publisko iepirkumu likumā likumdevēja ietvertos principus, nobeigumā uzsvēra AM.

Jau ziņots, ka VK nav pārliecības, ka AM un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra (VAMOIC) veiktajos Covid-19 aizsarglīdzekļu iepirkumos preces paredzētajā apjomā visos gadījumos ir iegādātas par konkrētajā brīdī izdevīgāko cenu, aģentūru LETA par jaunāko VK revīzijas ziņojumu informēja iestādes sabiedrisko attiecību pārstāve Līga Krapāne.
Revīzijas ziņojumā revidenti atklājuši gadījumus, kuros, VK ieskatā, ir slēgti līgumi ar piegādātājiem brīdī, kad tirgū identiskas preces bija pieejamas par būtiski zemāku cenu.

Turklāt iepirkumu process ne visos gadījumos ir bijis ātrs. Iepriekš tieši ar steigu atsevišķos gadījumos tika pamatotas nepilnības iepirkumos. Tāpat konstatēti būtiski trūkumi vajadzību pēc aizsarglīdzekļiem apzināšanā – joma par kuru atbildīgs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

aasa

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: