Jēkabpilī šogad paredzēti vismaz 70 iepirkumu

Daina Vārpiņa, 05/04/2018

Post image for Jēkabpilī šogad paredzēti vismaz 70 iepirkumu

Jēkabpils pašvaldības raksturīgākie iepirkumi galvenokārt tiek rīkoti ikdienas jautājumu risināšanai, bet pilsētai attīstoties, tiek organizēti arī tādi, kas pārsniedz 10 miljonus eiro.

Jēkabpils pēc pilsētas domes izpilddirektora Guntara Goguļa vārdiem ir labo pārmaiņu pilsēta – pilsēta, kas vērsta uz izaugsmi un pozitīvu mainību. Jēkabpils ģeogrāfiskais novietojums ir stratēģiski svarīgā vietā Latvijas kartē. Pilsētas teritorijā ir pieejamas vairākas apbūvei un rūpnieciskas ražošanas izveidei piemērotas teritorijas, un Jēkabpils pilsētas pašvaldība vienmēr esot atvērta sadarbībai ar uzņēmējiem.

“Pašvaldība strādā pie vides sakārtošanas un uzlabošanas, jauniem un vērienīgiem projektiem – multifunkcionālās halles izbūves, kas būs ieguvums ne tikai pilsētas, bet visa reģiona iedzīvotājiem, pie ielu tīkla sakārtošanas, kā arī sporta, brīvā laika un atpūtas vietu pilnveidošanas. Domājam par dažāda gadagājuma ļaudīm, piemēram, Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām vecuma pensiju sasniegušajām personām (pensionāriem, kuriem ir tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju), ir braukšanas maksas atlaides Jēkabpils pilsētas sabiedriskajā transportā. Piešķiram stipendijas studentiem, atbalstām jaunos speciālistus. Lepojamies, protams, ar cilvēkiem, jo mēs paši esam tie, kuri rada šo vidi, pilnveido un dzīvo,” aicināts raksturot, cik Jēkabpils dome daudz dara pilsētnieku labā, stāsta G. Gogulis.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: