IUB statistika par 2013. gada trešo ceturksni

Liene Eglāja, 04/11/2013

Post image for IUB statistika par 2013. gada trešo ceturksni

Komentē Liene Eglāja, IUB Metodoloģijas departamenta vecākā referente

No 2013. gada jūlija līdz septembrim IUB mājaslapā kopā tika publicēts 3351 rezultātu paziņojums PIL kārtībā veiktiem iepirkumiem, kuru kopējā līgumcena veido Ls 388,26 milj., un 28 rezultātu paziņojumi SPSIL kārtībā veiktiem iepirkumiem, kuru kopējā līgumcena ir Ls 115,27 miljoni. Salīdzinot ar 2012. gada trešo ceturksni, iepirkumu kopējā līgumcena PIL kārtībā veiktiem iepirkumiem ir samazinājusies par 12,5 procentiem, savukārt SPSIL kārtībā veiktiem iepirkumiem kopējā līgumcena ir pieaugusi par 7,6 procentiem.

Salīdzinot ar 2013. gada 2. ceturksni, arī šajā ceturksnī PIL kārtībā visvairāk veikti celtniecības darbu, pārtikas, medicīnas preču un degvielas iepirkumi, kā arī veselības apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumi. Visvairāk iepirkumu veicis Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, AS Latvijas valsts meži un VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.

Visbiežāk iepirkumos un to daļās piedalījušies pretendenti ir SIA Sanitex Baltic Distribution, SIA Kabuleti Fruit, SIA Omnilab Baltic un SIA Faneks, ņemot vērā tradicionāli lielo iepirkuma daļu skaitu pārtikas un medicīnas preču iepirkumos, kur katrs piegādātājs var pieteikties atsevišķās daļās.

Ar ES fondu līdzfinansējumu PIL kārtībā kopā uzsākti 798 iepirkumi un kopā publicēti 681 rezultātu paziņojumi par kopējo līgumsummu Ls 134,79 milj. Arī šajā ceturksnī visvairāk iepirkumi ar ES fonda līdzfinansējumu veikti PIL 8.1 panta kārtībā.


* Nospiediet uz bildes, lai to palielinātu!

1

2

3

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: