Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2014. gada 1. janvāra

Astra Bērziņa, 30/01/2014

Post image for Mazais jeb zemsliekšņu iepirkums pēc 2014. gada 1. janvāra

Šajā nodarbībā aplūkosim, kā jāveic mazais iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likumu pēc 2014. gada 1. janvāra.

Normatīvie akti, kas jāievēro, veicot mazo iepirkumu pēc 2014. gada 1. janvāra:

 • Publisko iepirkumu likums ar jaunākajiem grozījumiem, kas stājušies spēkā 2014. gada 1. janvārī;
 • 17.12.2013. MK noteikumi nr. 1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septiņpadsmitās daļas 1., 2. un 3. punktu un 39.1 panta devīto daļu ‒ http://likumi.lv/doc.php?id=263391;
 • 17.12.2013. MK noteikumi nr. 1517 „Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 16. panta devīto daļu ‒ http://likumi.lv/doc.php?id=263376.
 • Saskaņā ar PIL 16. panta septīto daļui, kopš 2014. gada 1. janvāra, kad stājās spēkā nr. 1517 „Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi”, tai skaitā arī 1.2. punkts, kas nosaka, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm atsevišķas preces un pakalpojumi ir iepērkami no pašu pasūtītāju veidotas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, vai no Elektroniskās iepirkumu sistēmā esošajiem katalogiem. Tabulā ir iekļauti visi katalogi, kas pieejami šobrīd, vienlaikus norādot, kuri ir piemērojami obligāti, bet kuri piemērojami pēc brīvprātības principa.

  Preču grupa Pazīme par iepirkuma veikšanu
  Biroja tehnika (multifunkcionālas drukas iekārtas, tintes drukas iekārtas, lāzerdrukas iekārtas, projektori, kopētāji, skeneri) Noteikta obligāta pirkumu veikšana EIS saskaņā ar MK noteikumiem 1517
  Programmatūra (operētājsistēmas programmatūra; serveru standarta programmatūra un tās atbalsts; biroja programmatūra)
  Biroja papīrs (A4 formāta papīrs; A3 formāta papīrs)
  Datortehnika (galddatori–darbstacijas, portatīvie datori, monitori)
  Drukas iekārtu piederumi (toneri un tintes kasetnes, iekārtas lietotājam iespējamās iekārtas nomaiņas detaļas)
  Servertehnika (standarta serverstatnē ievietojami serveri un komutatori)
  Zāles (pretinfekciju medikamenti; muskuļu un skeleta sistēmas medikamenti)
  Medicīnas preces un medikamenti Pašlaik brīvprātīga EIS katalogu lietošana
  Saimniecības preces 
  Pārtika
  Kancelejas preces
  Mēbeles

  Brīvprātības princips nozīmē to, ka pats pasūtītājs izvēlas, vai iepērkas no EIS katalogiem vai veido savu centralizēto iepirkumu institūciju un tā organizē savus iepirkumus atbilstoši PIL prasībām, veidojot iepirkumu komisijas un gatavojot iepirkuma dokumentus, neaizmirstot arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.21‒166.25 pantu par iepirkumā iesaistīto personu dažāda veida pārkāpumu sodīšanu (http://likumi.lv/doc.php?id=89648).

  Vēršu uzmanību, ka PIL 16. panta septītā daļa nosaka, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi ietilpst MK noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 4000 eiro vai lielāka.

  Turklāt PIL 16. panta astotā daļa paredz, ka šī panta septītajā daļā uzliktais pienākums ir izpildīts, ja attiecīgās preces un pakalpojumi iepirkti jebkurā no šādiem veidiem:

   1) no MK noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību;
   2) no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgā centralizēto iepirkumu institūcija nodrošina attiecīgo preču un pakalpojumu iepirkumus pašvaldībai un visām tās iestādēm.

  Secināms, ka PIL 16. panta septītajā daļā minētie 400 eiro attiecas uz tiem gadījumiem, kad, piemēram, biroja papīra izlietojums pašvaldībā vai katrā pašvaldības iestādē 12 mēnešu laikā sasniedz tādu apjomu, kas katrā iestādē ir vismaz 4000 (ieskaitot) eiro un vairāk. Protams, pasūtītājam ir jāapsver iespēja iepirkties EIS arī tādā gadījumā, ja pašvaldībā vai kaut vienā pašvaldības iestādē biroja papīrs tiek izlietots, kas kopsummā pārsniedz 4000 (ieskaitot) eiro un vairāk, jo nav lietderīgi veikt tirgus izpēti, plānot iepirkumu, ja pati pašvaldība veic pirkumus EIS (jo biroja papīra patēriņš sasniedz jau 4000 eiro), bet pašvaldības iestāde (piemēram, skola) pērk papīru bez PIL piemērošanas un dažkārt grāmatvedības speciālistiem jāsatraucas par to, vai biroja papīra iegādei 12 mēnešos netiek izlietots vairāk nekā 4000 eiro.

  Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

  Iepriekšējais raksts:

  Nākamais raksts: