Pieejams ES fondu finansējums vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai

in ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi ierobežotu projektu atlasi par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu vienlīdzīgu iespēju veicināšanai un diskriminācijas mazināšanai, īstenojot informatīvus, izglītojošus un metodiskā atbalsta pasākumus politikas plānotājiem, īstenotājiem un darba devējiem. No Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) šim mērķim pieejami 1,7 miljoni eiro.  

ES fondu programmā ESF+ finansējumu projekta īstenošanai var saņemt Labklājības ministrija, kā sadarbības partneri realizācijā piesaistot Valsts administrācijas skolu. Valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem paaugstinās profesionālo veiktspēju par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas principu integrēšanu politikas plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas procesos, savukārt darba devējiem – uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem – uzlabos zināšanas par iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem. Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā profesionālo kompetenci vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jomā paaugstinās 2700 personas.

Projekta iesniegumu Labklājības ministrijai jāiesniedz CFLA līdz š.g. 27. novembrim, savukārt projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projekta īstenošanai  paredzēts 2 miljonu eiro finansējums – 1,7 miljoni eiro no ESF+  un valsts budžeta līdzfinansējums 300 000 eiro. Projekta atlases dokumentācija pieejama CFLA  tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.1. pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” ietvaros.