Izsludina iepirkumu dzelzceļa elektrifikācijas projekta pirmajai kārtai

iepirkumi, 29/08/2018

Post image for Izsludina iepirkumu dzelzceļa elektrifikācijas projekta pirmajai kārtai

Projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” ietvaros 10. augustā izsludināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”, kas ir līdz 2030. gadam plānotās elektrifikācijas programmas pirmā posma iepirkums.

Pretendenti kvalifikācijas dokumentus var iesniegt līdz 2018. gada 20. septembrim. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) mājas vietnē. Informācija par iepirkumu pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) sistēmā un Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī.

Dzelzceļa elektrifikācijas pirmā posma kopējās izmaksas plānotas 441 miljona eiro apmērā (no tā izsludinātā iepirkuma plānotā summa – 425 miljoni eiro). No kopējām pirmā posma izmaksām 347 miljoni eiro paredzēti kā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet atlikušie 94 miljoni eiro – VAS “Latvijas dzelzceļš” finansējums.

Elektrifikācijas pirmā posma ietvaros līdz 2023. gada beigām iecerēts elektrificēt dzelzceļa līnijas – Daugavpils – Krustpils, Rēzekne – Krustpils un Krustpils – Rīga.

Izsludinātais iepirkums paredz šo līniju elektroapgādes sistēmas, kontakttīkla, signalizācijas, centralizācijas, bloķēšanas un sakaru sis­tē­mas, sliežu ceļu, tehniskās drošības sistēmas, ēku un būvju izbūvi/pārbūvi, tādējādi līdz 2023. gadam nodrošinot viena pilnībā elektrificēta tranzīta koridora funkcionalitāti.

Šā gada 29. martā LDz saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atzinumu par projekta atbalstīšanu un tā iesniegšanu Finanšu ministrijā tā turpmākai virzībai Eiropas Komisijā. Patlaban ir saņemts JASPERS* ekspertu gala atzinums, un pirms projekta dokumentācijas nosūtīšanas Eiropas Komisijai (EK) šobrīd to izvērtē EK tehniskās palīdzības neatkarīgais eksperts “JASPERS IQR” (JASPERS Independent Quality Review – neatkarīga kvalitātes pārbaude – tulk.).

Vienlaikus ir uzsākts aizdevuma piešķiršanas process ar Eiropas Investīciju banku LDz līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Iecerēts, ka dzelzceļa elektrifikācijas projekta laikā daļu investīciju ieguldīs tieši Latgalē, radot papildu darba vietas un attīstot vietējo uzņēmējdarbību. Iecerēts, ka aptuveni 38% investīciju apgūs lokāli, izmantojot vietējo darbaspēku, materiālus un tehnoloģijas.

“Pētījumu dati liecina, ka no transporta nozares sekmīgas darbības ir atkarīga teju piektā daļa Latvijas tautsaimniecības. Taču Latgales reģionā tam ir vēl būtiskāka loma, ietekme uz cilvēku nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti. Tuvākajos gados tieši Latgalē plānots īstenot vairākus liela mēroga dzelzceļa infrastruktūras projektus, tostarp tieši šeit uzsāks dzelzceļa elektrifikāciju, kas ietekmēs reģiona attīstību,” augusta sākumā, tiekoties ar Latgales pašvaldību vadītājiem un Latgales uzņēmējiem, uzsvēra LDz prezidents Edvīns Bērziņš.

Šajā tikšanās reizē atbalstu elektrifikācijas projekta īstenošanai pauda arī Latgales SEZ pārvaldniece un Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne: – “Projekts ir ļoti svarīgs Latgales reģionam tāpēc, ka tas radīs multiplikatīvu efektu izaugsmei. Uzlabotā infrastruktūra būs par pamatu mobilitātei – gan domājot par iedzīvotājiem, gan arī par uzņēmējiem, kuri varēs ātrāk pārvadāt kravas. Vienlaikus attīstīsies arī uzņēmējdarbība un izglītības programmas, kā rezultātā reģionam tiks piesaistīti augstākas kvalifikācijas speciālisti un, iespējams, veicinās reemigrējušo tautiešu atgriešanos.”

LDz vērš uzmanību, ka elektrifikācijas projekts ļaus kravu pārvadātājiem samazināt ritošā sastāva ekspluatācijas un enerģijas izmaksas gandrīz 2,5 reizes. Turklāt elektrovilce ir īpaši efektīva smagsvara kravas vilcienu gadījumā, tādējādi uzlabojot Latvijas tranzīta koridora starptautisko konkurētspēju. Vienlaikus ar ieguvumiem tautsaimniecībai projekts sniedz būtisku ieguldījumu CO2 un NOX izmešu samazināšanā, kā arī sniegs ieguldījumu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.

UZZIŅA

    Projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”

  • līdz šim vērienīgākais Latvijas ES fondu projekts, kurā iecerēts veikt dzelzceļa infrastruktūras rekonstrukciju un modernizāciju 300 kilometru garumā ar mērķi samazināt CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos no 225 126 uz 180 000 tonnām gadā;
  • veiks elektrifikāciju, izveidojot 25 kilovoltu (kV) maiņstrāvas tehnoloģiju, tajā skaitā rekonstruējot esošo elektrificēto dzelzceļa tīklu un aizstājot 3,3 kV sistēmu ar 25 kV sistēmu;
  • īstenošana paredzēta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.1. pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” ietvaros.
  • JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) ir tehniskās palīdzības partnerība starp Eiropas Komisiju, Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), kas tiek nodrošināta Centrālajām un Austrumeiropas ES dalībvalstīm, lai uzlabotu lielo projektu dokumentācijas kvalitāti pirms iesniegšanas Eiropas Komisijai atbalstīšanai un finansējuma piešķiršanai no ES struktūrfondiem un Kohēzijas fonda. JASPERS mērķis ir veicināt projektu ātrāku apstiprināšanu Eiropas Komisijā un kohēzijas politikas sekmīgu īstenošanu. Šis pakalpojums dalībvalstīm ir bez maksas.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: