LRAA: Riepu iepirkumos nepamatoti ierobežo konkurenci

Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija, 16/07/2020

Post image for LRAA: Riepu iepirkumos nepamatoti ierobežo konkurenci

Ekonomikas ministrija, Konkurences padome (KP) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprina, ka par nepamatotu konkurences ierobežošanu ir uzskatāma prasība, kas mēdz parādīties iepirkumos, par riepu vai autotransporta iegādi – pretendentam, kurš piegādā riepas, jābūt Eiropas Riepu un gumijas ražotāju asociācijas (European Tyre & Rubber association) (ETRMA) biedram.

Pēc Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas (LRAA) biedru novērojuma iepirkumos mēdz parādīties prasība, ka piegādātājam jābūt ETRMA biedram. LRAA vērsās KP, EM un VARAM ar konstatētajām problēmām publiskajos iepirkumos, jo ar šādām selektīvām prasībām no konkurences nepamatoti tiek izslēgti citi piegādātāji, kas nav attiecīgās asociācijas biedri, bet spēj nodrošināt analogas kvalitātes produktu piegādi. Izvērtējot LRAA iesniegumu, KP norādīja, ka Publisko iepirkumu likums neparedz pasūtītāja tiesības attiecībā uz piegādātāju izvirzīt prasību, lai tas būtu kādas konkrētas organizācijas biedrs. Jebkurš piegādātājs, garantējot iepirkumā noteiktās kvalitātes prasības, ir tiesīgs piegādāt jebkura ražotāja preces, tai skaitā riepas, ko ražojuši ETRMA biedri vai citi ražotāji. Tāpat Ekonomikas ministrija arī norādījusi, ka ir vienisprātis ar LRAA, ka publiskos iepirkumos nepieciešams nodrošināt godīgas un vienlīdzīgas konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem.

Jevgēnijs Kopilkovs, SIA “Latakko” īpašnieks: “Mēs uzskatām, ka šie ierobežojumi ir pretrunā brīvas tirdzniecības principiem un mūsu valsts interesēm. Nav pieņemams, ka daļa uzņēmumu nevar piedalīties iepirkumos tikai tāpēc, ka nav kādas konkrētas asociācijas biedri. It īpaši, ja to piedāvātā produkcija ir tikpat kvalitatīva vai pat kvalitatīvāka. Otra nianse – Eiropas ražotāju sortiments ir ierobežots, un valsts bieži vien pārmaksā tikai tāpēc, ka budžeta klasē nav vajadzīgo riepu izmēru. Rezultātā tiek iepirktas vidējā segmenta riepas, bet tās parasti maksā par 20 – 30% dārgāk. Ja valsts mērķis ir nopirkt labu produktu par iespējami zemu cenu, tad šādi ierobežojumi nedrīkst pastāvēt.”

Konkurences padome savā atzinumā norāda, ka šajā iepirkumā, lai nesamazinātu konkurenci, bet nodrošinātu riepu noteiktu kvalitātes līmeni, pasūtītājam būtu jānosaka precīzas prasības ar detalizētiem tehniskajiem aprakstiem, paredzot iespēju piegādātājiem pierādīt preču atbilstību tehniskajām prasībām, piemēram, ar akreditētu novērtēšanas institūciju testēšanas pārskatiem, protokoliem, sertifikātiem vai marķējumu. Tādējādi, ja riepu atbilstība noteiktām tehniskām prasībām un kvalitātes līmenim var tikt pierādīta šādi, iepirkumā nav būtiski, vai pretendenta piedāvāto riepu ražotājs ir tieši ETRMA biedrs.

Tīna Lūse, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas vadītāja: “Gan KP, gan VARAM uzsvēra, ka jānodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem, neradot nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā un prasība būt noteiktas asociācijas biedram, ja piegādātājs spēj nodrošināt piegādāto preču atbilstību iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, nav pamatota. Ņemot vērā KP atzinumu un ministriju ieteikumus, vērsāmies arī Iepirkumu uzraudzības birojā ar lūgumu savas kompetences ietvaros veikt izglītojošos un uzraudzības pasākumus, lai izskaustu šādu konkurenci kropļojošu noteikumu iekļaušanu iepirkuma nolikumos.”

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam riepas ir videi kaitīgas preces. Attiecīgi, personai, kura Latvijas tirgū realizē riepas, ir pienākums maksāt dabas resursu nodokli, vai arī pretendēt uz nodokļa atbrīvojumu 100% noteiktās nodokļa likmes apmērā, ja tā ir noslēgusi līgumu ar ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumu (apsaimniekotāju), tādējādi nodrošinot, ka attiecīgais apsaimniekotājs nodrošinās šī tirgotāja tirgū realizēto riepu savākšanu un pārstrādi.

“Līdz ar to, uzskatu, ka daudz svarīgāks par piederību kādai ražotāju asociācijai ir fakts, vai publiskajos iepirkumos par auto riepu iegādi, ir iekļauta prasība par to, lai piegādātājs būtu noslēdzis līgumu ar kādu no ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumiem par videi kaitīgu preču apsaimniekošanu. Par šo faktu var pārliecināties Valsts vides dienestā. VARAM arī norādīja, ka plāno virzīt grozījumus normatīvajos aktos, kas paredzētu, ka šāds pienākums iepirkuma procesā izpildāms obligāti. Vienlaikus, KP atbildē uzsvēra, ka tās ieskatā pasūtītajiem jau patreiz spēkā esošā regulējuma ietvarā ir iespējams iepirkuma nolikumos ietvert atbilstošas prasības, lai pārliecinātos par šī pienākuma izpildi.” uzsver Tīna Lūse.

Informāciju sagatavoja Jana Kralliša, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas sabiedrisko attiecību konsultante.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: