Zinātnei piešķirts finansējums Covid-19 seku mazināšanai

Izglītības un zinātnes ministrija, 05/05/2020

Post image for Zinātnei piešķirts finansējums Covid-19 seku mazināšanai

Lai maksimāli izmantotu un mobilizētu Latvijas zinātnisko potenciālu cīņai ar Covid-19 izraisītajām sekām, Izglītības un zinātnes ministrija mērķtiecīgi strādā pie vairākām iniciatīvām, kas ļaus jaunākajos atklājumos un pierādījumos rastiem risinājumiem mazināt Covid-19 ietekmi Latvijas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

Valdība 2020.gada 30.aprīlī ir apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt finansējumu piecu miljonu eiro apmērā valsts pētījumu programmas Covid-19 slimības ierobežošanai un seku mazināšanai Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrija vēl papildus ir atradusi iespēju novirzīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirtos līdzekļus Covid-19 epidemioloģiskajai izpētei indikatīvi pusmiljona eiro apmērā un NordFosk pētījumu projektu konkursam par Ziemeļvalstu veselības datu izmantošanu Covid-19 pandēmijas apkarošanai un tās seku mazināšanai 400 tūkstošu eiro apmērā.

Pieci miljoni eiro paredzēti valsts pētījumu programmas (VPP) izveidei veselības, inženiertehnisko risinājumu, sabiedrības un tautsaimniecības jomās. Programmu plānots īstenot līdz 2020.gada beigām starpdisciplināru pētniecības projektu veidā, īpaši izceļot informāciju un tehnoloģiju un ekonomikas komponentes, kuru devums ir plānots horizontāls viscaur programmai. VPP projekti būtu veltīti tādām pētniecības tēmām kā vīrusa biomedicīniskā izpēte, jaunas darba un izglītības formas, digitālie rīki un platformas, attālinātie medicīnas pakalpojumi, psiholoģija un ģimenes, pēc-Covid-19 sekas veselībai, klīniskās rekomendācijas zālēm un vakcīnām, kā arī citiem ar Covid-19 seku mazināšanu saistītiem jautājumiem.

Papildus VPP Izglītības un zinātnes ministrija tuvākajā laikā izziņos iepirkumu pētījumam par SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiju un filoģenēzi Latvijā. Covid-19 epidemioloģiskā izpēte, kas ietver specializētas biobankas izveidošanu, paraugu sekvencēšanu un bioinformātisko analīzi, ļaus identificēt Latvijā cirkulējošos vīrusa celmus un infekcijas izplatīšanās ģeogrāfiju, mazināt infekcijas apjomus, laicīgi pamanīt un novērst jaunu uzliesmojumu rašanos, izstrādāt jaunus ārstniecības līdzekļus un vakcīnas, veikt klīniskos pētījumus esošo medikamentu pārprofilēšanai Covid-19 ārstēšanai. Pētījums vienlaikus būs arī Latvijas ieguldījums Horvātijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē izstrādātā rīcības plāna īstenošanā. Iniciatīvā “Eiropas pētniecības telpas aktivitātes cīņai pret koronavīrusa izraisīto Covid-19 pandēmiju” (First ERAvsCorona Action Plan) ir noteiktas 10 Eiropas prioritārās pētniecības un inovācijas aktivitātes.

Tāpat Latvija plāno dalību Ziemeļvalstu pētniecības organizācijas
“NordForsk”
pētniecības projektu konkursā par veselības datu izmantošanu Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai. Konkursa ietvaros paredzēta esošu klīnisko, sociālekonomisko, statistikas un citu datu izmantošana, jaunu datu iegūšana un pārrobežu datu apmaiņas sekmēšana. Lai startētu projektu konkursā, Latvijas zinātniskajām institūcijām būs jāsadarbojas starptautiskos konsorcijos ar vismaz diviem Ziemeļvalstu partneriem.

Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” publicēts Ministru kabineta mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: