Rail Baltica dienas kārtībā: projektēšana, būvniecība un ekonomikas atjaunošana pēc Covid-19 krīzes

RB Rail AS, 24/04/2020

Post image for Rail Baltica dienas kārtībā: projektēšana, būvniecība un ekonomikas atjaunošana pēc Covid-19 krīzes

Rail Baltica tiešsaistes forums pulcēja 1000 skatītājus no 39 valstīm, tai skaitā nozares piegādātājus, profesionāļus un citas ieinteresētās puses, lai uzzinātu vairāk par gaitu un plāniem 2020.gadā. Tiešraides laikā RB Rail AS pārstāvji informēja par galvenajiem iepirkumiem, projekta grafiku un stratēģisko virzienu būvniecības iepirkumiem, kā arī ilgtermiņa attīstības aktivitātēm.

Līdz 2026.gadam kopējās Rail Baltica investīcijas Baltijas valstīs sasniegs EUR 5,8 miljardus, no kuriem līdz pat 85% līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas ievērojami stimulēs vietējās būvniecības, projektēšanas un citu ar būvniecību saistītu pakalpojumu nozares. Aktīvākajā būvdarbu laika posmā no 2022. līdz 2025.gadam būvniecības nozarē tieši Rail Baltica projekta radīto darba vietu skaits sasniegs 13 000, savukārt ar projektu saistītajās nozarēs kā, piemēram, materiālu ieguvē un komponentu ražošanā, loģistikā, viesmīlībā un ēdināšanā, profesionālajos pakalpojumos un daudzās citās, darba vietu skaits var sasniegt 24 000.

Rail Baltica projekta īstenošana nepārtraukti turpinās arī ārkārtas stāvokļa laikā visās trīs Baltijas valstīs. Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs sacīja: “Mēs ne tikai īstenojam būvprojektus visā Igaunijā, Latvijā un divos Lietuvas posmos, bet arī izstrādājam plānus, lai sagatavotos gaidāmajai liela mēroga būvniecībai. Galvenā uzmanība tiek pievērsta iepirkuma sistēmas izveidošanai, kas nodrošinātu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un ātru būvdarbu veikšanu, un ļautu projektā piedalīties gan starptautiskiem, gan vietējiem uzņēmumiem.”

Projekta grafiks un plāni 2020.gadam

Paralēli pamattrases būvprojektam visās trīs Baltijas valstīs, projekta plānā 2020.gadā uzmanība tiks vērsta arī uz pasažieru staciju, kravas termināļu un dzelzceļa apkalpošanai nepieciešamo būvju attīstību.


Latvijā galvenā uzmanība tiks pievērsta būvdarbu sākšanai Rīgas centrālajā stacijā. Rīgas lidostas posma būvniecības līguma parakstīšanai plānota līdz 2020.gada beigām. Multimodālā Salaspils termināļa būvprojektēšana tiks uzsākta paralēli ar ietekmes uz vidi pētījumu un dzelzceļa tīkla attīstības izpēti Rīgas mezglā.


Kopumā RB Rail AS plāno izstrādāt būvniecības iepirkuma un apvienotu materiālu iepirkuma stratēģijas, kas palīdzēs sagatavoties plānotajiem plaša mēroga būvdarbiem. Turklāt RB Rail AS plāno izsludināt divu galveno sistēmu iepirkumus – enerģijas apakšsistēmas inženiertehniskajiem pakalpojumiem un vadības, kontroles un signalizācijas sistēmu inženierijai. Kopuzņēmums padziļināti analizēs Rail Baltica transporta pieprasījumu un izstrādās globālā projekta mārketinga stratēģiju.


Iepirkumi un finansējums


Izdevumu apjomiem palielinoties, Rail Baltica iepirkumu sistēma tiek nepārtraukti uzlabota, lai nodrošinātu efektīvu un caurspīdīgu procesu. Tā rezultātā RB Rail AS ir noslēdzis konkurētspējīgu un ekonomiski izdevīgu būvprojekta iepirkumu 643 km no visa trases garuma. Tika saņemti 39 piedāvājumi no 16 starptautiskiem un vietējiem konkursa dalībniekiem. Vēl svarīgāk ir tas, ka iepirkuma procesā iesniegtie projekti iekļaujas plānotā budžeta ietvaros.

Tiešsaistes foruma prezentācijas ir pieejamas Rail Baltica mājaslapā.


Informāciju sagatavoja Liene Lapševska, RB Rail AS komunikācijas konsultante.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: