Kategorijas
Uzņēmējdarbība Valsts pārvalde un pašvaldības

FM paaugstina 2022. gada ekonomikas izaugsmes prognozi līdz 2,8%, nākamajā gadā gaidāma izaugsmes palēnināšanās līdz 1,0%

Finanšu ministrija

Uzsākot 2023. gada valsts budžeta sagatavošanu, Finanšu ministrija (FM) ir atjaunojusi makroekonomisko rādītāju prognozes 2022.-2025. gadam. Ņemot vērā spēcīgo ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos pēc Covid-19 ierobežojumiem un tikai ierobežoto kara ietekmi gada pirmajā pusē, ekonomikas izaugsmes prognoze 2022. gadam ir paaugstināta līdz 2,8%. Savukārt gada otrajā pusē kara, tirdzniecības ierobežojumu un straujā cenu kāpuma ietekmē ekonomikas attīstība būtiski palēnināsies un nākamajā gadā veidos vairs tikai 1,0%. Vidējā termiņā atkal gaidāma izaugsmes tempu palielināšanās, iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumam 2025. gadā sasniedzot 3,4%.

Finanšu ministrs Jānis Reirs: “Aktualizētās prognozes ņem vērā izmaiņas ārējā vidē un ekonomikas attīstību Latvijā. Jāatzīmē, ka joprojām pasaulē valda augsta nenoteiktība par globālās ekonomikas turpmāko attīstību un šajos nenoteiktības apstākļos situācija var mainīties gan uz vienu, gan otru pusi. Pateicoties augstākai izaugsmei šogad un līdz ar to augstākiem nodokļu ieņēmumiem, valdība sniegs atbalstu iedzīvotājiem krīzes pārvarēšanai.”

Salīdzinājumā ar iepriekšējām, šā gada marta sākumā izstrādātājām makroekonomisko rādītāju prognozēm IKP pieauguma prognoze 2022. gadam ir paaugstināta par 0,7 procentpunktiem, bet 2023. gadam samazināta par 1,5 procentpunktiem. Ekonomikas izaugsmi 2022. gadā nodrošinās galvenokārt spēcīgais privātā patēriņa kāpums pēc pagājušā gada Covid-19 ierobežojumiem, taču gada otrajā pusē augsto cenu un pirktspējas samazināšanās ietekmē patēriņa pieauguma tempi būtiski mazināsies. Jūtama pozitīva ietekme uz ekonomikas izaugsmi šogad būs arī eksporta pieaugumam, kamēr investīciju un sabiedriskā patēriņa pieauguma tempi būs mazāki. Savukārt nākamajā gadā ekonomikas izaugsmē būtiskāka loma būs investīciju kāpumam, tajā skaitā palielinoties Eiropas Savienības fondu finansējumam, kā arī ārējās tirdzniecības bilances uzlabojumam, eksportam palielinoties straujāk par importu.

Salīdzinājumā ar Latvijas Stabilitātes programmas 2022-2025 prognozēm, atjaunotajā makroekonomisko rādītāju scenārijā  būtiski paaugstināta inflācijas prognoze gan 2022., gan 2023. gadam. Pēc aktualizētajām FM prognozēm, inflācija 2022. gadā var sasniegt 16,5% un 2023. gadā – 6,5%, kas ir attiecīgi par 8,0 un 3,0 procentpunktiem vairāk nekā tika prognozēts šā gada martā. Inflācijas prognozes paaugstināšana ir saistīta, pirmkārt, ar energoresursu, it īpaši dabasgāzes un ar to saistīto siltumenerģijas cenu būtiski straujāku kāpumu, kā arī pārtikas cenu straujāku palielināšanos un spēcīgākiem otrās kārtas efektiem. Nākamajos divos gados inflācijas spiediens mazināsies, līdz 2025. gadam tai stabilizējoties 2,0% līmenī.

Darba tirgū Krievijas sāktā kara, tirdzniecības ierobežojumu un cenu kāpuma negatīvā ietekme 2022. gada pirmajā pusē vēl nav bijusi jūtama un izpaudīsies ar lielāku laika nobīdi, nekā sākotnēji prognozēts. Attiecīgi 2022. gadam bezdarba līmeņa prognoze ir samazināta līdz 7,1% jeb par 0,5 procentpunktiem. Šādā līmenī bezdarbs varētu saglabāties arī 2023. gadā, kas ir par 0,4 procentpunktiem vairāk, nekā tika prognozēts šā gada martā.

Darba samaksas pieauguma prognoze 2022. gadam, ņemot vērā strauji augošās patēriņa cenas, ir paaugstināta no 6,0% līdz 8,0%, mēneša vidējai bruto darba samaksai gadā kopumā sasniedzot 1379 eiro. 2023. gadā prognozēts darba samaksas pieaugums par 6,0%, kas ir par 0,3 procentpunktiem vairāk nekā marta sākuma prognozēs.

Izstrādājot makroekonomisko rādītāju prognozes, FM balstījās uz pieņēmumu, ka ģeopolitiskā situācija būtiski nepasliktinās un nenotiek karadarbības tālāka eskalācija, kā arī nav gaidāms tik spēcīgs Covid-19 uzliesmojums, ka būtu nepieciešams noteikt jaunus pulcēšanās, biznesa un citus ierobežojumus, kas negatīvi ietekmētu ekonomikas attīstību. Vienlaikus FM izvērtēja arī ārējās un iekšējās vides riskus un norāda, ka prognozes, tāpat kā iepriekšējos divos gados, ir izstrādātas ārkārtīgi augstas nenoteiktības apstākļos. Būtiskākie negatīvie riski ir saistīti ar ģeopolitisko situāciju, kā arī ar energoresursu cenu kāpumu un ierobežoto pieejamību, kas var negatīvāk ietekmēt ekonomikas izaugsmi. Vienlaikus pastāv arī Covid-19 jaunu mutāciju un uzliesmojuma riski, kā arī lokālu konfliktu eskalācijas iespējas vairākos citos pasaules reģionos, tostarp saistībā ar Ķīnu, kas ir pasaules otrā lielākā ekonomika. Riskus pasaules ekonomikas izaugsmei var radīt arī centrālo banku sāktais procentu likmju paaugstināšanas cikls.

Izstrādājot makroekonomisko rādītāju prognozes, FM ir konsultējusies ar Starptautiskā Valūtas fonda, Eiropas Komisijas un komercbanku ekspertiem. Atjaunotās makroekonomisko rādītāju prognozes ir saskaņotas ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju, kā arī tās 10. augustā ir apstiprinājusi Fiskālās disciplīnas padome.

Ar pilnām FM makroekonomisko rādītāju prognozēm var iepazīties FM mājaslapā.

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības Valsts pārvalde un pašvaldības

No 1. jūlija sākas pakāpeniska pāreja uz konkurētspējīgāku atlīdzību valsts pārvaldē

Raksta autors: Valsts kanceleja

2022. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumi, kuru mērķis pakāpeniski paaugstināt valsts pārvaldes atlīdzības konkurētspēju, lai līdz 2027. gadam valsts pārvaldē strādājošajiem alga būtu vidēji 80 % no privātajā sektorā attiecīgajos amatos maksātās.

Valsts kancelejas virzītās atlīdzības reformas mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un palielināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Primāri atlīdzības reformas ietvaros atlīdzības kāpinājums panākams bez papildu budžeta finansējuma – pārskatot iestāžu procesus, samazinot piemaksu īpatsvaru un pēc būtības novērtējot darbinieku ieguldījumu.

Otrdien, 21. jūnijā, valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients.

Līdz ar to pēc 1. jūlija iestādēm atbilstoši katra nodarbinātā kvalifikācijai, kompetencei, darba snieguma līmenim un regulārajam darba apjomam jānosaka atlīdzība tā, lai pamazām tiektos sasniegt mēnešalgas līmeni vidēji 80 % apmērā no privātajā sektorā maksātās algas.

Tajā pašā laikā zināms, ka ir atsevišķas profesijas, kuras visā darba tirgū ir ļoti pieprasītas un valsts pārvaldei ir ļoti grūti konkurēt ar privātā sektora piedāvāto atlīdzību. Tādēļ valdība apstiprināja sarakstu ar profesijām, kurām mēnešalgu var uzreiz pielāgot darba tirgus tendencēm, reizinot ar tirgus koeficientu.

Tā kā atlīdzības reformu plānots ieviest līdz 2027. gadam un sākotnēji bez papildu budžeta līdzekļiem, tad mēnešalgu noteikšana pēc jaunajiem nosacījumiem vēl nenozīmē faktiski būtisku atlīdzības pieaugumu. Tas ir pirmais solis iestādēm pārvērtēt darbinieku sniegumu, līdzšinējo atlīdzības politiku un primāri izmantot esošos resursus atlīdzības paaugstināšanai, piemēram, mainot pieeju atlīdzību kāpināt ar piemaksām.

Ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, kas stāsies spēkā 1. jūlijā, ir mainīta arī piemaksu kārtība, piemēram, tiek likvidēta piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu valsts tiešajā pārvaldē un speciālā piemaksa par institūcijai būtisku funkciju pildīšanu, ko varēja maksāt līdz 100% apmērā no algas. Savukārt piemaksa par personīgo darba ieguldījumu un kvalitāti turpmāk būs piemaksa par iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanu, kas ir vēl viens solis ceļā no procesu orientētas darbības uz mērķu sasniegšanas pieeju, kā arī mazināts kopējo piemaksu apmērs, kas var tikt izmaksāts.

Plašāku informāciju par Valsts pārvaldes atlīdzības sistēmas reformu, jauno amatu klasifikāciju, mēnešalgu skalām un atradīsies Ministru kabineta tīmekļvietnē: Atlīdzības sistēmas reforma | Ministru kabinets (mk.gov.lv)

Kategorijas
Uzņēmējdarbība Valsts pārvalde un pašvaldības

Administratīvi teritoriālā reforma sekmē uzņēmējdarbības attīstību reģionos; uzlabojas speciālistu nodrošinājums

Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša preses konferencē informēja par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā situācijā un administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātiem. Ministrs uzsvēra, ka pašvaldībām šobrīd ir lielāka kapacitāte veicināt vietējo uzņēmējdarbību, turklāt nākotnē jāturpina stiprināt pašvaldību finansiālā un administratīvā kapacitāte. 

Kopumā sākotnējā izvērtējumā secināts, ka reformas rezultātā uzlabojusies un pieaugusi pašvaldību kapacitāte, aug pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Papildus tādiem ieguvumiem kā deputātu skaita samazinājums un pieaugošā konkurence uz deputātu vietām, samazinājušās budžeta līdzekļu atšķirības starp novadu lielākajiem un mazākajiem kopējiem budžeta ieņēmumiem, tāpat ministrija secina, ka ir uzlabojies speciālistu nodrošinājums vairākās jomās – kā pašvaldības struktūrās, tā arī uzņēmējdarbības vidē. Tā, piemēram, pirms ATR 2018.gadā atbalstu uzņēmējiem grantu veidā nodrošināja nedaudz vairāk nekā puse pašvaldību (71 no 119); 2021.gadā tos nodrošina četras piektdaļas pašvaldību (35 no 43).  

Izvērtējot reformas ietekmi, ministrija izvirzījusi arī priekšlikumus turpmākai ATR mērķu sasniegšanai. Būtiski ir nodrošināt valsts budžeta un ES fondu investīciju īstenošanu atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam paredzētajam teritoriālās pieejas modelim.  

Izvērtējot ATR rezultātus, ministrija secināja, ka ir jāstiprina pašvaldību un citu teritorijas attīstības plānošanā iesaistīto pušu kapacitāte, veicinot pašvaldību spēju uzņemties pašiniciatīvu reģionālās attīstības atšķirību mazināšanā, pašvaldību pakalpojumu kvalitātes un iedzīvotāju labklājības uzlabošanā, kā arī sabiedrības līdzdalības veicināšanai.  

Ministrija izvirzījusi arī vairākus priekšlikumus turpmākai ATR rezultātu uzraudzībai. Kā piemēram, ir jāuzlabo datu un informācijas pieejamība par teritoriju sociālekonomisko situāciju un pašvaldību darbību – jāpilnveido pašvaldību budžeta plānošanas un uzskaites sistēma, ieviešot vienotu pieeju izdevumu uzskaitei. Tāpat ir jāizvērtē iespēja mainīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas pieeju, jāpilnveido pieeja datu un informācijas par pašvaldības darbību ievākšanai, ieviešot digitālus risinājumus. Vairāk nekā puse no jaunizveidotajām pašvaldībām uzsākušas darba efektivizēšanu, centralizējot administratīvos procesus ar IT sistēmu ieviešanu.   

Jāpilnveido attīstības plānošanas sistēma, nodrošinot iespēju skatīt plānotos un realizētos ieguldījumus pašvaldībās kopsakarībā ar attīstības mērķiem, pašvaldību autonomajām funkcijām, kā arī reģionāla un nacionāla līmeņa ieguldījumiem no publiskiem līdzekļiem. Kā arī ir jānodrošina piekļuve informācijai par tādiem pašvaldību darbības aspektiem kā pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, administrācijas darba efektivitāte, digitalizācijas līmenis, pašvaldības darba atvērtība un sabiedrības iesaiste teritorijas attīstībā. 

Papildus ministrija ierosina kopējās statistiskas teritoriālo vienību klasifikācijas otrā līmeņa jeb NUTS 2 reģiona (visa Latvija) vietā izveidot divus NUTS 2 reģionus – Rīgas NUTS 2 un Rietumlatvijas un Austrumlatvijas NUTS 2 reģionu. Tāpat ministrijas ieskatā ir jāpārdefinē pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda izlīdzināšanas mērķis, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem jebkurā pašvaldībā saņemt pakalpojumus un atbalstu līdzvērtīgā apmērā.  

Kā ziņots iepriekš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šo otrdien valdības pārstāvjiem prezentēja informatīvo ziņojumu par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā situācijā un administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātiem. Ziņojuma ietvaros tika secināts, ka kopējais deputātu skaits pašvaldībās samazinājies par 53% jeb no 1614 uz 758. Konkurence uz vienu pašvaldības domes deputāta vietu 2021. gada vēlēšanās pieauga no 5,38 līdz 8,14 pretendentiem, salīdzinot ar 2017. gada pašvaldību vēlēšanām. Turklāt pēc VARAM aplēsēm deputātu atlīdzībai nepieciešamie līdzekļi no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūlijam samazinājušies par aptuveni 10 milj. EUR. Tāpat uzlabojusies pašvaldību finansiālā kapacitāte: pēc budžeta ieņēmumiem atšķirība starp novadu lielākajiem un mazākajiem kopējiem budžeta ieņēmumiem samazinājusies no 34 reizēm līdz sešām reizēm pēc ATR. Iedzīvotājiem tiek nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi. Darbu turpina visi līdzšinējie Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC), un no 2022. gada atvērti astoņi jauni VPVKAC. Pavisam pašlaik darbojas 131 VPVKAC, un kopumā plānots paplašināt teritoriālo VPVKAC pieejamību līdz katram pagastam un pilsētai. 

Būtiski, ka pēc novadu apvienošanas vismaz viena vidusskola ir visās 43 pašvaldībās. Tāpat atsevišķās kategorijās izvērtējot pieejamo atbalstu pirms un pēc pašvaldību apvienošanās, secināms, ka ar pozitīvu tendenci ir pašvaldību noteiktie pabalsti par bērnu piedzimšanu, pabalsts krīzes situācijās; lielākajā daļā gadījumu noteikts arī augstāks maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis.  

Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Nozares Uzņēmējdarbība Valsts pārvalde un pašvaldības

Līgumu vadība krīzes apstākļos (papildināts)

Ģeopolitiskā situācija saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas rada konsekvences, piemēram, metāla un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas praksē apgrūtina vai padara neiespējamu izpildīt noslēgtos iepirkuma līgumus sākotnēji līgumā paredzētajā ietvarā.

Atbilstoši publisko iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem tieši pasūtītājam ir aktīva loma līguma vadībā, it īpaši, ja rodas sarežģījumi līguma izpildē, pasūtītājam aktīvi jālemj par līguma turpināšanas iespējām un pieejamo instrumentu izmantošanu līguma izpildes nodrošināšanai.

Iepirkuma līgumu noslēgšanu un izpildi nosaka Eiropas Savienības un attiecīgi Latvijas normatīvie akti, kur paredzētais pamatprincips ir, ka līgums izpildāms tā, kā tas paredzēts pašā noslēgtajā līgumā, savukārt līgumā neparedzētas izmaiņas iespējamas izņēmuma gadījumā. IUB norāda uz šādām Publisko ieprikumu likuma 1(analoģiski arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma2) paredzētajām iespējām līguma, kā arī iepirkuma procesa vadībā un secīgiem soļiem to izmantošanai.

Iepirkumu uzraudzības birojs sagatavojis skaidrojošu materiālu, kas palīdzēs pasūtītājiem orientēties minētajos likumos noteiktajās normās un tās piemērot atbilstoši. 

Skaidrojums “Līgumu vadība krīzes apstākļos!”

Prakses piemēri 

Pasūtītājam pirms grozījumu veikšanas noslēgtā iepirkuma līgumā jāpārliecinās, vai grozījumi ir pamatoti un objektīvi nepieciešami līguma pabeigšanai. Līgumslēdzējam jāiesniedz izvērsts un objektīvi pamatots skaidrojums. 

Slikts prakses piemērs lūgumam par līgumcenas palielināšanu

Skatīt papildus: 

1. [Publisko iepirkumu likuma 2. pants, 60. pants un 61. pants]

2. [Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pants, 65. pants un 66. pants]

Kategorijas
Valsts pārvalde un pašvaldības Vide un asenizācija

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē pieņemtie lēmumi

30.martā notika Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde, kurā tika izskatīti vairāki būtiski jautājumi.

Fonda padome apstiprināja Fonda darbības koncepciju 2022 – 2023 gadam, nosakot budžeta apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” stratēģiskos virzienus projektu konkursu aktivitātēm, to indikatīvo finanšu sadalījumu un sasniedzamos rezultātus, kā arī budžeta apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” rīcības virzienus un sasniedzamos rādītājus un pieņēma lēmumu par apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2022.gadam pieteikto pasākumu finansēšanu.

Vienlaikus sēdē Fonda padome izskatīja un apstiprināja 4 projektu iesniegumus, kas atbilda nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai, kā arī apstiprināja izmaiņas divu projektu īstenošanā. Informācija par pieņemtajiem lēmumiem projektu īstenotājiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi.

Fonda darbības koncepcija 2022 – 2023 gadam un plānotais Latvijas vides aizsardzības fonda konkursu plāna laika grafiks 2022 – 2023 gadam VRAA mājaslapā tiks ievietoti pēc Fonda padomes sēdes Protokola parakstīšanas.

Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Valsts pārvalde un pašvaldības

ES fondu finansējums būs pietiekams lielākajai daļai pašvaldību iesniegto energoefektivitātes projektu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātajā Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasē pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai saņēmusi 93 projektu ieceres no 36 pašvaldībām. Programmas piektajā kārtā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejami vairāk nekā 37,4 miljoni eiro.

Projektu atlasē, kur iesniegumu pieņemšana beidzās 15. decembrī, pašvaldību un to kapitālsabiedrību iesniegtajās projektu iecerēs kopējais pieprasītais ERAF finansējums ir 42,3 miljoni eiro, par 4,9 miljoniem pārsniedzot šajā kārtā pieejamo atbalstu.

Ieguldījumi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā energoefektivitātes paaugstināšanai paredzēti 13 projektos – ES fondu atbalsts ir pietiekams visu ieceru īstenošanai.

Savukārt energoefektivitātes paaugstināšanai cita veida infrastruktūras objektos iesniegtas 80 projektu idejas. Izglītības infrastruktūras uzlabošana plānota 33 iecerēs, t.sk. pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolu, vidusskolu energoefektivitātes paaugstināšanā. Administratīvo ēku infrastruktūras pilnveide paredzēta 21 projekta iesniegumā, 11 – sociālo pakalpojumu, t.sk. pansionātu infrastruktūrā, 10 – kultūras un sporta ēku energoefektivitātes celšanai, bet 3 – veselības aprūpes ēku uzlabošanai. Kopējais pieprasītais finansējuma apjoms šajos iesniegumos par 4,9 miljoniem eiro pārsniedz pieejamo, tādēļ ieceres tiks apstiprinātas konkursa kārtībā.

Projektos paredzētais ERAF finansējums svārstās no 47 tūkstošiem eiro līdz pat 2,7 miljoniem eiro, vidēji projektā – 455 tūkstoši eiro.

Lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu tiks pieņemti 3 mēneši laikā, līdz 2022. gada 15. martam.

ES fondu programmā, kas vērsta uz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, piektajā atlases kārtā, atšķirībā no iepriekšējām, CFLA projektus pieņēma atklātā projektu iesniegumu atlasē, projektu iesniedzējiem par pieejamo finansējumu konkurējot konkursa veidā.

Energoefektivitātes paaugstināšanai projektu īstenotāji varēs veikt ēku pārbūvi vai atjaunošanu, lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī iegādāties un uzstādīt atjaunojamos energoresursus izmantojošas siltumenerģiju ražošanas iekārtas.

Ar ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanu varēs veikt pašvaldības īpašumos, kuros  netiek veikta saimnieciskā darbība. Tāpat projektus varēs īstenot ūdenssaimniecības, siltumapgādes, veselības aprūpes, sporta un kultūras pakalpojumu  infrastruktūrai.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros, kas, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paplašināts ar piekto kārtu.

Kategorijas
Uzņēmējdarbība Valsts pārvalde un pašvaldības

Atbalstam lieliem investīciju projektiem papildu piešķir 41 miljonu EUR

Lai nodrošinātu finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 izraisītās krīzes, veicinātu jaunu investīciju veikšanu uzņēmējdarbības paplašināšanā, kā arī dotu stimulu uzņēmējiem veikt jaunas investīcijas, valdība š.g. 21. decembra sēdē piešķīra papildu finansējumu 41 milj. EUR apmērā Altum un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalsta programmā uzņēmējiem lieliem investīciju projektiem (vismaz 10 milj. EUR apmērā), kā arī veica citus precizējumus atbalsta programmas efektivitātes palielināšanai.

Par papildu atbalsta nepieciešamību šajā atbalsta programmā valdība un Saeima lēma, jau apstiprinot 2022. gada valsts budžetu. Līdz ar to šobrīd lielo investīciju projektu aizdevumu programmas kopējais finansējums ir gandrīz 100 miljoni EUR. Tas nodrošinās finanšu pieejamību un dos stimulu mūsu uzņēmējiem veikt ieguldījumus jaunu produktu izstrādē. Vienlaikus mēs stiprināsim mūsu uzņēmumu konkurētspēju, veicināsim jaunu, labi apmaksātu darba vietu radīšanu, motivēsim veikt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kā arī nodrošināsim būtisku eksporta pieaugumu, kā rezultātā pieaugs arī nodokļu ieņēmumi, norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

“Jāatzīmē, ka atbalsts lieliem investīciju projektiem stiprinās arī vietējo un mazo uzņēmumu vērtību ķēdes, jo veicinās pakalpojumu un produktu radīšanu, kas savukārt nodrošinās jaunas darba vietas. Tas ir svarīgi mūsu tautsaimniecības turpmākai attīstībai,” turpina ministrs

Kā zināms, atbalsta programma valdībā apstiprināta š.g. jūlija sākumā, kuras ietvaros uzņēmējiem ir pieejams aizdevums ar kapitāla atlaidi, t.i. pēc noteiktu kritēriju izpildes pēc projekta realizācijas tiks samazināta aizdevuma pamatsumma dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai. Maksimālā kapitāla atlaide ir līdz 30 % no projekta attiecināmām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 000 EUR, nepārsniedzot šajos MK noteikumos pieļaujamo atbalsta intensitāti. Kapitāla atlaides pamatsummas dzēšanai maksimālais apmērs noteikts līdz 30% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 milj. EUR, ko piešķirs pēc pirmā nostrādātā gada no projekta realizācijas brīža. Aizdevums uzņēmumam tiks sniegts līdz 20 gadiem.

Programmas ietvaros plānots radīt 800 jaunas darba vietas, katram projektam plānots trīs miljonu EUR eksporta pieaugums un 250 tūkstoši EUR pētniecības un attīstības izdevumi.

Līdz ar grozījumiem atbalsta programmā precizēta arī atlases kārtu organizēšanas kārtība, nosakot, ka pieteikumi atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz Altum, papildus īsu kopsavilkumu iesniedzot arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), kura veiks projektu atlasi, atbilstoši tās izstrādātājam nolikumam, un novērtēs, vai komersants atbilst RIS 3 nozarēm un kādus mērķus plāno sasniegt komersants. Atgādinām, RIS 3 jomas ir zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika un mobilitāte; kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Izskatot atbalsta pieteikumus, tiks vērtēta uzņēmumu plānoto darba vietu izveide, kas tiks izveidotas investīciju projekta īstenošanas rezultātā (skaits, uzskaitījums un tajās nepieciešamās kompetences investīciju projekta īstenošanai), un par plānoto vidējo mēneša darba samaksas bruto apmēru. Tāpat tiks vērtēts plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjoms pēc projekta īstenošanas, sniedzot ziņas par plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas, un plānotajiem eksporta tirgiem, kas tiks nodrošināti projekta īstenošanas rezultātā. Vienlaikus tiks vērtēts plānotais ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas. Papildus tik vērtēts, vai vismaz 20% no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā.

Turpmākajā procesā Altum slēgs līgumu ar komersantu un citu finansētāju par aizdevumu. Savukārt kapitāla atlaidi sāks piemērot ne vēlāk kā ar 3. gadu pēc projekta pabeigšanas (kopā 30%, ja komersants sasniedz savus noteiktos rādītājus katru gadu). Tāpat līdz ar grozījumiem noteikts, ka citu finansētāju sniegtā finansējuma apmērs nevar būt mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā Altum aizdevuma summu. Savukārt Altum aizdevuma procentu likme tiks pielīdzināta cita finansētāja aizdevuma likmei. Nemainīgi paša komersanta līdzfinansējums jābūt vismaz 25% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu, un par šo līdzfinansējumu nevar būt saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.

Vienlaikus noteikts, ka Altum lēmuma pieņemšanas datums par aizdevumu, t.sk., kapitāla atlaidi, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms un pirms kura ir izvērtēta komersanta atbilstība MK noteikumu nosacījumiem. Vienlaikus MK noteikumos iestrādātas reģionālā atbalsta intensitātes, atbilstoši jaunajai valsts atbalsta reģionālajai kartei, kā arī veikti tehniski precizējumi, ņemot vērā aizdevumu programmas (atlases izsludināšanas) sagatavošanas laikā radušos jautājumus par interpretāciju komersantiem un atbalsta sniedzējiem par aizdevumu programmas nosacījumiem un īstenošanas gaitu.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 “Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai” var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

Kategorijas
Komercpakalpojumi Nozares Uzņēmējdarbība Valsts pārvalde un pašvaldības

Valsts un pašvaldību iesaiste komercdarbībā

Konkurences padome (KP) par godu Pasaules Konkurences dienai 15. decembrī organizēja apaļā galda diskusiju ar sadarbības partneriem par valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā, kā arī konkurences neitralitāti publisku personu darbībā. Diskusijas mērķis bija pārrunāt būtiskākās problēmas, kas saistītas ar valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā, vai pašreizējais regulējums līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanai un konkurences neitralitātei ir pietiekamas, kā arī kādām nozarēm nākotnē būtu jāpievērš vairāk uzmanības un ko Konkurences padome un citi sadarbības partneri var darīt vairāk un labāk, lai uzlabotu konkurences vidi.

Publisku personu radīti konkurences kropļojumi ir būtiska konkurences vides problēma Latvijā – to apliecina kā KP prakse, tā sabiedriskās domas aptaujas rezultāti. Tā, piemēram, KP 2018. gadā veiktā sabiedriskās domas aptauja atklāja, ka Latvijā konkurences vides būtiskākās problēmas ir 1) karteļi jeb aizliegtas vienošanās iepirkumos un 2) publisku personu radīti konkurences kropļojumi. Līdzīgi pērn, 2020. gadā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) veiktajā sabiedriskās domas pētījumā secināts, ka pēdējo trīs gadu laikā pieaudzis sabiedrības atbalsts uzskatam, ka Latvijā uzņēmumus labāk spēj pārvaldīt privātais sektors, nekā publiskais. Tā uzskata 52% sabiedrības. Tāpat pētījums rāda, ka arvien pieaug to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka normatīvajos aktos nepieciešams precīzi definēt jomas, kurās pašvaldības drīkstētu veidot savus uzņēmumus. Kopumā 72% no respondentiem piekrīt viedoklim, ka pieļaujamās biznesa nozares būtu jānosaka precīzāk. Ņemot vērā sabiedrības neviennozīmīgo attieksmi par valsts un pašvaldības iesaisti uzņēmējdarbībā, KP saņemtās sūdzības par iespējamiem publisku personu konkurences pārkāpumiem un to, ka kopš 2020. gadā ir grozīts Konkurences likums, kas ļauj KP efektīvāk vērsties pret publisku personu radītiem pārkāpumiem, KP ieskatā, šāda diskusija var kalpot kā veiksmīgs pamats, lai ar sadarbības partneriem identificētu būtiskākas nozares problēmas un spriestu, kā tās visefektīvāk novērst.

Valsts un pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbībā (VPIL 88. pants)

Pirms diskusijas KP veica ekspress sabiedrības domas aptauju, kas atklāja, ka publisko personu un to kapitālsabiedrību iesaisti komercdarbībā vērtē pozitīvi vai drīzāk pozitīvi 38% privātajā sektorā strādājošo. Savukārt publiskajā sektorā strādājošie ir optimistiskāki – apmēram 60% valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā vērtē pozitīvi vai drīzāk pozitīvi.

Aptaujā respondenti visbiežāk norādīja, ka pašvaldības vai valsts iesaiste komercdarbībā būtu atbalstāma tikai gadījumos, kad pastāv tirgus nepilnībā vai arī attiecībā un kritiski svarīgo (piemēram, ūdensapgādes, siltumapgādes) pakalpojumu piegādi.

Nozares, kurās valsts un pašvaldību iesaiste komercdarbībā būtu vērtējama kā nepamatota, respondentu ieskatā ir nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, ražošanas un tirdzniecības, atkritumu apsaimniekošanas, tūrisma nozare. Tāpat respondenti norādījuši arī uz apsardzes, mežu apsaimniekošanas, sabiedriskā transporta un kultūras nozarēm. Attiecībā uz veselības aprūpi sniegtie viedokļi bija atšķirīgi – daļa uzskata, ka pakalpojumus šajā nozarē varētu nodrošināt privātie tirgus dalībnieki, kamēr citi uzskata, ka šajā nozarē būtu nepieciešama publisko personu iesaiste.

Lai publiska persona caur tai piederošu kapitālsabiedrību varētu darboties tirgū, tai reizi piecos gados jāveic līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtējums, kas sevī ietver arī ietekmes uz konkurenci novērtējumu. Līdzdalības pārvērtēšana notiek atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. pantam. 2020. gadā KP kopā sniedza 70 atzinumus par publisku personu līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējumiem un šogad, 2021. gada izskaņā, sniegto atzinumu skaits varētu būt līdzvērtīgs.

Lai veicinātu publisku personu izpratni par līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanu un atvieglotu pārvērtējuma veikšanu, KP 2020. gadā ir sagatavojusi skaidrojošas vadlīnijas un pašnovērtējuma rīku. KP plāno šajos virzienus strādāt arī turpmāk, ar laiku izstrādājot apkopojumus par būtiskākajām nozarēm. Vienlaikus jāņem vērā, ka 2022. gadā saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu sagaidāms nozīmīgs skaits pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtējumu.  

Līdzīgi kā KP arī uzņēmēju pārstāvošās nevalstiskās organizācijas sniedz savu atzinumu par publisku personu veiktajiem līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējumiem. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš diskusijā atklāj, ka biedrība šogad sniegusi 37 atzinumus, bet būtiski, cik ļoti pašvaldības šos atzinumus ņem vērā, jo lēmums par līdzdalības saglabāšanu vai kapitālsabiedrības atsavināšanu ir jāpieņem pašai publiskajai personai. 2022. gada 1. jūnijs ir termiņš, kad līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējumi jāveic pēc administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajām pašvaldībām. Lai izvērtējums būtu kvalitatīvāks, lūgums tā veikšanu neatstāt uz pēdējo brīdi, šādu nostāju pauž J. Endziņš. FICIL pārstāvis M. Butāns, ņemot vērā lielo pārvērtējamo kapitālsabiedrību skaitu, iestādes resursu efektīvai izmantošanai uzsvēra nepieciešamību noteikt prioritātes KP konsultāciju sniegšanai līdzdalības pārvērtēšanas procesā. 

Diskusijā tika gūts atbalsts arī tam, ka būtu vienoti jāvērtē kā valsts, tā pašvaldību kapitālsabiedrības un kaut kādā mērā būtu nepieciešams veikt pārvērtējumus arī attiecībā uz līdzdalību neatsavināmajās valsts kapitālsabiedrībās.

Diskusijā izskanēja viedoklis, ka trūkst vienotas pieejas un metodikas tirgus nepilnības novērtēšanā, kā arī LTRK ierosināja pašvaldībām, saskaroties ar tirgus nepilnību, pirms darbības uzsākšanas tirgū, apzināt lielākās uzņēmēju pārstāvošās biedrības – LTRK, LDDK –, lai informētu privāto sektoru par brīvo tirgus vietu.

Konkurences neitralitāte publisku personu darbībā (Konkurences likums 14.pants)

Kā zināms, KP no 2020. gada ir plašākas pilnvaras vērsties pret publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem, t. sk., nepieciešamības gadījumā, KP iespējamo pārkāpumu gadījumos var piemērot sodus.

KP var sodīt publiskas personas par to radītiem nepamatotiem ierobežojumu konkurencei, piemēram, ja:

  • ir ticis diskriminēts tirgus dalībniekus, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus;
  • ir radītas priekšrocības attiecīgās publiskās personas kapitālsabiedrībai vai
  • tiek īstenotas darbības, kuru dēļ citi tirgus dalībnieki ir spiesti atstāt tirgu vai kuru dēļ tiek apgrūtināta potenciālo uzņēmumu iekļūšana vai darbība tirgū.

KP veiktās sabiedriskās domas ekspress aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa – gandrīz 68% respondentu – ir dzirdējuši par jēdzienu konkurences neitralitāte. Un vairāk kā puse respondentu norāda, ka konkurences neitralitātes pārkāpumi drīzāk ir aktuāla problēma.

Respondenti norāda, ka visbiežāk konkurences neitralitātes pārkāpumi novērojami  iepirkumu jomā, piemērojot nepamatotas prasības, kā arī publisku personu kapitālsabiedrībām iesaistoties komercdarbībā ārpus VPIL 88. panta tvēruma. Taču KP norāda, ka rīcības neatbilstība VPIL 88. pantam automātiski nav uzskatāma par konkurences neitralitātes pārkāpumu.

Konkurences neitralitātes jeb Konkurences likuma 14.panta prasības attiecas arī uz publiskajiem iepirkumiem. Taču publisko iepirkumu jautājumos primāri strīdus būtu visefektīvāk risināt publisko iepirkumu nozares normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vēršoties ar sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā. Tomēr jau pašlaik redzams, ka KP sūdzības saistībā ar publiskajiem iepirkumiem saņem būtiski vairāk nekā citas sūdzības par iespējamo neatbilstību konkurences neitralitātes prasībām.

Līdz šim KP, iztiekot bez formālas lietas ierosināšanas, pārrunu ietvaros ir nodrošinājusi veiksmīgu problēmu atrisinājumu. Tas ir būtiski, jo Konkurences likumā ir noteikts, ka sākotnēji pārkāpums ir jāmēģina novērst pārrunu ceļā, un, ja tas neizdodas, tad KP ir tiesīga sodīt publiskas personas kapitālsabiedrību.

Diskusijas dalībnieki konkurences neitralitātes regulējumu vērtēja kā efektīvu rīku, lai nepieciešamības gadījumā preventīvi, ātri un efektīvi risinātu konkurences kropļojumu. Tāpat diskusijā izskanēja viedoklis, ka būtiski ir ar konkurences neitralitātes iedzīvināšanas ideju nesabremzēt valsts attīstību inovācijās un iespējas eksporta tirgos, kas, piemēram, var pastāvēt arī valsts kapitālsabiedrībām. “Pašvaldību kapitālsabiedrības varētu likt vienlīdzīgā pozīcijā ar valsts kapitālsabiedrībām inovāciju jautājumos. Latvija ir maza valsts un tā konkurē Eiropas brīvajā tirgū, tāpēc ir nepieciešama stipra nacionālā industrija,” šādu viedokli pauž LPS pārstāve A. Feldmane. Diskusijas dalībnieki piekrita arī, ka visos gadījumos nepieciešams rūpīgi izvērtēt publiskas personas iesaistes komercdarbībā pamatojumu.

Diskusijas dalībnieki secina, ka problemātiskās jomas, kas risināmas ne tikai konkurences neitralitātes kontekstā, bet arī saistībā ar neitrālu normatīvo regulējumu un publisku personu un to kapitālsabiedrību darbību, ir atkritumu apsaimniekošana, ostu reforma, Eiropas Savienības fondu līdzekļu vienlīdzīga pieejamība kā publiskas personas kapitālsabiedrībām, tā privātajām kapitālsabiedrībām.

Kategorijas
Atkritumu apsaimniekošana un vide Ceļu, tiltu būve Elektroniskais iepirkums Pašvaldības Valsts pārvalde un pašvaldības Vide un asenizācija Zaļais iepirkums

Par svarīgāko veikumu aizvadītajā gadā Plešs uzskata pašvaldību reformu, klimata mērķus un depozīta sistēmu

Nozīmīgākie paveiktie darbi aizvadītajā gadā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Arturam Tomam Plešam (AP) saistās ar pašvaldību reformas stāšanos spēkā, izvirzītajiem klimata mērķiem un dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas izveidošanu.


Šodien preses konferencē Plešs norādīja, ka aizvadītais gads iezīmē nozīmīgas desmitgades sākumu, kura laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) īstenojusi būtiskas reformas, pieņēmusi uz ilgtspējīgu attīstību vērstus lēmumus un devusi nepieciešamo stimulu virzībai uz šajā desmitgadē noteikto mērķu sasniegšanu.


Viens no būtiskākajiem atskaites punktiem 2021.gadā ir 1.jūlijs, kad spēkā stājās Administratīvi teritoriālā reforma un darbu sāka 43 pašvaldību domes līdzšinējo 119 vietā. Šo piecu mēnešu laikā virknē pašvaldību jau vērojams līdzekļu ietaupījums, ko novirzīt iedzīvotājiem nozīmīgu iniciatīvu realizēšanai vai pakalpojumu pilnveidei.


Preses konferencē ministrs uzsvēra, ka īstenotā reforma nodrošinās līdzsvarotāku reģionālo attīstību visā Latvijas teritorijā, aicinot vietvaru pārstāvjus izmantot reformas sniegtās iespējas par labu pašvaldības izaugsmei ilgtermiņā.


Kā aģentūru LETA informēja ministrijā, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz ekonomiku, VARAM arī šogad turpināja īstenot valsts aizdevumu programmu pašvaldību investīciju projektiem, un kopumā Ministru kabinets atbalstījis 270 investīciju projektus par 119 miljoniem eiro, no kuriem valsts aizdevums ir teju 100 miljoni eiro.


Tāpat pašvaldībām bija iespēja pieteikties arī citām atbalsta programmām – augstas gatavības investīciju projektiem, pašvaldību prioritāti īstenojamiem projektiem; jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo atjaunošanai u.c. 


Gada laikā rinda uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm esot samazināta par 21%, savukārt piešķirtie līdzekļi radīs 2500 jaunas vietas bērnudārzos.


Pašvaldību reformas kontekstā valsts autoceļu attīstībai 2021.gadā tika piešķirts finansējums teju 92 milj. EUR apmērā; turklāt šogad finanšu ekonomijas rezultātā radies gandrīz 12 miljonu eiro ietaupījums, kas 2022.gadā ļaus atjaunot papildu ceļus.


“Pašvaldību projekti, kuriem ministrija šogad sniegusi atbalstu, materializēsies aptuveni 1000 kilometros atjaunotā ceļu segumā, pašvaldību ēku energoefektivitātes pasākumi sniegs elektroenerģijas ietaupījumu, kas mērojams 10 500 elektroauto uzlādes reižu, rindu uz bērnudārziem samazināšanu par vairāk nekā 20%; īres dzīvokļu izveidi reģionos ar dzīvojamo platību Rundāles pils izmērā,” teica ministrs.


Ministrija šogad aktīvi sekojusi līdzi pašvaldību darba tiesiskuma ievērošanai. Pašvaldību darbības uzraudzības ietvaros šogad izvērtēti 1366 saistošo noteikumu projekti un par 303 no tiem sniegti iebildumi.

 
VARAM šogad turpināja darbu pie Eiropas Zaļā kursu īstenošanas, lai līdz 2030.gadam sasniegtu kāpināto Eiropas Savienības (ES) mērķi – vismaz 55% siltumnīcefekta gāzu jeb SEG emisiju neto samazinājumu salīdzinājumā ar 1990.gadu, – bet 2050.gadā sasniegtu klimatneitralitāti.
Šogad izveidots klimata politikas sarunu apaļais galds, lai veicinātu diskusijas par klimatneitralitāti un klimatnoturīgumu ar nevalstiskajām organizācijām, nozaru pārstāvjiem, pašvaldībām un valsts institūcijām. Šādu formātu ministrs iecerējis turpināt arī nākamgad.


2021.gadā turpināta zaļā iepirkuma īstenošana publiskajos iepirkumos, un tas piemērots arvien biežāk. 


Šogad norisinājies arī aktīvs darbs pie depozīta sistēmas ieviešanas dzērienu iepakojumam; tajā skaitā tika izstrādāti un pieņemti grozījumi tiesību aktos, lai nodrošinātu pilnvērtīgu depozīta sistēmas ieviešanu un darbību. 


Depozīta sistēma, par ko spriests 20 gadus, uzsāks darbu 2022.gada 1.februārī.


Šī gada 3.jūlijā stājās spēkā Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums, kā rezultātā tirdzniecībā jau ir samazinājies noteiktu vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu apjoms, šo produkciju aizstājot ar plastmasu nesaturošiem izstrādājumiem. Tāpat ir samazinājies šādu plastmasu saturošu izstrādājumu radītais piesārņojums dabā un saražotais plastmasas atkritumu apjoms.


Kā būtisks ieguldījums vides aizsardzībā jāmin šogad Ministru kabinetā apstiprinātais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns nākamajiem septiņiem gadiem. Tajā ietverta atkritumu rašanās novēršanas programma, kā arī iezīmēti rīcības virzieni, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildi, kā arī palielinātu atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformas rezultātā.


Tāpat ieviesti uzlabojumi arī riepu apsaimniekošanas jomā, un Ministru kabinets jau apstiprinājis VARAM priekšlikumu līdz 2025.gadam pakāpeniski paaugstināt nolietotu riepu savākšanas mērķi no 65% uz 90% no tirgū laistā riepu apjoma gadā.


Kā viens no digitālās politikas stūrakmeņiem jāmin šogad apstiprinātās Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021-2027.gadam, kas nosaka valsts digitālās attīstības vidēja termiņa prioritātes.


Šogad ielikti pamati un tiesiskais ietvars vienotai Valsts Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jeb IKT pārvaldības reformai un radīta Digitālo risinājumu būvvalde, kas būtībā ir noteikumu kopums, kas nosaka, ka arī digitālajā telpā jāpielieto tie paši uzraudzības kritēriji, kādiem sekojam, veidojot un attīstot vidi fiziskajā telpā. Līdz šim prasības valsts informācijas sistēmu tehniskajiem risinājumiem bija formulētas tikai ieteikumu un vadlīniju formā, tādēļ šādas būvvaldes izveidošana ir būtisks atspēriena punkts centralizācijas un resursu koplietošanas veicināšanā, skaidroja ministrs.


Savukārt ar grozījumiem Elektronisko sakaru likumā nostiprināta iespēja iedzīvotājiem nacionālos elektroniskās identifikācijas līdzekļus – eiD; e-paraksts mobile – izmantot arī komercsektora pakalpojumu saņemšanai.


Šogad ministrija īstenojusi arī plašu investīciju programmu klāstu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, atbalstot virkni projektu Latvijas pašvaldībās ar mērķi stiprināt reģionu ekonomiku un uzņēmējdarbības kapacitāti, mazināt nevienlīdzību un Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai.


Ministrs preses konferencē īpaši izcēla Ministru kabineta apstiprināto Latvijas Atveseļošanas fonda plānu, kas paredz investīcijas 1,82 miljardu eiro apmērā sešās tautsaimniecībai būtiskās jomās – digitālajā transformācijā, nevienlīdzības mazināšanā, veselībā, ekonomikas transformācijā un produktivitātes reformā, kā arī likuma varas stiprināšanā.


Kopumā VARAM aktivitātēm Atveseļošanās fonda plānā plānoti 364 miljoni eiro, paredzot būtiskas investīcijas digitālās transformācijas jomā, klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanai, vides ilgtspējas veicināšanai, kā arī nevienlīdzības mazināšanu reģionos.
 

Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Valsts pārvalde un pašvaldības

2022. gada budžetā papildu 3,5 miljonu eiro piešķirs Centrālajai vēlēšanu komisijai 14. Saeimas vēlēšanu sagatavošanai

Saeima otrdien, 2021. gada 23. novembrī, atbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu nākamā gada budžetā 3 504 746  eiro apmērā Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai. Pavisam CVK 2022. gada budžetā piešķirti līdzekļi 8 057 057 eiro apmērā, no kuriem 6 293 182 eiro iekļauti budžeta programmā “Saeimas vēlēšanas”, bet 1 763 875 eiro – budžeta programmā “Vispārējā vadība”. 2022. gada Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtais finansējums veido 4,76 eiro vienam vēlētājam. 

No papildus piešķirtā finansējuma 1 909 875 eiro plānots izlietot, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un darbiniekiem un palielinot ēdināšanas izdevumu kompensāciju vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem balsošanas un balsu skaitīšanas dienā.

Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu darba tarifa stundas likmes 2022. gada Saeimas vēlēšanās atkarībā no vēlēšanu komisijas veida un vēlēšanu iecirkņa lieluma būs iespējams palielināt komisijas priekšsēdētājam robežās no 7,78 līdz 11,97 eiro, vēlēšanu komisijas sekretāram – robežās no 7,00 līdz 10,10 eiro un komisijas loceklim – robežās no 6,00 līdz 7,78 eiro. Salīdzinājumam 2018. gada Saeimas vēlēšanās vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa darba stundas tarifa likme bija 2,70 eiro, kas jau ir zemāka par 2021. gada minimālo darba tarifa stundas likumi, un ar šādu atalgojumu piesaistīt nepieciešamās kvalifikācijas speciālistus darbam vēlēšanu iecirkņos 14.Saeimas vēlēšanās vairs nebūtu iespējams.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu ēdināšanas izdevumu kompensāciju papildus piešķirtā finansējuma ietvaros būs iespējams palielināt no līdzšinējiem 5,69 eiro dienā līdz 8,00 eiro dienā, pielīdzinot šīs kompensācijas apmēru Latvijā noteiktajam komandējuma dienas naudas apmēram.

804 878 eiro no papildus piešķirtā finansējuma plānots izlietot Vēlēšanu vadības sistēmas Saeimas vēlēšanu moduļa iegādei CVK īpašumā, bet 789 993 eiro – lai nodrošinātu šīs sistēmas darbību, tehnisko pavadīšanu un lietotāju atbalstu 14.Saeimas vēlēšanās. Vēlēšanu vadības sistēma vēlēšanās nodrošina kandidātu sarakstu sagatavošanu, iesniegšanu un publicēšanu, vēlēšanu zīmju maketu sagatavošanu, vēlēšanu gaitas dokumentēšanu vēlēšanu iecirkņos Latvijā un ārvalstīs, vēlētāju aktivitāšu apkopošanu un publiskošanu, vēlēšanu zīmju skenēšanu, vēlēšanu rezultātu apkopošanu un publicēšanu, balsu skaitīšanas protokolu sagatavošanu. Kandidātu sarakstu iesniegšanas un vēlēšanu laikā tiek nodrošināts arī atbalsts sistēmas lietotājiem – kandidātu sarakstu gatavotājiem, deputātu kandidātiem, pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām Latvijā un ārvalstīs.

Salīdzinot ar 2018. gada Saeimas vēlēšanām, papildu 470 569 eiro CVK nākamā gada budžetā atvēlēti arī tiešsaistes vēlētāju reģistra nodrošināšanai Latvijas un ārvalstu vēlēšanu iecirkņos. Tiešsaistes vēlētāju reģistrs ļaus atteikties no spiedoga izdarīšanas pasē par dalību vēlēšanās, vienlaikus saglabājot iespēju balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī. Līdz ar to Saeimas vēlēšanās bez papildu administratīvā sloga varēs piedalīties arī vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav pases. Iepriekš šiem vēlētājiem, lai piedalītos vēlēšanās, bija jāizņem vēlētāja apliecība. Tāpat tiešsaistes vēlētāju reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās ievērojami atvieglos vēlētāju ārvalstīs iespējas pieteikties balsošanai pa pastu, jo, piesakoties pasta balsošanai, vairs nevajadzēs uzrādīt pasi, lai saņemtu spiedogu. Pieteikties pasta balsošanai būs iespējams, nosūtot vēlēšanu komisijai parakstītu iesniegumu, vai elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēlētāju reģistra e-pakalpojumā.

14.Saeimas vēlēšanas notiks 2022. gada 1. oktobrī.