Rīgas pašvaldība līdzfinansēs Latviešu strēlnieku laukuma un Dailes teātra skvēra atjaunošanu

Rīgas dome atbalstīja pašvaldības dalību un līdzfinansējuma piešķiršanu valsts AS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) realizētajos Latviešu strēlnieku laukuma un Dailes teātra skvēra atjaunošanas projektos.

Novembra sākumā VNĪ sāks līdzās atjaunotajam Latvijas Okupācijas muzeja kompleksam esošās, Rīgas pašvaldībai piederošās Latviešu strēlnieku laukuma daļas atjaunošanu. Ieceres 1. posma īstenošanai līdz Strēlnieku piemineklim saņemta būvatļauja un darbus plānots īstenot līdz 2022.gada rudenim.

Patlaban VNĪ ir atjaunojis valsts pārvaldībā esošo teritoriju apkārt muzejam un piemiņas memoriālam. Līdz ar Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu VNĪ uzņēmies iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu topošajam kompleksam līdzās esošajai Rīgas pašvaldības teritorijai.

Darbi notiks vairākos posmos: 1. posmā tiks atjaunots laukuma segums līdz Strēlnieku piemineklim, ar ko iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Kvinta BCL” – darbus plānots pabeigt 2022.gada sākumā. Vienlaikus VNĪ no muzeja kompleksa atjaunošanai piesaistītā finansējuma radis iespēju divu bruģēto laukumu seguma atjaunošanai un apgaismošanai ap 1400 m2 apjomā Daugavas pusē, ko plānots paveikt līdz 2022.gada rudenim (2. posms). Savukārt laukuma daļas atjaunošanu Rīgas Tehniskās universitātes pusē pašvaldība plāno veikt pati tuvāko gadu laikā (3. posms).

Pašvaldības plāno uzņemties visas ar projekta īstenošanu saistītās juridiskās un finanšu saistības līdz 604 190 eiro. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir līdz 577 838 eiro. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts 491 162 eiro, bet Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 86 676 eiro.

Dailes teātra priekšlaukumu sakārtos, īstenojot metu konkursā uzvarējušā arhitektu biroja “Made arhitekti” ieceri. Būvdarbus plānots sākt šoruden un pabeigt līdz 2022.gada rudenim. Skvēru par 1,495 miljoniem eiro labiekārtos SIA “Kvinta BCL”.

Skvērs pie Dailes teātra ir gan valsts, gan pašvaldības īpašums. Teātra skvēra daļa Bruņinieku ielas pusē un Brīvības ielas pusē līdz teātra kasēm ir VNĪ pārvaldībā, bet atlikusī daļa Brīvības ielas pusē – no kasēm līdz Matīsa ielai – Rīgas pašvaldības īpašumā.

Projekta rezultātā teātra priekšlaukums kļūs pieejams pilsētniekiem, nodrošinot augstvērtīgu publiskās telpas kvalitāti un paplašinot teritorijas zaļo zonu – tiks iestādīti jauni koki, ierīkoti soliņi un laternas, radot vēl vienu sakārtotu vietu iedzīvotāju labsajūtai.

Priekšlaukuma atjaunošana notiks trijos posmos. Pirmajā posmā atjaunos laukuma segumu gan valsts, gan pašvaldības daļā, tiks veikta ārējo vājstrāvu inženiertīklu un ārējo elektroapgādes inženiertīklu pārbūve, pārbūvēta publiskā tualete, ierīkoti labiekārtojuma elementi un apstādījumi, nomainīts teritorijas ārējais apgaismojums un veikta digitālo ekrānu montāža. Otrajā posmā tiks sakārtota autostāvvietu zona un saimniecības pagalms, bet trešajā posmā – Dailes teātra teritorija gar Bruņinieku ielu.

Pieņemtais domes lēmums paredz, ka Rīgas pašvaldība uzņemas finanšu saistības līdz 672 000 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 571 200 eiro un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums līdz 100 800 eiro. Minētās summas attiecas tikai uz to skvēra daļu, kas pieder Rīgas pašvaldībai.

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.