Džeina Gaile

Dažas tiesu prakses atziņas (6. daļa)

Džeina Gaile, 27.11.2019

Rakstā turpinām apskatīt ar publisko iepirkumu jomu saistītās tiesu atziņas, šoreiz pievēršoties Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) 2019. gada spriedumiem.

→ Lasīt visu

Dažas tiesu prakses atziņas (V)

Džeina Gaile, 11.09.2019

Pasūtītājs nolikumā bija paredzējis izlozi kā veidu konkursa uzvarētāja noteikšanai, bet nebija detalizējis, kādā veidā izloze tiks veikta. Pretendents iebilda pret izlozes norisi, jo pretendenti tajā nebija aicināti piedalīties, t.i., izloze nebija publiska. Senāts norāda, ka izloze ir pieļaujams instruments, lai noteiktu, ar kuru pretendentu noslēdzams iepirkuma līgums, ja ir iesniegti vairāk nekā viens vienādi novērtējams atbilstošs piedāvājums. Izloze ir tradicionāls godīgs izvēles veids, ļaujot nejaušībai izšķirt, piemēram, kuram no diviem vai vairākiem vienādiem piedāvājumiem dot priekšroku.

→ Lasīt visu

Dažas tiesu prakses atziņas (IV)

Džeina Gaile, 05.06.2019
Thumbnail image for Dažas tiesu prakses atziņas (IV)

AT atgādina, ka, ja ar konkrētiem argumentiem apšaubīta piedāvājumā ietvertās informācijas atbilstība tehniskajai specifikācijai, par pietiekamu pierādījumu atbilstībai nebūtu atzīstams uzvarētājas tehniskā piedāvājuma apraksts (piedāvājuma forma), jo tas norāda vienīgi uz pretendenta uzskatu par savu piedāvājumu, bet pats par sevi neapliecina tā satura patiesumu.

→ Lasīt visu

Dažas tiesu prakses atziņas (III)

Džeina Gaile, 03.04.2019

Kvalifikācijas prasības AT ieskatā kādā lietā nevar nepamanīt, ka kopumā speciālistiem izvirzītās kvalifikācijas prasības ir detalizētas un specifiskas. Prasību niansēta pielāgošana konkrētai būvniecībai vai ēkai var novest pie tā, ka kvalificēties spēj ļoti šaurs piegādātāju loks. Tas var radīt bažas, ka nolikums, iespējams, veidots tā, lai piedalīties varētu tikai viens pretendents.

→ Lasīt visu

Dažas tiesu prakses atziņas (II)*

Džeina Gaile, 06.02.2019

Rakstā turpinām apskatīt Latvijas Republikas Augstākās Tiesas (AT) 2018. gada pirmās puses atziņas , kas šoreiz pārsvarā attiecas uz procesu tiesā.

→ Lasīt visu

Dažas tiesu prakses atziņas (1.daļa)

Džeina Gaile, 04.12.2018
Thumbnail image for Dažas tiesu prakses atziņas (1.daļa)

Materiālā īsumā apskatītas Latvijas Republikas Augstākās Tiesas (AT) 2018. gada pirmās puses nolēmumos paustās atziņas, ciktāl nolēmumi ir publiski pieejami. Dažas no atziņām ir jaunas, ar dažām lasītāji jau varētu būt pazīstami, bet, kā zināms, atkārtošana ir zināšanu māte. Labākai izpratnei aicinu iepazīties arī ar pilnu nolēmumu tekstu1 . SIA “Firma L4” ir viens no vadošajiem inženieru un konsultantu birojiem Latvijā, kas līdztekus projektēšanas un būvuzraudzības pakalpojumiem sniedz arī konsultācijas publisko iepirkumu jomā.

→ Lasīt visu

Svaigākās tiesu prakses atziņas publisko iepirkumu lietās

Džeina Gaile, 01.02.2018
Thumbnail image for Svaigākās tiesu prakses atziņas publisko iepirkumu lietās

Šajā rakstā sniegts īss ieskats Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) publiski pieejamo 2017. gada otrās puses nolēmumos publisko iepirkumu lietās paustajās atziņās, plašākai izpratnei aicinot iepazīties ar pašiem nolēmumiem, kā arī AT prakses apkopojumu (prakses apkopojums pieejams AT mājaslapā, spriedumus iespējams atrast https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ sadaļā “Anonimizēti tiesu nolēmumi” laukā “Meklēt nolēmuma).

→ Lasīt visu