Turpinās vērienīgie darbi Rail Baltica īstenošanai

Daina Vārpiņa, 11/09/2019

Post image for Turpinās vērienīgie darbi Rail Baltica īstenošanai

Šā gada beigās noslēgsies Rail Baltica stacijas un infrastruktūras izveides starptautiskajā lidostā “Rīga” projektēšana un būs jāizsludina šī projekta būvniecības iepirkums. Tikmēr šovasar noslēgti divi būvprojektēšanas līgumi, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” izsludinājusi iepirkumu par Rail Baltica kravu pārkraušanas termināļa Salaspilī būvniecības ieceri un precizējošas ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī aizvien aktuāla ir nekustamo īpašumu atsavināšana projekta vajadzībām.

Parakstīti divi būvprojektēšanas līgumi

Rail Baltica kopuzņēmums jūlija sākumā parakstījis divus būvprojektēšanas līgumus, lai uzsāktu projektēšanas darbus 123 km garajā centrālajā posmā no Upeslejām caur Rīgu uz Misu un no Vangažiem caur Salaspili uz Misu. Projektēšanas darbu Latvijas Satiksmes ministrijas uzdevumā vadīs RB Rail AS.

Līdz ar parakstītajiem līgumiem projektēšanas darbi uzsākti jau 411 kilometros no Rail Baltica līnijas: no Kauņas līdz Lietuvas/Latvijas robežai; no Pērnavas līdz Tallinai un Latvijas centrālajā daļā. Tikmēr Latvijā visi galvenie Rail Baltica elementi – dzelzceļa līnija Rīgā un Rail Baltica pasažieru stacijas Rīgas Centrālajā stacijā un Starptautiskajā lidostā “Rīga” – ir sasnieguši projektēšanas fāzi, informē RB Rail AS izpilddirektors, Timo Rīhimeki (Timo Riihimäki).

Pirmo līgumu pamattrases līniju būvprojektēšanai posmā caur Rīgu, kura vērtība ir 12 989 200 eiro, parakstīja ar diviem Spānijas uzņēmumiem – IDOM Consulting, Engineering, Architecture (IDOM) un Ingeniería y Economía del Transporte (INECO).

24 mēnešu laikā no parakstīšanas brīža IDOM un INECO komanda sagatavos detalizētu būvprojektu 56 km garumā, kam sekos autoruzraudzība būvniecības laikā. Saskaņā ar sākotnējo tehnisko izpēti, šajā posmā paredzēti 30 ceļu un dzelzceļu pārvadi, 4 tilti, 13 gājēju pārejas un 4 dzīvnieku pārejas, kā arī vienīgais tunelis visā projektā.

Otro līgumu 12 024 529 eiro vērtībā parakstīja ar Egis Rail (Francija), DB Engineering & Consulting (Vācija) un Latvijas uzņēmumu Olimps.
Uzņēmumu apvienība nodrošinās būvprojekta gatavošanu 67 km garā posmā. Saskaņā ar sākotnējo tehnisko izpēti, tajā paredzēti 33 ceļu un dzelzceļu pārvadi, 11 tilti (ieskaitot tiltu pār Daugavu), 2 gājēju pārejas un 3 dzīvnieku pārejas. Līdzīgi kā pirmajam posmam, līguma termiņš ir 24 mēneši projektēšanas darbiem, kam sekos autoruzraudzība būvniecības laikā.
Francijas, Vācijas un Latvijas projektēšanas uzņēmumu apvienība pārstāv vērtīgu starptautiskās un vietējās pieredzes sinerģiju. Projektēšanā iesaistītais Latvijas uzņēmums Olimps specializējas inženierijā, projektēšanā un specifikāciju izstrādē, kā arī visu līmeņu projektēšanas dokumentu koordinēšanā.

„Egis ir ļoti lepni piedalīties šajā apjomīgajā Eiropas projektā. Tas mainīs veidu, kā cilvēki un preces ceļo Baltijas valstīs, un tas arī kalpos kā spēcīgs Eiropas vienotības simbols. Mūsu apvienība, kas iekļauj arī DB un Olimps, veido Eiropas komandu no Francijas, Vācijas un Latvijas. Eiropas atmosfēra, kas valda starp piegādātājiem, kā arī Rail Baltica komandā, ir vienlaikus ļoti sarežģīta un ļoti aizraujoša. Tas ir svarīgs projekts Egis un mūsu partneriem, ļoti laba pieredze, un mēs vēlamies savus darbus izpildīt savlaicīgi un kvalitatīvi,” saka Egis Rail izpilddirektors Olivjē Buvārs (Olivier Bouvard).

85% no Rail Baltica projektēšanas darbiem nepieciešamā finansējuma nodrošina Eiropas Savienība un 15% – Latvijas valsts budžets. Rail Baltica pamattrases būvprojektēšanu Latvijā veiks RB Rail AS Satiksmes ministrijas uzdevumā.

Notiek gatavošanās Rail Baltica kravu pārkraušanai

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” izsludinājusi iepirkumu par Rail Baltica kravu pārkraušanas termināļa Salaspilī būvniecības ieceri un precizējošas ietekmes uz vidi novērtējumu. Konkurss norisināsies divos posmos – kandidātu atlase un uzaicināto kandidātu iesniegto pieteikumu piedāvājumu vērtēšana, kam sekos līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Paredzēts, ka Salaspils kravu pārkraušanas termināļa teritorija aptuveni 150 ha platībā robežosies ar Rail Baltica pamatlīniju aptuveni 7 km garumā. Tajā būs gan Eiropas standarta sliežu platuma (1435 mm) infrastruktūra, gan viens 1520 mm sliežu ceļa savienojums. Projekta termināļa veiksmīgs risinājums nodrošinās Rail Baltica Salaspils Intermodālā Loģistikas Centra aptuveni 500 ha plašās teritorijas turpmāko attīstību. Salaspils kravu pārkraušanas termināļa galvenā funkcija būs nodrošināt kravu pieņemšanu, nosūtīšanu un loģistiku. Terminālī iecerēts nodrošināt šādus pamatpakalpojumus ar konteineru kravām:

  • dzelzceļš – dzelzceļš gan Eiropas standarta sliežu platuma (1435 mm)
  • vilcieniem, gan 1520 mm sliežu platuma vilcieniem;
  • dzelzceļš – autotransports;
  • dzelzceļš – konteineru krautne;
  • savienojums ar ostām un lidostām.

Tāpat kravu pārkraušanas termināļa teritorijā plānots attīstīt pārvadājumus, vilcienu sastāvu apstrādi, kuri pārvadā kravas automašīnas pilnībā vai puspiekabes, tādejādi nodrošinot servisu autopārvadātājiem un zonu daudzfunkcionālu noliktavu izvietošanai.

Projekta vajadzībām atsavinās 123 īpašumus

Nekustamo īpašumu atsavināšanas process Rail Baltica izbūves vajadzībām Latvijā norit jau vairākus gadus, un projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas – sagatavojis atsavināšanai privātpersonām un pašvaldībai piederošus 123 īpašumus: 86 no tiem atrodas Rail Baltica stacijas un tās saistītās infrastruktūras starptautiskajā lidostā “Rīga” posmā (21,84 ha). Šajā posmā pabeigta arī zemes ierīcība. 37 īpašumi – Rīgas Centrālās stacijas projekta posmā (1,3 ha).

„Rīgas Centrālās stacijas projekta posmā ir mazāka skarto īpašumu platība, jo Rail Baltica līnija plānota esošā dzelzceļa nodalījuma joslā, bet tā ir ļoti komplicēta: atsavināšanu apgrūtina īpašumu atrašanās pilsētas vēsturiskajā centrā, tāpēc šeit ir īpaši sarežģīta zemes ierīcība. Savukārt lidostas „Rīga” projekta posmā īpašumu skārums gan kopējā skaita, gan platības ziņā ir lielāks, ņemot vērā, ka dzelzceļš un visa infrastruktūra (dzelzceļa līnija, nepieciešamie uzbērumi, estakāde u.c.) šai vietā tiek būvēta no jauna. Abos posmos tiek veikta arī komercdarbība. Šādos objektos taisnīgas atlīdzības noteikšana ir daudzpakāpju, jo skar īpašumu un komercdarbību. Piemēram, Rīgas starptautiskajai autoostai, daudzstāvu autostāvvietai “Titāniks”, Latvijas gaisa satiksmei un arī starptautiskai lidostai “Rīga” piederošo īpašumu novērtēšanai jāpieaicina eksperti, lai veiktu pieteikto zaudējumu aplēses,” stāsta Eiropas Dzelzceļa līnijas Juridiskā departamenta direktore Kristīne Krūmiņa.

Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesam nepieciešamos sagatavošanas darbus Latvijā sāka 2017. gadā. Atsavināšana notiek vienlaikus ar Rail Baltica trases un staciju projektēšanu. Šāds princips – projektēšana vienlaikus ar īpašumu atsavināšanu – ļauj iegūt precīzu nepieciešamo atsavināmo īpašumu apjomu. Ņemot vērā to, ka atsavināšanas process Rail Baltica projekta vajadzībām ir komplicēts, Eiropas Dzelzceļa līnijas arī iniciēja un piedalījās vairāku normatīvo aktu grozījumu izstrādē (piem., Būvniecības likums, Dzelzceļa likums un Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi).
Kopumā Rail Baltica trases plānošanas procesā ir identificēti 1623 īpašumi (no tiem 1179 – privāto un juridisko personu, 444 – valsts vai pašvaldības īpašumi), kurus skars trase. Esošajā finanšu plānošanas periodā atsavināšanai pieejamais finansējums ir 15,6 miljoni eiro. Finansējums pamatā tiks izmantots atsavināmo īpašumu Rail Baltica Rīgas starptautiskās lidostas un Centrālās stacijas posmos, kā arī sagatavošanas darbiem nākamajiem atsavināšanas posmiem.

UZZIŅA

  • RB Rail AS ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas tika izveidots, lai īstenotu Rail Baltica projektu – pirmo šādā mēroga infrastruktūras projektu Baltijā.
  • RB Rail AS ir centrālais Rail Baltica projekta koordinators. Tā galvenie uzdevumi ir dzelzceļa projekta izstrāde, būvniecība un mārketinga aktivitāšu realizācija. Projekts paredz izbūvēt ātrvilciena dzelzceļa līnijas infrastruktūru no Tallinas līdz Lietuvas/Polijas robežai.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: