Vērienīgi iepirkumi Ventspils ambiciozajiem mērķiem

Daina Vārpiņa, 04/12/2018

Post image for Vērienīgi iepirkumi Ventspils ambiciozajiem mērķiem

Aizvadītajā gadā Ventspils pašvaldībā Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma ietvaros veikti 312 iepirkumi par kopējo summu 33,8 miljoni eiro, savukārt 2018. gada 1. pusgadā iepirkumu skaits bijis 156 par kopējo summu 14,3 miljoni eiro, apliecina Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece iepirkumu jautājumos Valentīna jegorova

Ventspils pilsētas pašvaldība jau daudzus gadus mērķtiecīgi strādā, lai Ventspils būtu ērta un droša, ģimenēm draudzīga pilsēta ar augošu daudznozaru ekonomiku, tādējādi vienlīdz attīstot gan pilsētvidi, gan ekonomiku, gan nodrošinot sabiedrības vajadzības dzīvei un darbam Ventspilī.

Ventspilī vissvarīgākā tautsaimniecības nozare vēsturiski bijusi osta un transports, tomēr no gadsimta sākuma mērķtiecīgi īstenota industrializācijas politika apstrādes rūpniecības attīstībai un turpināts pilnveidot tūrisma nozari, savukārt pēdējos gados īpaša uzmanība tiek veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarei, kuras stratēģisko mērķu sasniegšanai 2017. gadā atklāja Ventspils Biznesa atbalsta centru.

Aizmirsi paroli?
Abonēt

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: