VARAM ar plānošanas reģioniem pārrunā to funkcionālās darbības un pārvaldības modeļa pilnveides iespējas

in ,
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadība un eksperti tikās ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģionu un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, lai pārrunātu plānošanas reģionu stiprināšanu un turpmāko sadarbību.  

VARAM ir uzsākusi darbu pie plānošanas reģionu darbības pilnveidošanas atbilstoši valdības deklarācijā noteiktajam pārskatīt plānošanas reģionu funkcijas, lai tos stiprinātu kā efektīvu lēmumu pieņemšanas platformu starp nozaru ministrijām un pašvaldībām katrā no reģioniem.  

Tikšanās laikā ministrijas pārstāvji ar klātesošiem pārrunāja plānošanas reģionu iesaistes paplašināšanu nozaru politiku plānošanā un īstenošanā, sekmējot teritoriālās pieejas ieviešanu Eiropas Savienības fondu plānošanā un īstenošanā, nodrošinot plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu aktualizāciju. Sadarbībā ar pašvaldībām un nozaru ministrijām būtu iespēja radīt labvēlīgu vidi tālākai plānošanas reģionu darbības pilnveidei, atjaunojot sadarbības komisiju darbu un pilnveidojot sadarbības formātu plānošanas reģionu lielākai iesaistei reģionālās politikas koordinācijā. Paredzēts, ka attiecīgās darbības veicinās ekonomikas attīstību, pakalpojumu  pieejamību, mobilitāti reģionos, sekmējot priekšnosacījumu radīšanu depopulācijas mazināšanai un nodarbinātības veicināšanai reģionos.  

Jau šobrīd ir veikti pirmie priekšdarbi. VARAM ir sagatavojusi Informatīvā ziņojuma par priekšlikumiem teritoriālās pieejas piemērošanai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifiskajos atbalsta mērķos un to pasākumos projektu, par kuru šobrīd notiek saskaņošanas process. 

Pastāvīga dialoga uzturēšanai par reģionu attīstības jautājumiem, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks nolēmis izveidot reģionālās attīstības padomnieku konventu par tā dalībniekiem aicinot kļūt visu piecu Plānošanas reģionu direktorus. 

Reģionu institūcijas ir veidojušās, sākot no 1997.gada, pēc pašvaldību iniciatīvām kopīgai attīstības plānošanai. Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Latvijā ir izveidoti pieci plānošanas reģioni – Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions. To teritorijas nosaka Ministru kabineta 2021. gada 22.jūnija noteikumi Nr. 418 „Noteikumi par plānošanas reģiona teritorijām”. Esošais ikgadējais valsts budžeta finansējums plānošanas reģionu funkciju izpildes nodrošināšanai ir 2,2 milj. eiro apmērā.