Pieejams ES fondu finansējums LIAA tūrisma attīstības programmas ieviešanai

in ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam, ar ko varēs īstenot atbalsta pasākumus jaunu tūrisma produktu attīstības programmai. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) šim mērķim ir pieejami 0,42 miljoni eiro.  

ES fondu programmā, kas nodrošinās atbalstu Latvijas komersantiem jaunu tūrisma produktu vai pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību izstrādei,  atbalsta pasākumus nodrošinās LIAA. ES fondu investīcijas mērķētas tūrisma nozares eksportspējas pieauguma veicināšanai un tās konkurētspējas paaugstināšanai starptautiskā mērogā.

ES finansējums varēs tikt izmantots, lai nodrošinātu dažādus apmācību, tīklošanās pasākumu, sanāksmju, konferences rīkošanu, kā arī sniegtu informatīvu un konsultatīvu atbalstu projektu īstenotājiem – tūrisma nozares uzņēmējiem – ES fondu programmas otrajā kārtā.

Projekta īstenošanai pirmās kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 498 769 eiro –  423 953 eiro no ERAF un valsts budžeta finansējums 74 816 eiro apmērā.

Projekta iesniegumu LIAA jāiesniedz CFLA līdz š.g. 23. oktobrim, savukārt projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma”  ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.