Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Iepirkumu ABC Nozares

Grozījumi publisko iepirkumu likumvidē, kas stāsies spēkā 2023. gada 25. oktobrī

2023. gada 25. oktobrī stājas spēkā grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas 2019. gada 23. septembra Īstenošanas regulas 2019/1780, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”) prasības.

 Iepirkumu uzraudzības birojs

2023. gada 25. oktobrī stājas spēkā grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas 2019. gada 23. septembra Īstenošanas regulas 2019/1780, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”) prasības.

Grozītie likumi:

– Publisko iepirkumu likums;

– Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums;

– Publiskās un privātās partnerības likums;

– Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums;

Attiecīgi grozījumi tiek veikti arī saistošajos Ministru kabineta noteikumos.

 

Veiktie grozījumi:

 • Precizēti paziņojumu nosaukumi;
 • Jauna kārtība apspriedei ar piegādātājiem:
  • Publikāciju vadības sistēmā (PVS) publicē paziņojumu,
  • iepirkuma dokumentāciju pasūtītājs publicē un piegādātāji komentē Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS);
 • Jauna veidlapa – paziņojums par līguma izpildi, kuru aizpilda pēc faktiskās līguma izpildes un no kuras informāciju automātiski ielasīs Līgumu reģistrā; ar šo paziņojumu vismaz vienu reizi ceturksnī būs jāziņo arī par vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgtajiem līgumiem;
 • Izdalīti divi Iepriekšējie informatīvie paziņojumi:
  • tikai informācijai,
  • piedāvājumu saņemšanas termiņa saīsināšanai;
 • IUB neveiks aizpildīto paziņojumu pārbaudi;
 • Paredzēta grozījumu veikšanas iespēja metu konkursa dokumentācijā;
 • Grozījumu veikšana, atkārtoti pārpublicējot sākotnējo paziņojumu.

Citi tehniski precizējumi.

Papildus veikti grozījumi Publisko iepirkumu likumā 9. pantā:

 • Minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 10 darbdienas;
 • Dokumentācijas grozījumu veikšanas iespēja (būs iespējama no 2024. gada 1. jūlija).

Skatīt grozījumu likumus: