Ādažos jaunais mācību gads īpašs ar sākumskolas atklāšanu

Daina Vārpiņa, 11/09/2019

Post image for Ādažos jaunais mācību gads īpašs ar sākumskolas atklāšanu

Jaunais mācību gads īpaši sācies Ādažos, kur šovasar noslēdzās Ādažu vidusskolas jaunās mācību īstenošanas vietas jeb Ādažu sākumskolas, Attekas ielā 16 pirmās kārtas (mācību klases 1. – 4. klasei) un otrās kārtas (sporta zāle) būvniecība. Paralēli skolas būvniecībai sakārtota arī transporta infrastruktūra pie skolas – izbūvēts Attekas ielas turpinājums, kas iet gar skolas jauno ēku. Turklāt skolas 2. kārtas būvdarbi pabeigti pat agrāk nekā plānots. Ādažu novada domes projektu vadītāji NORMUNDS MASAĻSKIS, INGA PĒRKONE, kā arī Ādažu vidusskolas direktora vietniece administratīvajā un izglītības darbā SOLVITA VASIĻEVSKA apstiprina, ka skolēni un pedagogi ir ieguvuši skaistu un energoefektīvu mācību vidi, kas noteikti rosinās sekmīgu mācību darbu.

Noslēdzoties slēgtajam konkursam “Skolas būvdarbi Ādažos” (Id. Nr. ĀND 2017/92), Ādažu novada domes Iepirkumu komisija vairāk nekā pirms gada – 2018. gada 16. janvārī – atbalstīja lēmumu par slēgtā konkursa rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA “Monum”, kuras piedāvātā līgumcena bija 17 626 011, 37 eiro, bez PVN (vai 21 327 473, 76 eiro, ar PVN), tostarp 1 269 050,30 eiro bez PVN (vai 1 535 550,86 eiro, ar PVN) – par Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases izbūvi no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas ielai 16.

Ņemot vērā to, ka būvuzņēmēja iepirkumā piedāvātā cena par visām trim jaunās skolas ēkas būvdarbu kārtām pārsniedza sākotnēji plānoto, Iepirkumu komisijas, SIA “Monum”, domes Projekta darba grupas, būvnieka, būvuzrauga un projektētāja sanāksmēs panākta principiāla vienošanās par izmaksu optimizēšanu, aizstājot piedāvātos materiālus ar lētākiem ekvivalentiem vai alternatīviem risinājumiem. Tādējādi SIA “Monum” piedāvāja veikt jaunās skolas ēkas visu trīs kārtu būvdarbus par 14 461 144,45 eiro (bez PVN), neskaitot Attekas ielas turpinājuma izbūvi 1 269 050,30 eiro apmērā (bez PVN).

Līdz 2019./2020. mācību gada sākumam ir izbūvēta Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārta (1. kārta – mācību klases 1. – 4. klasei, 2. kārta – sporta zāle). Jāatzīmē, ka abu kārtu būvdarbos ieguldīts tieši tik daudz līdzekļu, cik bija plānots saskaņā ar sākotnējo vienošanos ar būvuzņēmēju – 12 257 871,50 eiro (bez PVN). Kopējās 1. un 2. kārtas izbūves izmaksas (t.sk., projektēšana, būvuzraudzība u.c.) bija 15 324 002 eiro. Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” kopumā, ar 3. kārtu (specializētie mācību kabineti), plānots  2 564 482,87 eiro, valsts budžeta dotācija – 1 898 443,22 eiro, no kuriem līdz šim no ERAF saņemti 2 308 034,58 eiro, no valsts budžeta – 1 708 598,90 eiro.

Pašvaldība apmierināta ar būvnieku darbu

Slēgtajā konkursā “Skolas būvdarbi Ādažos” uzvarēja SIA “Monum”, kas attaisnojusi uz to liktās pašvaldības cerības. “Pašvaldība izsaka pateicību būvuzņēmējam par spēju piesaistīt tik profesionālus un pieredzējušus apakšuzņēmējus, kuri 16 mēnešos kvalitatīvi izbūvēja tik modernu un skaistu skolu!”, norāda Inga Pērkone.

Šāda veida projektos vienmēr aktuāls ir jautājums, vai viss tika izpildīts kā solīts? Normunds Masaļskis paskaidro, ka 1. kārtas būvdarbus sākotnēji bija iecerēts pabeigt šī gada 21. maijā, tomēr, konstruktīvi izvērtējot būvdarbu reālo īstenošanas laiku, būvuzņēmējs lūdzis pagarināt būvdarbu izpildes termiņu. Tas arī pagarināts līdz šī gada 17. jūnijam. Ādažu sākumskola ekspluatācijā pieņemta 18. jūlijā.

2018. gada jūnijā uzsākti arī Ādažu sākumskolas 2. kārtas būvdarbi. Arī šīs kārtas būvdarbu izpildei sākotnēji bija atvēlēti 15 mēneši, tomēr, lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunā mācību gada uzsākšanu jaunajā sākumskolā, 2. kārtas būvdarbs pabeidza agrāk – vienlaicīgi ar 1. kārtas būvdarbiem, apstiprina Inga Pērkone. Būvdarbi īstenoti atbilstoši SIA “Nams” izstrādātajam būvprojektam.

Moderns dizains un ergonomiska vide

Ādažu sākumskola jau projektēšanas stadijā plānota kā energoefektīva, inovatīva ēka, ko izdevies īstenot arī dzīvē, gandarīta ir Solvita Vasiļevska: “Jauna vide, telpas, aprīkojums vien ir ieguvums skolēniem un darbiniekiem, kas tajās strādā.”

Rīkojot mēbeļu iepirkumus, būtiskākie kritēriji bija multifunkcionāls telpu pielietojums, ergonomiskas un viegli pārvietojamas mēbeles, stāsta Solvita Vasiļevska: “Skolēni brīvi, ātri var pielāgoties skolotāja organizētajai videi – individuālais darbs, darbs pāros, darbs grupās vai frontālais darbs ar visu klasi. Skolotājiem vairs nav jādomā un jāvelta ilgs laiks, lai izkārtotu mēbeles atbilstoši stundas plānam. To var darīt skolēni un pat vairākas reizes dienā. Katra mācību telpa ir aprīkota ar interaktīvo ekrānu, kas atvieglo mācību satura apgūšanu un digitālo mācību līdzekļu pielietošanu.”

Tāpat Ādažu sākumskolas skolēni brīvā laika pavadīšanai varēs atrasties rotaļu telpā, lasītavā un bibliotēkā. Vēl brīvā laika un sporta aktivitātes varēs organizēt divos slēgtos iekšpagalmos, kur viens no tiem domāts vairāk fiziskām aktivitātēm, bet otrs ir interaktīvs – spēlēm un izklaidēm.
Sarīkojumi notiks skolas aulā, kur ir pieejami pārvietojami podesti, skatuve. Skatuvi var uzstādīt pēc nepieciešamības un izvietot atbilstoši vajadzībām. “Priecājamies, ka skolotājiem ir pieejama ne tikai atpūtas telpa, bet plašs, darbam pielāgots metodiskais kabinets, kur tiks gatavoti materiāli stundas tēmām un glabāsies mācību satura līdzekļi. Darbinieku sanāksmju, vecāku sapulču rīkošanai ir pieejama konferenču zāle,” gandarīta stāsta S. Vasiļevska.

Viņa arī uzsver, ka ne tikai jauna skola ir ieguvums, bet arī sporta zāle, kura ir būvēta tā, lai atbilstu volejbola un basketbola treniņu un starptautisko sacensību rīkošanai. Turklāt sporta zāles izbūve ir liels ieguvums Ādažu novada iedzīvotājiem, jo ārpus mācību procesa laika, to izīrēs arī dažādu sporta veidu treniņu un sacensību norisei.

Uzziņa
Ādažu sākumskola

 • 1. kārtas ietvaros tika izbūvētas 32 mācību klases un sākumskola plānota 800 bērniem.
 • Vairākās telpās un gaiteņos ir sensori, kas ieslēdz apgaismojumu tikai vietās, kur ir kustība. Gaismekļi ieslēdzas ar tādu jaudu, kāda nepieciešama, ņemot vērā apkārtējo izgaismojumu no logiem.
 • Skolā ir gan centralizētā ventilācijas sistēma, kas darbojas sporta zālē, aulā, ēdamzālē, virtuvē, foajē, gan decentralizētā, kas darbojas katrā klasē.
 • Izolēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, kas strādā pēc gaisa temperatūras un CO2 sensoriem, ir ikvienā klasē. Tā nodrošina gaisa apmaiņu un piesildi līdz iestatītajiem parametriem.
 • BMS (Building Management Systems, Ēku vadības sistēma) dod iespēju pārraudzīt aktuālo CO2 un temperatūras sensoru rādītājus katrā no klasēm, kā arī iestatīt vēlamos rādītājus, pēc kuriem sistēma strādās.
 • Skolas mācību klašu korpuss ir sadalīts 4 klašu blokos, krāsas akcentētas ne tikai telpu apdarēs, bet arī mēbelēs – skolēniem un skolotājiem ir viegli orientēties.
 • Garajos un plašajos gaiteņos bērniem ir iespēja sēdēt uz radiatoru nosegiem, kas veidoti no tāda paša materiāla, kāds izmantots klašu palodzēm.
 • Viena no novitātēm ir skolēnu ēdināšanas pakalpojuma organizēšana – skolā izvietotas divas ēdamzāles, kas aprīkotas ar pašapkalpošanās ēdiena izdales leti. Skolēns pats izvēlas un uzliek sev ēdienu.
 • Skolas sienas ir gaišas, bet klases priekšējā siena ir gandrīz melna. Šāds risinājums tika izvēlēts, jo mūsdienās tāfeles ir baltas (tāpēc sienas tumšā krāsa izvēlēta kontrastam), kā arī tumšā siena izceļ skolotāju un palīdz bērnam koncentrēt uzmanību uz klases priekšpusi.
 • Klases aizmugurējā daļā visas sienas garumā izvietota speciāla materiāla plāksne, kas kalpo kā sienas paziņojumu dēlis.
 • Visi gaiteņi mācību korpusā izkārtoti ap stikloto iekšpagalmu, lai gaiteņos nodrošinātu dabisko gaismu.
 • Skolā ir divi iekšpagalmi ar mīksto segumu, kas no ārpuses nav redzami – starpbrīžos bērni tajos varēs izskrieties svaigā gaisā un reizē atrasties drošā, noslēgtā vidē.
 • Skolas Dienvidu pusē ir žalūzijas, kam ir gan dekoratīva, gan funkcionāla nozīme – pasargāt klases no saules stariem. Žalūziju lameles ir divkrāsainas – katrā pusē savā krāsā, tāpēc, ejot gar skolu un skatoties uz to no dažādiem skatpunktiem, rodas atšķirīgs un interesants iespaids par žalūziju krāsām.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: