Jūrmalā ar ES fondu atbalstu uz ūdens top saules paneļu parks

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Piesaistot pieejamo Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu, SIA “Jūrmalas ūdens” Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pēcattīrīšanas ūdens baseinos uzstāda saules enerģijas staciju.

Slokā, Mežmalas ielā 41, tiek veidota saules enerģijas stacija ar plānoto jaudu 2.1 MW. Būtisks izaicinājums ir ne tikai plānotā jauda, bet arī fakts, ka stacijas izveide plānota uz ūdens virsmas, tādējādi efektīvi izmantojot pieejamo teritoriju un tās radītās iespējas.

Šobrīd jau ir uzstādīta gan peldošo pontonu sistēma, gan veikta to enkurošana, kā arī uz pontoniem uzmontēti visi plānotie saules paneļi. Darbs bija apjomīgs, jo objektā kopumā vienlaikus saules enerģiju ražos 3820 paneļi. Paneļu atrašanās uz ūdens ir optimāls risinājums, jo ūdens dabiskais dzesēšanas efekts palīdz stacijai uzturēt stabilu nepieciešamo temperatūru. Vēl augstāku stacijas veiktspēju nodrošina divpusējie paneļi, kas nodrošina ne tikai tiešo saules enerģijas uztveršanu, bet vienlaikus absorbē arī gaismas atspīdumu no ūdens virsmas. Tāpat būtisks ir faktors, ka izveidotā saules enerģijas stacija aizsargās ūdens baseinus no pastiprinātas aizaugšanas. Atlikušie darbi objektā saistās ar transformatoru uzstādīšanu un stacijas testēšanu, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu darbību. Stacijas darbība vērsta ilgtermiņā, līdz ar to daudziem risinājumiem bija jāpievērš pastiprināta uzmanība, primāri saules stacijas izvietojuma dēļ.

Iegūtā enerģija plānota tikai pašpatēriņam, līdz ar to gada griezumā visa iegūtā enerģija tiks patērēta tikai SIA “Jūrmalas ūdens” objektu darbības nodrošināšanai (tai skaitā notekūdeņu dūņu apstrādei, tādējādi veicinot atkritumu samazināšanu un līdzekļu racionālu izmantošanu).

Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā divi miljoni eiro, no kuriem EUR 1 700 000 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir plānots līdzfinansēt no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Plānots, ka stacijas pilnvērtīgu darbību uzsāks jau 2023. gada beigās.