Kategorijas
Enerģētika, siltumapgāde Pētniecība un izstrāde

KP pētījums par straujo cenu pieaugumu šķeldas tirgū saņem starptautisku novērtējumu

18. oktobrī Barselonā notiekošajā Starptautiskā konkurences tīkla (International Competition Network – ICN) ikgadējā forumā Latvijas Konkurences padome (KP) saņēma augstāko apbalvojumu par īstenoto konkurences izvērtējumu šķeldas tirgū, pētot cenu pieauguma iemeslus 2021. un 2022. gadā un sniedzot ieteikumus konkurences stiprināšanai tirgū.

Konkurences padome

18. oktobrī Barselonā notiekošajā Starptautiskā konkurences tīkla (International Competition Network – ICN) ikgadējā forumā Latvijas Konkurences padome (KP) saņēma augstāko apbalvojumu par īstenoto konkurences izvērtējumu šķeldas tirgū, pētot cenu pieauguma iemeslus 2021. un 2022. gadā un sniedzot ieteikumus konkurences stiprināšanai tirgū.

Starptautiskā konkurences tīkla ietvaros katru gadu tiek organizēts

 ICN un Pasaules Bankas grupas (World Bank Group) Starptautiskais konkurences advokācijas konkurss.

Konkursa mērķis ir izcelt konkurences iestāžu, valsts un nevalstisko organizāciju un privātā sektora centienus veicināt veselīgu konkurenci dažādos tirgos. Nominācijā “Konkurences principu iekļaušana valsts politikā, īpaši reaģējot uz krīzēm” par vienu no diviem uzvarētājiem atzīta Latvijas KP un tās tirgus izpēte par kurināmās šķeldas cenu kāpumu.

Kurināmās šķeldas cenas pieaugums būtiski ietekmē siltumenerģijas ražotāju, kas kā kurināmo izmanto šķeldu, izmaksas. Tādējādi siltumenerģijas ražotāju izmaksu pieaugums pēc tarifu izmaiņām tiek pārnests arī uz siltumenerģijas lietotājiem. Lai pārliecinātos, ka kurināmās šķeldas tirgū nav novērojami konkurences tiesību pārkāpumi, KP pēc Ekonomikas ministrijas un Enerģētiskās drošības darba grupas aicinājuma veica kurināmās šķeldas tirgus uzraudzību, to noslēdzot pirms apkures sezonas sākuma.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā šķeldas cenas apkures sezonā būtiski pieauga, piemēram, augstas kvalitātes šķelda cena gada laikā pieauga par 160%. Ņemot vērā šķeldas plašo izmantošanu centralizētās siltumapgādes sistēmās reģionos un izmaksu pārnesi uz gala lietotājiem, KP mērķis bija pēc iespējas ātrāk rast skaidrojumu cenu pieaugumam un sniegt ieteikumus tirgus dalībniekiem, lai mazinātu negatīvās sekas patērētājiem, kā arī politikas veidotājiem, lai pieņemtu datos balstītus lēmumus. Preventīva un ātra tirgu izpēte, reaģējot uz problēmsituācijām, tajā skaitā strauju un vienlaicīgu cenu kāpumu, ir būtisks rīks konkurences veicināšanai dažādās nozarēs, piemēram, KP īstenotā izpēte degvielas tirgū vai pašlaik izpētē esošais pētījums par pārtikas cenām mazumtirdzniecības veikalos.”

Pētījumā KP konstatēja, ka cenu pieaugums skaidrojams ar kokmateriālu importa ierobežojumiem no Krievijas un Ukrainas, inflāciju, nepietiekamam šķeldas ražošanas jaudām un citiem faktoriem. Lai veicinātu konkurenci tirgū, KP sniedza arī ieteikumus siltumenerģijas ražotājiem, piemēram, noteikt samērīgas prasības iepirkumos, lai palielinātu konkurences līmeni un saņemtu konkurētspējīgus cenu piedāvājumus.

Starptautiskā konkurences tīkla forums ir viens no vadošajiem konkurences tiesībām veltītajiem pasākumiem pasaulē, kura ietvaros tiek nodrošināta informācijas un pieredzes apmaiņa starp konkurences uzraudzības iestādēm un vadošajiem konkurences tiesību ekspertiem no vairāk nekā 135 valstīm, veicinot dinamisku dialogu, kas savukārt kalpo par pamatu vienotas izpratnes un pamatotu konkurences politikas principu izveidei.