Neizsvērts lēmums par Mežaparka estrādes tāmes publiskošanu kropļos konkurenci

LETA, 26/04/2021

Post image for Neizsvērts lēmums par Mežaparka estrādes tāmes publiskošanu kropļos konkurenci

Pilnsabiedrība “LNK, RERE”, rūpīgi izsverot visus aspektus, pieņēma lēmumu pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas spriedumu par Mežaparka estrādes 1. kārtas tāmes publiskošanu. Galvenā motivācija sprieduma pārsūdzēšanai ir nepieļaut bīstama precedenta rašanos, kas var atstāt negatīvas sekas uz Latvijas uzņēmēju konkurētspēju un Latvijas tautsaimniecību.


Ar pārsūdzēto spriedumu publiskā iepirkuma pasūtītājam ir uzlikts pienākums atklāt iepirkumā uzvarējušā pretendenta tāmi privātpersonai, kura ir vērsusies ar attiecīgu iesniegumu pie pasūtītāja. Lēmuma pamatā ir arguments, ka tāme satur informāciju par iestādes finansējuma izlietojumu un šādai informācijai ir jābūt publiski pieejamai sabiedrībai.


Publisko iepirkumu likums jau šobrīd paredz pietiekami efektīvus mehānismus, lai tiktu nodrošināta publisko iepirkumu procesa atklātība un publiskā finansējuma izlietojuma kontrole. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ikvienam interesentam ir pieejama informācija par iepirkumā uzvarējušā pretendenta cenu un jebkurām izmaiņām noslēgtajā iepirkuma līgumā. Detalizētu tāmju publicēšana nesniegs būtisku pienesumu publiskā iepirkuma procesa uzlabošanā un PUBLISKĀ FINANSĒJUMA IZLIETOŠANAS KONTROLĒ.


Toties detalizēto tāmju publicēšana atstās negatīvas sekas gan uz uzņēmumiem, kuru tāmes tiks publicētas, gan uz tautsaimniecību kopumā. Proti, profesionāli tāmētāji no konkurentu detalizētajām tāmēm bez īpašām grūtībām ir spējīgi izsecināt konkrētā uzņēmuma komercnoslēpumu saturošu informāciju, tostarp, informāciju par attiecīgā uzņēmuma zinātību, procesu vadību, cenu politiku un citiem būtiskiem uzņēmuma darbības aspektiem. Minētā informācija ir zināšanās balstītas ekonomikas stūrakmens, kuras nepienācīga aizsardzība no valsts puses nenovēršami novedīs pie inovāciju un attīstības būtiskas sabremzēšanās. Rezultātā daudzi uzņēmēji turpmāk vienkārši atteiksies no dalības publiskajos iepirkumos, tādējādi mazinot iespēju pasūtītājiem iegūt potenciāli labākos piedāvājumus.


Publisko iepirkumu uzvarētāju tāmes netiek atklātas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Līdz ar to, ja spriedums paliks spēkā, ievērojami pieaug risks, ka ārvalstu pretendenti izvairīsies no dalības Latvijā organizētajos iepirkumos, lai neriskētu ar uzņēmumiem sensitīvas informācijas nokļūšanu konkurentu rīcībā. Un Latvijas uzņēmēji zaudēs labas iespējas startēt lielāka mēroga iepirkumos.


Šī lieta nav specifiska būvniecības uzņēmumu problēma. Ja spriedums paliks spēkā, sprieduma negatīvās sekas izjutīs visu nozaru pārstāvji, kas piedalās publiskajos iepirkumos Latvijā.


Tādēļ pilnsabiedrība “LNK, RERE” nolēma spriedumu pārsūdzēt.
Pilnsabiedrība vienlaikus aicina Ekonomikas ministriju iniciēt plašāku diskusiju ar privātā un publiskā sektora pārstāvju, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un ekspertu dalību ar mērķi stiprināt izpratni par publisko iepirkumu darbības principiem, un par pārdomātiem uzlabojumiem šajā sfērā, ja tādi patiešām būs nepieciešami. Diskusijā jārod risinājumi tāmju standartam, to publiskojamajām sadaļām, kā arī digitālajām tāmēm gan būvniecības, gan citās nozarēs.

Informāciju sagatavoja Lāsma Sīle, PS “LNK, RERE” komunikācijas konsultante.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: