Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Pašvaldības

Pašvaldības var iegūt AF finansējumu senioru kopienā balstītu sociālās aprūpes namu izveidei

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi pašvaldībām, aicinot pieteikties Atveseļošanas fonda (AF) finansējumam – vairāk nekā 64,8 miljoniem eiro -, ko varēs ieguldīt  jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidei pensijas vecuma personām.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi pašvaldībām, aicinot pieteikties Atveseļošanas fonda (AF) finansējumam – vairāk nekā 64,8 miljoniem eiro -, ko varēs ieguldīt  jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidei pensijas vecuma personām.

Labklājības ministrijas izstrādātā AF programma izveidota, lai nodrošinātu pāreju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli un attīstītu ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma pieejamību pašvaldībās pensijas vecuma personām, saglabājot personas neatkarību un tās aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību.

AF finansējumu varēs ieguldīt sociālās aprūpes vietas būvniecībā, teritorijas labiekārtošanā un aprīkot telpas, projekta nodrošināšanai izmantojot atbalsta programmas pirmās kārtas ietvaros izstrādāto tipveida būvprojektu. Vienas ēkas izveidei pieejamais atbalsts ir līdz 1,27 miljoniem eiro. Katra pašvaldība var pretendēt saņemt finansējumu trīs ēku būvniecībai, savukārt Rīgā – līdz pat sešu senioru aprūpes centru izveidei.

Plānots, kad projektu īstenošanas rezultātā vairāk nekā 850 senioriem būs izveidotas vietas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Projektu iesniegumus no 2023. gada 21. septembra līdz 15. novembrim CFLA var iesniegt pašvaldības, pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības, kas nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē. Paziņojums par atklāto projektu atlasi 20. septembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Projektu īstenošanai šajā atlases kārtā šobrīd pieejamais AF finansējums ir 64 849 510 eiro. Plānots, ka AF atbalsta apmērs varētu tikt palielināts vēl par 3 903 507 eiro, kad tiks saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums par AF plāna grozījumiem, līdz tam šo finansējuma daļu sedzot no valsts budžeta līdzekļiem.

Par AF programmas nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu pašvaldībām oktobrī tiks organizēts seminārs, par tā norisi informāciju publicējot cfla.gov.lv.

AF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Labklājības ministrijas izstrādātā 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” otrās kārtas ietvaros.