Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto zemsliekšņu iepirkumu apstrīdēšana

ELGARS PUĶĪTIS, 21/03/2014

Post image for Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto zemsliekšņu iepirkumu apstrīdēšana

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – SPSIL) 11. panta pirmo daļu SPSIL attiecina uz iepirkuma procedūrām, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu nr. 840 „Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām” 2.1. punktam šīs līgumcenu robežas ir 5 186 000 eiro būvdarbu līgumiem un 414 000 eiro piegādes un pakalpojumu līgumiem. Minētajos noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/17/EK, kas koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

Latvijā nav pieņemti noteikumi, kas regulētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumus zem norādītajām līgumcenu robežvērtībām. Līdz ar to sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pats ir tiesīgs noteikt, kādu procedūru tas piemēros šādiem iepirkumiem. Parasti tās ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iekšējās procedūras vai, ja līgumā par ES fonda projektu īstenošanu ir noteikts, tad Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) izstrādātās Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas pieejamas tīmekļvietnē http://www.iub.gov.lv.

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: