Apsardzes iepirkumu nosacījumi nepatīk piegādātājiem

Eleonora Priede, 30/05/2013

Apsardzes iepirkumi

Iepirkumos uzvar piedāvājumi ar nereāli zemām cenām, apsardzes posteņa darbinieki gatavi strādāt par ļoti mazu stundas tarifa likmi, cilvēki gatavi pilnīgi par velti veiktugunsdzēsības sistēmas apkopi, kas atrodas 15 kilometrus no pilsētas… Tās ir dažas nianses, ko pamanījuši uzņēmumi, piedaloties fiziskās apsardzes pakalpojumu iepirkumos.

Apsardzes pakalpojumi ir iekļauti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā. Tātad uz šo pakalpojumu iepirkumiem attiecas atvieglota kārtība, kas ļauj iepirkumu veicējiem pašiem noteikt piedāvājumu iesniegšanas termiņus un vērtēšanas kritērijus.Prakse liecina, ka pasūtītājiem patīkamu šo situāciju rada iespēja ik pa brītiņam izsludināt fiziskās apsardzes pakalpojumu iepirkumu, cenšoties nepārsniegt 20 000 latu, lai varētu palikt B daļas pakalpojumos, kasļauj nepublicēt informāciju, pašam izvēlēties firmu un tikai nopublicēt rezultātus. Precīzāk – bīdīt draugu firmas. Latvijas Drošības biznesa asociācija ir sagatavojusi aprēķinus, kā veidojas apsardzes pakalpojumu cena, betbieži pasūtītājs nepārbauda stundu likmes vai notic maldīgiem argumentiem, ka apsardzes darbinieki mainās ik pa divām stundām naktī. Pasūtītājs notic, ka pusotra vai divu latu dēļ kāds naktī brauks uz darbu, gandrīz tikpat daudz iztērējot ceļam.
Žurnāls Iepirkumi piedāvā pasūtītāja un pakalpojumu sniedzēja viedokli par fiziskās apsardzes pakalpojumu iepirkumiem, kā arī abu pušu ieteikumus.

VID pieredze ar apsardzes pakalpojumiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2012.gadā veica divus ar apsardzi saistītus iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā, publicējot paziņojumus par iepirkumu savā internetamājaslapā un nodrošinot brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentiem. VID pieredzi un iestādes vērtējumu šo pakalpojumu iekļaušanai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļākomentē VID Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļas vadītāja INĀRA SOLOSTEJA.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) apsardzes pakalpojumu iepirkumus par paredzamo līgumcenu Ls 20 000 (bez PVN) vai lielāku veic Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā, publicējot paziņojumus par iepirkumu savā mājaslapā un nodrošinot brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentiem, piemēram, iepirkums FM VID 2012/241 Tehniskās apsardzes pakalpojumi (līgumcena Ls 40 200 bez PVN, piedāvājumus iesniedza septiņi pretendenti) un iepirkums FM VID 2012/258 Fiziskās apsardzes pakalpojumi (līgumcena Ls 290 000 bez PVN, piedāvājumus iesniedza divi pretendenti).
Apsardzes pakalpojumu iepirkumus, kuru paredzamā līgumcena (bez PVN) ir Ls 3 000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 20 000, VID veic saskaņā ar PIL 8.1panta desmito daļu, publicējot paziņojumu par iepirkumu VID mājaslapā.

Tiek plānots līdz gada beigām apsardzes iepirkumus atgriezt pie A daļas iepirkumiem. Kā VID to vērtē?
Mēs to atbalstām! Tas nodrošinās lielāku iepirkumu procedūras atklātumu, paaugstinās piegādātāju konkurenci, nodrošinās vienlīdzīgāku un taisnīgāku attieksmi pret tiem, sekmēs valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvāku izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja riskus.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: