Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijā uzlabos sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu kvalitāti

in
Autors: Valsts kanceleja

Valsts kanceleja

Valsts pārvaldei ir jāspēj nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmējiem dažādās dzīves situācijās nepieciešamos pakalpojumus, kā arī tos pārvērtēt un attīstīt, lai tie būtu pēc iespējas ērti pakalpojuma saņēmējiem. Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija, kurā jau iepriekš izdevies veidot risinājumus ļoti sarežģītām problēmām, tagad īpaši pievērsīsies tieši iedzīvotāju pieredzei saskarē ar valsts pārvaldes nodrošinātajiem pakalpojumiem, veidojot vienotu inovāciju ekosistēmu.

Ministru kabinetā 26. septembrī apstiprinātie noteikumi paredz, ka Inovācijas laboratorijā līdz 2027. gadam plānots ik gadu izvēlēties vidēji piecus nozīmīgus valsts pārvaldes procesus, produktus vai pakalpojumus, kuru uzlabošana vai attīstība veicinās valsts pārvaldes darba kvalitāti sabiedrības labā.

Tādās dzīvēs situācijās kā darba meklēšana, uzņēmuma reģistrēšana, saskare ar veselības aprūpes sistēmu vai ceļš cauri izglītības procesam, valsts pārvaldes nodrošinātie procesi tiks sakārtoti, lai iedzīvotājs ērti saņemtu sev vajadzīgos pakalpojumus.

Vienlaikus tiks pilnveidota normatīvā bāze inovācijas jomā, lai turpmāk valsts pārvaldē būtu vienota pieeja pakalpojumu pārskatīšanai, uzlabojumu modelēšanai, eksperimentēšanai un jaunu risinājumu ieviešanai. Ilgtermiņā tas vienkāršos veidu, kā pakalpojumu un procesu centrā liktu cilvēku un viņa vajadzības.

Inovāciju ekosistēmas pilnveide ietvers publisko pakalpojumu dizaina, tostarp pakalpojumu lietotāja pieredzes un lietotāja saskarnes, izstrādi Inovācijas laboratorijas ietvaros, starpsektoru inovāciju prototipu izstrādi, kā arī ekspertu piesaisti kvalitatīvu digitālo pakalpojumu izstrādei.

Inovāciju prakses paplašināšanai un ekosistēmas attīstībai paredzētais finansējums 2021.-2029. gadam ir 1,3 milj. eiro, no kā 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 25% ir valsts budžeta finansējums.