Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Iepirkumu ABC Likumdošana, normatīvie akti

Aktualizēts skaidrojums “Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi”

Iepirkumu uzraudzības birojs aktualizējis skaidrojumu “Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi”, galvenokārt veicot izmaiņas trīs iepirkumu veicējam būtiskos virzienos.

Iepirkumu uzraudzības birojs

 

Iepirkumu uzraudzības birojs aktualizējis skaidrojumu “Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi”, galvenokārt veicot izmaiņas trīs iepirkumu veicējam būtiskos virzienos. Ievērojot Latvijai adresētās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā iekļautās rekomendācijas, veikts papildinājums par daudzpusējiem attīstības banku sarakstiem. Atsaucoties uz biroja biežāk saņemtajiem jautājumiem, ir papildināta skaidrojuma ceturtā sadaļa – pārbaudāmās personas. Tāpat aktualizēts skaidrojums par ārvalstu izziņu pārbaudēm. Veiktie precizējumi caurvij visu aktualizēto skaidrojumu.

 

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi