Pastāv aizdomas par savstarpējo vienošanos Rīgas namu pārvaldnieka liftu apkopes iepirkumā

LETA, 10/09/2021

Post image for Pastāv aizdomas par savstarpējo vienošanos Rīgas namu pārvaldnieka liftu apkopes iepirkumā

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) šī gada augusta beigās noslēdza iepirkumu par liftu tehnisko apkalpošanu, plānoto un avārijas remontdarbu veikšanu. Iepirkuma rezultāti raisa aizdomas par potenciālas vienošanās esamību starp RNP un līguma ieguvējiem. Ēku administrēšanas un apsaimniekošanas uzņēmums Civinity ir iesniedzis sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) ar prasību izvērtēt iepirkuma rezultātus.


Civinity, viena no lielākajām ēku apsaimniekošanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijas valstīs, iepirkuma ietvaros iesniedza piedāvājumu visās sešās RNP iepirkuma daļās, taču visās sešās iepirkuma daļās Civinity piedāvājums tika noraidīts, neskatoties uz faktu, ka tas ir ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums (t.i. ar zemāko piedāvāto līgumcenu), kas atbilst visu rīdzinieku interesēm – saņemt pakalpojumu par labākajām tirgus cenām. Tieši piedāvājuma izdevīgā cena bija iemesls tūlītējam Civinity piedāvājuma noraidījumam bez pienācīga izvērtējuma no pasūtītāja puses, kas raisa bažas par godīgu iepirkuma norisi.


Aizdomas par potenciālo vienošanos ar iepirkuma uzvarētājiem raisa RNP 30.augusta lēmums, kurā Civinity piedāvājums ir noraidīts, pasūtītājam uzskatot to par apzinātu dempingu, taču nesniedzot sīkāku pamatojumu piedāvājuma noraidīšanai, Civinity sniegtās informācijas izvērtēšanas gaitas rezultātiem un iemesliem iesniegtā cenu piedāvājuma neatbilstībai tirgus cenai.


Iepirkuma procedūras ietvaros, atbilstoši RNP pieprasījumam, Civinity ir sniedzis visu tās rīcībā esošo informāciju, norādot cenu izveides metodoloģiju. Uzņēmums ir neizpratnē, kādēļ tā sniegtā informācija nav bijusi pietiekama un RNP neveica likumā noteiktās konsultācijas ar piedāvājuma iesniedzēju, lai novērstu bažas, ka piedāvātā pakalpojumu cena rada riskus pasūtītājam, un, ja šādas bažas pastāv, kādēļ netika pieprasīta papildu nepieciešamā informācija to kliedēšanai. Civinity uzskata, ka lēmuma argumentācijas trūkums raisa neizpratni un vedina uz aizdomām par iespējamu vienošanos iepirkuma uzvarētāja noteikšanā. Tāpat Civinity nav pārliecības, ka visiem pretendentiem ir iepirkuma nolikumā prasītais speciālistu skaits.


Civinity ir veicis izmaksu salīdzinājumu ar iepirkuma uzvarētājiem vienā no sešām iepirkuma daļām, norādot, ka cenu atšķirības izejas materiālu un liftu apkopes sadaļās ir pietiekami nebūtiskas, lai tās dēvētu par dempingu, bet būtiskas, lai, izvēloties Civinity piedāvājumu, sasniegtu ievērojamu ietaupījumu rīdzinieku interesēs.


Notikušo komentē Civinity izpilddirektors Andrius Bakštonas: “Mūsu sagatavotais cenu piedāvājums ir atbilstošs tirgum un Civinity grupas iespējām. Esam neizpratnē, ka mūsu piedāvājums ir noraidīts un RNP nerūp iespēja izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas novedīs pie tā, ka rīdzinieki par saņemtajiem pakalpojumiem samaksās par diviem miljoniem eiro vairāk”.


Atbilstoši iepirkuma nolikumam, kandidātiem tika izvirzīta virkne nosacījumu, kas nodrošina, ka iepirkuma procedūrā ir iespējams piedalīties tikai operacionāli un finansiāli stabiliem uzņēmumiem.


Ņemot vērā iepriekš minēto, ir pamats uzskatīt, ka varētu būt notikusi iespējama vienošanās ar iepirkuma uzvarētājiem, tādējādi Civinity aicina IUB un atbildīgās puses pievērst uzmanību RNP rīkotajam iepirkumam un uzdot RNP veikt atkārtotu iepirkuma rezultātu izvērtēšanu, nodrošinot procesa caurspīdīgumu un atbilstību labās prakses principiem.

Informāciju sagatavoja Līga Purmale, Civinity komunikācijas projektu vadītāja.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: