Dažas tiesu prakses atziņas (II)*

Džeina Gaile, 06/02/2019

* turpinājums. Sākums “Iepirkumi” 2018. gada decembra numurā

Rakstā turpinām apskatīt Latvijas Republikas Augstākās Tiesas (AT) 2018. gada pirmās puses atziņas1, kas šoreiz pārsvarā attiecas uz procesu tiesā.

Sarunu procedūra: Pasūtītājs procedūras izvēli pamatoja ar tehniskiem iemesliem (nepieciešami ar iekārtu savienojami reaģenti). AT norādīja, ka gadījumi, kad var izvēlēties sarunu procedūru, ir izņēmumi. Pasūtītāja izvēlēm gan iepirkuma rīkošanā, gan prasību noteikšanā jābūt objektīvi pamatotām, īpaši tad, ja šo izvēļu dēļ nonāk pie tādas procedūras vai priekšmeta izvēles, kas būtiski ierobežo vai izslēdz konkurenci. Jebkādas neērtības, kas dabiski izriet no sadarbības partnera maiņas, neatkarīgi no to būtiskuma, nebūtu atzīstamas par pietiekamu attaisnojumu konkurences ierobežošanai. (23.03.2018. SKA-1060/2018)

Piedāvājuma dokumenti: AT ieskatā aizliegums “mazajā iepirkumā” pieprasīt konkrētajam iepirkumam sagatavotu darbu attiecas uz visiem pakalpojumiem, kas, izpildot līgumu, būtu jāsniedz, – vai nu tādēļ, ka tie paredzēti iepirkumā, vai arī, piemēram, tas izriet no normatīvajiem aktiem. Būvdarbu iepirkumā darbu veikšanas projekta izstrāde gadījumos, kad tā ir obligāta, varētu tikt uzlūkota kā daļa no iepērkamajiem pakalpojumiem. (13.02.2018. SKA-197/2018)

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: