Iepirkuma process

Astra Bērziņa, 30/04/2013

Post image for Iepirkuma process

Šajā nodarbībā aplūkosim, kāds ir iepirkuma process, ar ko tas sākas un ar ko beidzas. Kādas ir iepirkuma realizēšanas metodes, kuras no tām piemēro visbiežāk, ar ko mazais iepirkums atšķiras no atklāta konkursa procedūras un kāpēc ir tādi B daļas iepirkumi, kuriem ir atšķirīgi iepirkuma nosacījumi?

Jebkuram iepirkuma procesam ir vairāki posmi:


  1) iepirkuma komisijas izveidošana un nepieciešamo ekspertu piesaiste;
  2) iepirkuma dokumentu sagatavošana (t. sk. vajadzības apzināšana un tirgus izpēte);
  3) iepirkuma norise:

   a) iepirkuma izsludināšana,
   b) piedāvājumu sagatavošanas laiks,
   c) piedāvājumu saņemšana,
   d) piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un lēmuma pieņemšana,
   e) iepirkuma līguma slēgšana,
   f) iepirkuma līguma vadība.

Katram no šiem posmiem nepieciešams laiks. Lai gan normatīvie akti nosaka iepirkumam piemērojamo iepirkuma metodi, iepirkuma posmus un termiņus (piedāvājumu gatavošanai, līgumu slēgšanai utt.), tie neregulē, cik ilgi tiek gatavoti iepirkuma dokumenti, cik ilgi lemj par iepirkuma komisijas sastāvu un ekspertu nepieciešamību, nedz arī, cik daudz laika vajadzētu pircējam, lai izvērtētu iesniegtos piedāvājumus un pieņemtu lēmumu.

Publiskajos iepirkumos gan netiek minēts termins iepirkuma metodes, taču tas, manuprāt, ietver gan tās iepirkuma procedūras, gan iepirkuma veikšanas kārtību, kas netiek definēta kā iepirkumu procedūra, proti: mazais iepirkums un B daļas pakalpojumu iepirkumi.

Iepirkuma metodes:

  1. mazais iepirkums;
  2. B daļas pakalpojuma iepirkums;
  3. iepirkuma procedūras:

   a) atklāts konkurss,
   b) slēgts konkurss,
   c) sarunu procedūra,
   d) metu konkurss,
   e) konkursa dialogs.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – Likumi) noteiktās biežāk piemērotās iepirkumu procedūras ir:
1) atklāts konkurss;
2) slēgts konkurss.

Bez minētajām iepirkumu procedūrām ir arī tādas, kuras piemēro tikai Likumos noteiktajos gadījumos:
1) sarunu procedūra (ar vai bez paziņojuma par līgumu (PIL 62. pants vai 63. pants)/ dalības uzaicinājuma (SPSIL 11. panta otrā vai trešā daļa) publicēšanas);
2) konkursa dialogs (tikai PIL 64.1 pants);
3) metu konkurss (PIL un SPSIL X nodaļa).

Tālāk aplūkosim Publisko iepirkumu likumā minētās iepirkumu metodes (t. sk. iepirkumu procedūras).

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: