Dārgās maksājumu kartes

DZINTRA ŠVARCBAHA, 31/05/2018

Post image for Dārgās maksājumu kartes

Maija sākumā kļuvis zināms, ka maksājumu karšu norēķinu sistēmu Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sniegtajiem pakalpojumiem par astoņiem miljoniem eiro nodrošinās banka “Citade”. Līguma summa bez PVN ir 8 miljoni eiro, kas nodrošinās pakalpojuma sniegšanu uz 60 mēnešiem jeb pieciem gadiem. Līgums par pakalpojumu nodrošināšanu noslēgts 13. aprīlī un maksājumu karšu norēķinu sistēmas darbība uzsākta 3. maijā.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, komisijas maksa par vienu maksājumu ar karti ir 51 cents. Paredzēts, ka katra mēneša komisijas maksu kopējo summu banka iesniegs CSDD reizi mēnesī un šīs izmaksas tāpat kā līdz šim segs CSDD. Tāpat noslēgtais līgums paredz, ka CSDD nes atbildību par CSDD datorizētās norēķinu sistēmas darbību un CSDD datu pārraides tīkla darbību no klientu apkalpošanas vietām līdz karšu apstrādes centram, kā arī bezskaidras naudas norēķinu veikšanai paredzēto speciālo iekārtu jeb POS terminālu uzstādīšanu, darbību un apkalpošanu, kā arī par karšu pieņemšanu.
Šajā iepirkumā interesi piedalīties izrādījuši vairāki pretendenti, taču piedāvājumu iesniegusi tikai banka “Citadele”. Banka arī līdz šim nodrošinājusi šo pakalpojumu CSDD un iepriekšējā piecu gadu periodā līguma summa bijusi 855 000 lati (1 216 555 eiro).

Rolands Rumba, CSDD pārstāvis:

CSDD klientiem nodrošina iespēju kā bezskaidras naudas norēķinu līdzekli izmantot maksājumu karti CSDD klientu apkalpošanas vietās un veicot norēķinus internetā CSDD noteiktajās mājas lapās: e.csdd.lv, lvvignette.eu, kā arī citās CSDD mājas lapās pēc pieprasījuma. Ņemot vērā, ka CSDD nodrošina iespēju norēķināties ne tikai par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, bet arī veikt atsevišķu nodokļu un sodu apmaksu, kā arī ievērojot tendenci klientiem norēķināties ar karti, nevis skaidrā naudā, darījumu skaits ir apjomīgs un ir vērojama tendence katru gadu palielināties.
Līguma summa 8 000 000 eiro ir maksimālā līgumcena, kura var tikt samaksāta bankai šī līguma darbības laikā, taču faktiskā samaksa atkarīga no pakalpojuma izmantošanas intensitātes, nepārsniedzot maksimālo līgumcenu. Šobrīd grūti prognozēt plānoto darījumu apjomu, taču to skaits ievērojami ik gadus pieaug, kas arī ir galvenais iemesls šāda līguma summas palielinājumam attiecībā pret iepriekšējo periodu.
Iepirkuma laikā interesi piedalīties izrādīja vairākas kredītiestādes, bet piedāvājumu iesniedza tikai banka “Citadele”. CSDD rīcībā esošā informācija liecina, ka šādu pakalpojumu tirgū lielākoties nodrošina banku sektors.

Baiba Ābelniece, Bankas Citadele pārstāve:

AS Citadele banka nodrošinātais risinājums paredz maksājumu karšu pieņemšanas iespējas CSDD filiāļu fiziskās maksājumu karšu pieņemšanas iekārtās (POS), kā arī maksājumu karšu pieņemšanu CSDD interneta vietnēs.

AS Citadele banka nodrošina CSDD iespēju pieņemt savās tirdzniecības vietās starptautisko maksājumu karšu organizāciju VISA un Mastercard maksājumu kartes, kā arī visus ar to saistītos pakalpojumus – atskaišu nodrošināšana, maksājumu apstrāde, naudas pārskaitīšana uz CSDD un to partneru kontiem, ikdienas tehnisko jautājumu risināšana, kā arī risinājumam nepieciešamo izmaiņu veikšanu.

Ņemot vērā, ka CSDD nodrošina iespēju norēķināties ne tikai par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, bet arī veikt atsevišķu nodokļu un sodu apmaksu, tad šis risinājums paredz vairāku pakalpojumu apmaksas iespēju viena pirkuma ietvaros. Kā rezultātā nauda par konkrēto pakalpojumu tiek pārskaitīta katrai iestādei atsevišķi, atšķirībā no standarta tirgotājiem, kuri par sevis nodrošinātajiem pakalpojumiem vai pārdotajām precēm saņem naudu tikai savā kontā. Šāda veida risinājuma nodrošināšana bankai prasīja papildus izstrādi un iekšējo procesu pārskatīšanu. Taču veiksmīga projekta realizācija ir sekmējusi ilggadīgu un veiksmīgu sadarbību ar CSDD.

Maksājumu karšu pieņemšana ir AS Citadele bankas standarta pakalpojumus, kuru tā nodrošina tigotājiem, kuri vēlas pieņemt maksājumu kartes kā norēķināšanās līdzekli. Šādu pakalpojumu nodrošina arī citas Latvijas bankas.

Šāda pakalpojuma nodrošināšana rada dažāda veida izdevumus, kā, piemēram, ir nepieciešams saņemt starptautisko maksājumu karšu organizāciju (VISA, Mastercard) licences, kuras regulāri ir jāatjauno, ir jānodrošina atbilstība starptautisko maksājumu karšu organizāciju un citu regulatoru prasībām, kā arī katrs maksājums, kurš tiek veikts POS vai interneta vidē, rada papildus izmaksas bankai – VISA un Mastercard izmaksas, starpbanku komisiju maksas, kā arī papildus izmaksas bankas sadarbības partnerim, kurš nodrošina maksājumu apstrādi. Tādējādi, lai kompensētu šīs te bankas izmaksas, banka piemēro tirgotājam komisijas maksu par katru darījumu, kurš tiek veikts POS vai arī internetā.

Par CSDD

  • CSDD ir valsts akciju sabiedrība.
  • Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus.
  • Direkcija ienākumus gūst no pakalpojumu maksām.
  • Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: