Kas jāņem vērā plānojot iepirkumus?

in
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pirmavots: www.iub.gov.lv
  • Nav atļauts sadalīt iepirkumus tā, lai izvairītos no attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas 
  • Nesadali iepirkumus pēc finansējuma avota
  • Iepirkumi jāplāno pasūtītāja organizācijā kopumā
  • Piemēro procedūru, kas atbilst iepirkuma kopējai līgumcenai 

Sīkāk ar iepirkuma plānošanas principiem var iepazīties skaidrojumā ”Paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipi, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru”, kurā detalizēti izskaidrota Publisko iepirkumu likuma 11. panta (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 14. panta) piemērošana, kā arī sniegti dažādi prakses piemēri.