Konkurences padome izstrādā pašnovērtējuma rīku iepircējiem godīgas tirdzniecības prakses novērtēšanai un pamatotu līgumsodu piemērošanai

Konkurences padome 

Konkurences padome (KP) tirgus uzraudzības “Par mazumtirgotāju sankcijām pret piegādātājiem par līguma noteikumu pārkāpumiem” ietvaros ir sagatavojusi pašnovērtējuma rīku lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem, lai tie ērtā veidā pārliecinātos, vai to rīcība attiecībā pret līgumsodu piemērošanas kārtību netiek pakļauta Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) noteiktajiem aizliegumiem. 

KP izstrādātajā pašnovērtējuma rīkā ir ietverti jautājumi, kas ļaus tirgus dalībniekiem pārliecināties, vai to līgumu noteikumi ar piegādātājiem atbilst labticībai un godprātībai darījumos, vai sankcijas/līgumsodi piegādātājiem netiek piemēroti atkārtoti. Pašnovērtējuma rīkā ir sniegti arī sankciju/līgumsodu apmēra samērīguma izvērtēšanas kritēriji tirgus dalībnieku ikdienas sadarbībā. Pašnovērtējuma rīka mērķis ir sniegt iespēju katram iepircējam izvērtēt līguma noteikumus ar saviem piegādātājiem, pārliecinoties par darbības atbilstību NTPAL.

Jautājumu gadījumā saistībā ar pašnovērtējuma rīku lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes dalībniekus aicinām sazināties ar KP Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vecāko eksperti Svetlanu Sitņikovu, rakstot uz e-pastu svetlana.sitnikova@kp.gov.lv vai zvanot +371 67287131.

***

NTPAL aizliedz negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem.

Pašnovērtējuma rīks pieejams šeit.