IEPIRKUMU LĪGUMU IZBEIGŠANA

Kaspars Trelibs, 06/12/2017

Post image for IEPIRKUMU LĪGUMU IZBEIGŠANA

Normatīvais regulējums attiecībā uz iepirkumu līgumu izbeigšanu

Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgta līguma tiesiskā daba ir neviennozīmīgi vērtēts temats, par kuru viedokļi vēl aizvien dalās, kas lielā mērā ir saistīts ar nenoteiktu pakļaušanu jeb, precīzāk, sadalījumu publisko tiesību regulējumā un privāttiesību kontekstā, piemērojot vispārējos civiltiesību noteikumus. Tomēr šā gada martā spēkā stājies Publisko iepirkumu likums (turpmāk – PIL)1, kura normatīvais regulējums specifiski paredz noteikumus iepirkumu līgumu pirmstermiņa izbeigšanai, tādējādi attālinoties no vispārējo civiltiesību normu piemērošanas attiecībā uz šāda veida līgumu pārtraukšanu. Autora skatījumā šāda publisko iepirkumu normatīvā regulējuma attīstības tendence ir vērtējama kā pozitīva, ņemot vērā, ka iepirkumu līgumi nevar tikt skatīti atrauti no publiskajām tiesībām, jo sevišķi gadījumos, kad pats iepirkuma līguma priekšmets ir iekļaujams publisko tiesību jomā. Tajā pašā laikā līdz ar šādu attīstības tendenci tiek rosināta arī iepirkuma procedūras mērķa sasniegšana.

Aizmirsi paroli?
Abonēt

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: