Lai lejuplādētu pieteikuma anketu, lūdzu izvēlieties Iepirkumu Gada balvas 2019 kategoriju, kurā vēlaties pieteikt pretendentu:

 

Gada iepirkumu specialists pasutitajiem Gada iepirkumu specialists piegadatajiem
gada-iepirkums gada-pasutitajs-preces piegadatajs-preces
gada-pasutitajs-buvdarbi piegadatajs-buvdarbi ieguldijums
   

 

kapieteikt 

Pieteikumu shema

Pieteikumā konkursam ir ietverami nolikuma pielikumā minētie dokumenti, kā arī pieteikuma anketa (iekļauta lejuplādējamā failā).

 

Pieteikumu iesniegšana pagarināta līdz 24. februārim!

 

Pieteikumu iesniedz ar norādi Pieteikums Iepirkumu Gada balvai 2019 vai nu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi gadabalva@iepirkumi.lv, vai arī klātienē (iepriekš piesakoties kontaktpersonai) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Kr. Valdemāra iela 106-183, Rīga, LV-1013. Pieteikums iesniedzams/atsūtāms līdz 2020. gada 24. februāra plkst. 15:00. Tie pieteikumi, kas tiks iesniegti/atsūtīti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un izskatīti.

Visus izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz pieteikuma iesniedzējs. Pieteikuma iesniedzējs atbild par pieteikuma piegādāšanas un iesniegšanas veidadrošību un sedz visus ar to saistītos izdevumus. Konkursa rīkotājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa rezultāta.

Iesniedzot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs piekrīt visiem šajā nolikumā ietvertajiem noteikumiem, apņemas tos ievērot, sniegt patiesu informāciju un sadarboties ar konkursa rīkotāju, ja tas būs nepieciešams pieteikumā ietvertās informācijas pārbaudei.

Pieteikums iesniedzams latviešu valodā, un tam jābūt parakstītam. Viena persona var iesniegt vairākus pieteikumus dažādās Iepirkumu Gada balvas 2019 kategorijās un apakškategorijās.

Kontakti jautājumiem

Telefons: 20013399
E-pasts: gadabalva@iepirkumi.lv

 


Iepirkumu Gada balvas 2018 laureāti

Gada iepirkums
Rīgas Tehniskā universitāte Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām” (id.Nr.RTU 2018/24), līgumcena 4 221 300 euro bez pvn.

Gada iepirkumu speciālists: pasūtītājiem
Jevgēnijs Gramsts RTU Juridiskā departamenta vecākais iepirkumu speciālists

Iepirkumu simpātija
LR Uzņēmumu reģistrs Metu konkurss “Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” (id.Nr. UR 2018/2)


Iepirkumu Gada balvas 2017 laureāti

Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā
Edvīns Pārups–Kultūras ministrijas Investīciju un projektu nodaļas vadītāja vietnieks;

Gada iepirkumu speciālists pasūtītājiem
Edgars Lauskis–Rīgas domas Labklājības departamenta Juridiskās nodaļas galvenais jurists,nodaļas vadītājas vietnieks;

Gada zaļākais iepirkums
Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” rīkotais atklātais konkurss „Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecība Lielajā laukumā, Ventspilī” (id. Nr. KP 2016/091A);


Iepirkumu Gada balvas 2016 laureāti

Gada Iepirkumu speciālists pasūtītājiem
Raivis Grīviņš, Valmieras pilsētas Pašvaldības administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītājs.

Gada iepirkumu speciālists piegādātājiem
Sandra Šapale – Mamošina, “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS veselības apdrošināšanas risku parakstītāja.

Gada pasūtītājs preču un pakalpojumu jomā
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par sadarbību divu kampaņu realizēšanai “Esi gaismas vestnesis!” un “Skaties ceļam acīs!” sarunu procedūras, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, “CSDD satiksmes drošības informatīvi izglītojošo pasākumu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un publicitāte”, id. Nr. CSDD 2015/64, rezultātā noslēgtā līguma ietvaros.

Gada piegādātājs preču un pakalpojumu jomā
SIA “ARIOLS” par sešu atklātu konkursu rezultātā noslēgtu pārtikas preču (vistas gaļas, liellopu gaļas, pusfabrikātu) piegādes līgumu veiksmīgu izpildi.

Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā
Astra Bērziņa, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta vecākā konsultante.

Gada zaļākais iepirkums
Alojas novada domes rīkotais atklātais konkurss “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”, id. Nr. AND/2015/28

Gada iepirkums
Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” rīkotais atklātais konkurss “Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” prioritāro profesionālās izglītības programmu nodrošināšanai ERAF projekta ietvaros”, id. Nr. DBT 2015/7 ERAF


Gada balvu atbalsta

VRAA

LTRK

LPS

CFLA