Iepirkumu jautājumā precizēs gadījumus, kad nodokļu maksātājam ir neizpildītas saistības nodokļu jomā

LETA, 19/02/2021

Post image for Iepirkumu jautājumā precizēs gadījumus, kad nodokļu maksātājam ir neizpildītas saistības nodokļu jomā

Saeima šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas nosaka gadījumus, kad tiek uzskatīts, ka nodokļu maksātājam ir vai nav neizpildītas saistības nodokļu jomā.


Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (FM), kura likumprojekta anotācijā skaidroja, ka šobrīd Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā ir paredzēts, ka pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir konstatēts, ka kandidātam ir nodokļu parādi. No dalības iepirkumā tiek izslēgts kandidāts vai pretendents, kuram ir konstatēti nodokļu parādi.


FM norādīja, ka esošais regulējums nerisina situāciju, ka no dalības iepirkumos netiek izslēgti tādi kandidāti un pretendenti, kuri nav iesnieguši tādas nodokļu deklarācijas, no kurām ir iespējams pārliecināties par pareizu nodokļu aprēķināšanu un aprēķināto nodokļu nomaksu.
Nodokļu maksātājiem, kuri nav iesnieguši paredzētās nodokļu deklarācijas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, iepirkumos tiek izsniegta tāda pati izziņa par nodokļu parādu neesību, kā nodokļu maksātājiem, kuri ir iesnieguši visas nodokļu deklarācijas un kuriem nav nodokļu parādu. Līdz ar to pastāv situācija, ka nodokļu maksātājs, kuram iespējams ar iesniegtajām nodokļu deklarācijām rastos pienākums noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, apzināti nesniedz nodokļu deklarācijas, lai tam neizveidotos nodokļu parāds un tas varētu piedalīties iepirkumos.


Tādējādi ir izveidojusies situācija, ka šobrīd publiskos iepirkumos var piedalīties arī negodprātīgi nodokļu maksātāji, kuri nav izpildījuši visas saistības nodokļu jomā.


Lai risinātu šo situāciju, FM uzskata, ka ir nepieciešams papildināt likumu “Par nodokļiem un nodevām” ar regulējumu, kas noteiktu, kādās situācijās ir uzskatāms, ka nodokļu maksātājam ir neizpildītas saistības nodokļu jomā.


Šobrīd ir plānots noteikt, ka, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, nodokļu maksātājam ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, ja nodokļu maksātājam ir neiesniegtas nodokļu deklarācijas, par kurām informācija ir publiski pieejama vai, ja nodokļu maksātājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds un pašvaldības administrēto nodokļu parāds, kuru kopsumma atsevišķi vai kopā pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos.


FM skaidroja, ka līdz ar to publiskajos iepirkumos nevarēs piedalīties negodprātīgi nodokļu maksātāji un tiks veicināta savlaicīga nodokļu deklarāciju iesniegšana.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: