Pašvaldībām iespēja pieteikties finansējumam ēku energoefektivitātes uzlabošanai

in ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) no 28. septembra sāks pieņemt projektu iesniegumus pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Šim mērķim no Atveseļošanas fonda (AF) vēl atlikuši vairāk nekā 6,66 miljoni eiro.

Atbalstu varēs saņemt projekti, kuru īstenošana ļaus ietaupīt vismaz 30 % primārās enerģijas gadā, salīdzinot ar patēriņu pirms pasākumu īstenošanas. Pašvaldību ēkās ar AF atbalstu varēs veikt dažādus uzlabojumus energoefektivitātes un siltumnoturības veicināšanai, tai skaitā veikt ēku pārbūvi; apgaismojuma, dzesēšanas, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu izveidi vai atjaunošanu; ēkas enerģijas patēriņa vadībai nepieciešamo viedo tehnoloģiju iegādi; pieslēgumu izveidi pie centralizētās siltumapgādes sistēmas un citām darbībām.

Plānotās projekta izmaksas šajā investīciju programmā var būt robežās no 30 000 līdz 2 000 000 eiro. No AF līdzekļiem paredzēts segt attiecināmās izmaksas granta veidā 100 % apmērā.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems no š.g. 28. septembra līdz 28. decembrim. Projektu atlases dokumentācija pieejama CFLA mājaslapā. Par projektu iesniegumu sagatavošanu CFLA organizēs tiešsaistes semināru.

Pirmajā projektu atlases uzsaukumā 2023. gada pirmajā pusgadā CFLA tika iesniegti 49 projektu iesniegumi un prasītais atbalsts – 31,7 miljoni eiro – pārsniedza programmā pieejamo 29,7 miljonu eiro finansējumu. Izvērtējot iesniegumus, ar nosacījumiem apstiprināmi bija 35 projekti, līdz ar to pašvaldībām ir iespēja pieteikties atlikušajam AF finansējumam energoefektivitātes projektu īstenošanai.

Atklātā projektu iesniegumu atlase notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās AF investīciju programmas 1.2.1.3.i. “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” ietvaros. Tā izstrādāta, lai sekmētu pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, tādējādi samazinot pašvaldību budžeta izdevumus turpmākai ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas iedzīvotājiem, kuri saņem pašvaldību sniegtos pakalpojumus.