Latvijai Covid-19 apkarošanai paredzēto aizsarglīdzekļu iepirkumus samazinās līdz divu mēnešu rezervei

LETA, 30/09/2020

Post image for Latvijai Covid-19 apkarošanai paredzēto aizsarglīdzekļu iepirkumus samazinās līdz divu mēnešu rezervei

Latvijai Covid-19 apkarošanai paredzēto individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumus samazinās līdz divu mēnešu rezervei.
Valdība šodien atbalstīja Aizsardzības ministrija sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz samazināt individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kopējo vajadzības apjomu no trim mēnešiem uz tādu apjomu, kas kopskaitā ar jau iegādāto preču krājumiem nodrošina divu mēnešu rezervi visās preču pozīcijās.
Līdz 1.septembrim Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (VAMOIC) iepirkumiem bija piešķirti 39 682 946 eiro, no tiem izlietoti 34 252 251 eiro un rezervēti maksājumiem 1 203 569 eiro.
Trīs mēnešu preču apjoms par plānotajiem atlikušajiem pieejamajiem finanšu līdzekļiem 10 278 938 eiro nav iegādājams pilnā apmērā. Papildu finansējuma piesaiste vai novirzīšana pilna apjoma preču iegādei no atbildīgo institūciju puses nav piedāvāta, skaidro AM.
Līdz ar to ir konstatēta nepieciešamība samazināt iegādājamo preču apjomu, lai nodrošinātu uzdevuma izpildi tādā apjomā, kāda ir iespējama ar atbilstoši pieejamiem finanšu līdzekļiem.
Vienlaicīgi AM norāda, ka šāds priekšlikums ir veidots, pamatojoties uz šī brīža objektīvo iesaistīto institūciju nepieciešamību, ņemot vērā centra noliktavās esošos krājumus, kas daudzās pozīcijās jau šobrīd sasniedz divu mēnešu rezervi, tādēļ šīs kategorijas nav iekļautas noteikumu grozījumos kā iegādājamie resursi.
Lai sabalansētu pieejamo un papildus piesaistāmo finanšu līdzekļu iespējas ar institūcijām nepieciešamajiem resursiem, AM piedāvājusi noteikt tāda apjoma iegādes, kas kopskaitā ar centra iegādātajām un tā noliktavā esošajām precēm veidotu vismaz divu mēnešu nepieciešamo apjomu, par pamatu ņemot ārkārtējās situācijas laikā veikto iegāžu finanšu datus, iegāžu cenas un piedāvājumu.
Ministrija arī Ministra kabineta noteikumu grozījumos uzskaitījusi preču kategorijas, kurās nepieciešams veikt papildu iegādes, lai sasniegtu iesaistītajām institūcijām nepieciešamo divu mēnešu apjomu. Grozījumos arī minēts konkrēts skaits, ko nepieciešams iegādāties, lai šo divu mēneša apjoma rezervi izveidotu. Piemēram, kopumā plānots izveidot 7 393 183 vienreizlietojamo sejas masku rezervi.
Vienlaikus, no ārkārtējās situācijas laikā veikto iegāžu pieredzes, ir secināms, ka centrs nevarēs iegādāties identiski precīzu preču skaitu, jo tas mainīsies, atbilstoši piegādātāja piedāvātajam iepakojumos esošajam preču skaitam. Centrs veiks preču iegādes veselos iepakojumos, tādēļ iegādes rezultātā preču skaits varētu tikt noapaļots gan uz augšu, gan uz leju, atbilstoši faktiskajai situācijai.
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, ka iesaistītās institūcijas nepietiekošā intensitātē veic publiskos iepirkumus, lai iegādātos individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, tādējādi paļaujoties tikai uz VAMOIC noliktavās esošajām valsts materiālajām rezervēm, AM secinājusi, ka to apjoms šādā veidā iespējams tiek nelietderīgi samazināts.
Šādu iemeslu dēļ tiek uzsvērts iesaistīto institūciju pienākums iespēju robežās individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces iegādāties patstāvīgi un tos pilnībā nodrošināt sākot ar minēto Ministru kabineta grozījumu spēkā stāšanos.
Epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu pieprasījums no centra noliktavas ir pieļaujams vienīgi pie apstākļiem, ja iesaistītā institūcija nespēj nodrošināt šo resursu iegādi un var to pamatot apgādes koordinatoram ar pierādījumiem.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums paredz, ka centram jāveic individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču centralizētas iegādes kā valsts materiālās rezerves, nevis iesaistīto institūciju ikdienā nepieciešamajām precēm.
Jau ziņots, ka VAMOIC pavasarī sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārņēma ar krīzi saistīto individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju pārvaldīšanu, tai skaitā, veica iepirkumus centralizēti atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) uzturētajā prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam.
Saskaņā ar valdības pieņemtajiem noteikumiem pēc ārkārtējās situācijas beigām 9.jūnijā individuālo aizsarglīdzekļu un medicīnisko ierīču rezervju iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām turpina veikt VAMOIC.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: