Kā top iepirkumu speciālisti?

DZINTRA ŠVARCBAHA, 04/12/2018

Post image for Kā top iepirkumu speciālisti?

Ja cilvēks ir nolēmis pievērsties grāmatvedībai vai loģistikai, skaistumkopšanai vai sporta pedagoģijai, atliek vien izlemt, cik nopietni šo nodarbi vēlas apgūt un iestāties vidējās profesionālās vai augstākās izglītības iestādē, minimālā gadījumā – pieejami kursi, kuros dažu mēnešu laikā var apgūt kāroto profesiju vienkāršākā līmenī. Diemžēl iepirkumu jomas speciālisti Latvijā par tādiem kļūst vien pašmācības ceļā. Ja neskaita tematiskus seminārus, kas parasti ilgst nepilnu dienu un apskata kādu šauru iepirkumu nozares jomu, neviena akreditēta izglītības iestāde nepiedāvā ne pašas iepirkumu speciālista profesijas, ne atsevišķas programmas apguvi šajā jomā. Cik aktuāla ir šādas profesijas izglītība un kur smelties zināšanas esošajiem un topošajiem iepirkumu jomas speciālistiem žurnāls “Iepirkumi” jautāja gan Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB), gan Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), gan dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem un lektoriem, kas piedalās semināros.

“Mācīties darot” – vai pareizā pieeja?

Pasaulē plaši atzītais izziņas modelis learning by doing (mācīties darot), protams, ir uzteicams, un ļauj katram iedziļināties un izprast nepieciešamo jomu, taču atstāj darbinieku visnotaļ bezpalīdzīgā situācijā, ja līdzās nav neviena cita speciālista, kurš varētu apstiprināt, ka darbs tiek veikts pareizi vai sniegt rekomendācijas uzlabojumiem. Vadīties pēc rezultāta šajā gadījumā nav precīzākā metode, jo iepirkumu jomā negatīvs rezultāts vai pat vienkārša kļūda var izrādīties ļoti dārgs, laikietilpīgs un pat juridiski sarežģīts process. Diemžēl tieši šī metode ir vispopulārākā Latvijas iepirkumu jomas speciālistu vidū, jo nozare neregulē īpašas izglītības prasības iepirkumu speciālistiem un zināšanu papildināšana pieejama vien tad, kad piedāvājumā ir kādi kursi vai semināri, kā arī, ja konkrētā speciālista darba devējs ir gatavs finansiāli šīs alkas pēc izglītības apmierināt. Kad žurnāla redakcija vērsās IZM ar jautājumu, vai viņu rīcībā ir informācija par pieejamām studiju programmām vai kursiem iepirkumu speciālistiem, un vai viņu ieskatā šādas programmas būtu nepieciešamas, saņēmām noraidošu atbildi.

Lāsma Šķestere, IZM Komunikācijas nodaļas vadītāja: “Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā nav nepieciešams papildus veidot izglītības programmu iepirkumu speciālistu sagatavošanai. Ņemot vērā demogrāfiskās tendences un studentu skaita samazināšanos, ministrijas mērķis ir mazināt studiju programmu fragmentāciju un sadrumstalotību. Tādējādi nebūtu racionāli veidot šauras izglītības programmas. Vienlaikus augstākās izglītības iestāde var veidot moduļus, kuros atsevišķi jomu speciālisti var papildināt savas zināšanas kādā konkrētā jomā. Līdz šim gan nav saņemta interese no augstākās izglītības iestādēm veidot jaunu studiju programmu iepirkuma speciālistiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka iepirkuma speciālistam amata prasības parasti nosaka katrs darba devējs atbilstoši savas iestādes specifikai. Visbiežāk nepieciešamas jurista zināšanas. Par dažādām aktualitātēm un normatīvo aktu izmaiņām iepirkuma speciālistus regulāri informē Iepirkumu uzraudzības birojs.”

Atrast zelta vidusceļu

IUB vadītāja Dace Gaile uzskaita dažādās izglītības iespējas, ko iepirkumu speciālistiem piedāvā gan pats IUB, gan Valsts administrācijas skola, gan arī komercuzņēmumu piedāvātie semināri un atsevišķas augstskolu programmas. Viņa atzīmē, ka Eiropas Komisijas rekomendējošā ziņojumā Finanšu ministrijai ir minēts, ka Latvijā nepieciešams domāt par iepirkumu speciālistu profesionalizācijas sistēmu. Viņa gan teic, ka esošajā tirgus situācijā būtu sarežģīti izvirzīt obligātas prasības, jo tās var nozīmēt gan sociālo partneru iebildumus, gan papildus izmaksas visiem iepirkumu speciālistiem, gan pieprasījumu pēc neesošām izglītības programmām. Dace Gaile: “Pašreizējā situācijā drīzāk derētu domāt virzienā, ka varētu centralizēt iepirkumu jomu pašvaldībās, kas ļautu pilnvērtīgāk apmācīt mazāku skaitu speciālistu, kas varētu atslogot mazo pašvaldību darbu ar iepirkumiem.”

SIA Inteliģenti likumīgi risinājumi vadītāja Ieva Lācenberga – Rocēna, kura iepriekš strādājusi IUB un pasniedz lekcijas par publisko iepirkumu gan komercsemināros, gan Juridiskajā augstskolā, norāda, ka visai bieži saskaras ar iepirkumu speciālistu pārslogotību. Viņa piekrīt, ka centralizēta iepirkumu procedūru vadība vismaz reģionos varētu būt atspaids, taču uzsver, ka ne vienmēr problēma meklējama tieši iepirkumu speciālistu mazizglītotībā, bet drīzāk Latvijas iepirkumu nozares specifikā: “Ja vērtējām iepirkumu speciālistus pēc to kompetencēm un atzīstam, ka viņiem vajadzētu papildināt zināšanas, tad būtu loģiski viņiem palīdzēt un tas šajā gadījumā ir ne vien katra uzņēmuma un valsts vai pašvaldības iestādes, bet arī atbildīgo institūciju pienākumus. Dažkārt šķiet, ka iepirkumu vidē ļoti trūkst izpratnes un cieņas vienam pret otru. Nevar taču skolotājs vienkārši paziņot, ka viņam klasē ir dumji skolēni – jautājums, vai viņš ir izdarījis visu, lai viņiem kaut ko iemācītu? Domāju, ka tā ir arī IUB atbildība, lai Latvijā būtu izglītoti un kompetenti iepirkumu speciālisti!”

Izglītības iespējas ir un būs

Pēc nelielas izpētes un pārrunām ar nozares ekspertiem žurnāla redakcija ir secinājusi, ka dažās Latvijas augstskolās pieejami atsevišķi kursi (bieži vien izvēles), kas veltīti tieši publiskajam iepirkumam. Tāpat esošos un topošos speciālistus regulāri izglīto arī Valsts administrācijas skolas (VAS) un Iepirkumu uzraudzības biroja speciālisti. Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore stāsta, ka skola šobrīd strādā pie divu savstarpēji saistītu kursu izstrādes, no kuriem pamata zināšanu nostiprināšanas kurss būs pieejams jau pavisam drīz: “VAS šobrīd strādā pie 2 mācību kursu izveides iepirkumu speciālistiem. Viens no tiem, kas visdrīzāk būs pieejams jau nākamā gada sākumā, būs e-kurss “Publiskais iepirkums iesācējiem”. Kurss paredzēts jaunajiem darbiniekiem – gan IUB, gan valsts pārvaldes iestādēs, lai iegūtu pamata zināšanas un saprastu, kā strādāt ar iepirkumiem. E-kurss būs pieejams e-vidē ar 6 tematiskajām sadaļām, pārbaudes darbiem un gala pārbaudījumu. Kopumā tās būs 2 akadēmiskās stundas, kas ir ekvivalents 8 stundām mācību kursam klātienē.

Otrs, pie kura šobrīd vēl norisinās aktīvs darbs un iepirkums varētu noslēgties nākamā gada nogalē, ir mācību kurss “Publiskā iepirkuma tematiskās darbnīcas”. Šajā kursā paredzētas praktiskās nodarbības, dalībiekus dalot grupās un analizējot reālus gadījumus, veicot attiecīgus pienākumus iepirkuma sagatavošanā – nolikumu sagatavošana, piedāvājumu vērtēšana, darbs ar IUB atzinumiem utt. Šis kurss ļaus iepirkumu speciālistiem risināt situācijas, ar kādām tie saskaras savā ikdienas darbā un slīpēt zināšanas, kas nepieciešamas iepirkumu veiksmīgai realizēšanai. Kopumā 15 grupām – 16 akadēmiskās stundas.”

Papildus tam, piemēram, Juridiskā augstskola piedāvā izvēles kursu “Publiskais iepirkums” bakalaura studiju programmā, kas ietver vispārīgu informāciju par iepirkumu procedūru regulējumu Eiropas līmenī. Augstskolas specifika (mācības angļu valodā un ārvalstu studentu īpatsvars) neļauj iedziļināties tieši Latvijas iepirkumu nozarē, jo tā ir pārāk šaura un nepārklātu studiju programmā nepieciešamo dimensiju, stāsta Ieva Lācenberga – Rocēna.

Latvijas Universitātes (LU) Komunikācijas un inovāciju departamenta pārstāve Sindija Iesalniece skaidro, ka LU Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs realizē profesionālās pilnveides programmu “Praktiskā projektu vadība”, kuras ietvaros tiek izskatītas projekta iepirkumu veikšanas procedūras. Iepirkumu veikšana ir viens no projekta īstenošanas posmiem gan veicot priekšizpēti pirms projekta uzsākšanas, gan projekta īstenošanas laikā. Kursa ietvaros tiek apskatīti iepirkumi kā veids projekta izmaksu aprēķinam un viena no sadaļām projekta piedāvājuma sagatavošanai pasūtītājam.

Tanī pat laikā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) iepirkumu speciālistu iemaņas tiek mācītas kā daļa no citām studiju programmām kursu veidā. LLU ir profesionālā maģistra programma “Projektu vadība” un tajā maģistrantiem tiek mācīts kurss “Projektu iepirkumu procedūra”, kurš LLU tiek lasīts jau aptuveni 10 gadu. Šis kurss notiek pavasara semestrī. Turklāt, nedaudz šim tematam pieskaras arī kursā “Projektu tiesiskie aspekti”. Interesentiem iespējams apgūt studiju kursu “Projektu iepirkumu procedūra” klausītāja statusā – par to var interesēties LLU Mūžizglītības centrā, skaidro Zaiga Romanovska, LLU Mārketinga speciāliste.

Žurnāla “Iepirkumi” redakcija, atbildot uz lasītāju jautājumiem, apņemas regulāri sekot iepirkumu speciālistu izglītības iespējām un detalizēti informēt par jaunajām iespējām, kas būs pieejamas turpmāk.

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: