Akreditācija atver starptautisko tirgu Latvijas uzņēmējiem

in
Autors: Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs

30.augustā, Latvijas akreditācija atzīmē 29 darbības gadus. Akreditācijas pakalpojumus Latvijā nodrošina valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” jeb LATAK, sniedzot starptautiski atzītus akreditācijas pakalpojumus atbilstības novērtēšanas institūcijām, tādējādi veicinot kvalitātes infrastruktūras dinamisku attīstību un Latvijas tautsaimniecības eksportspēju un konkurētspēju, nodrošinot preču un pakalpojumu atzīšanu un uzticamību, ņemot vērā valsts un sabiedrības intereses.

Apzinoties mūsdienu globālās tirdzniecības prasības, Latvijas uzņēmējdarbībai būtiski apliecināt savu pakalpojumu un preču kvalitāti, lai veiksmīgi un pilnvērtīgi konkurētu ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā tirgū. LATAK ir pilntiesīgs Eiropas Akreditācijas kooperācijas biedrs, apliecinot atbilstību arī starptautisko akreditācijas organizāciju ILAC (Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija) un IAF (Starptautiskais akreditācijas forums) prasībām. Esot pilntiesīga daļa no starptautiskās akreditācijas, Latvijā akreditēto institūciju izsniegtie pārskati un sertifikāti tiek atzīti, piemēram, Eiropas, ASV vai Austrālijas tirgos.

2023.gadā veiktajā klientu aptaujā 44% respondentu atzina, ka akreditācija nepieciešama, lai uzlabotu institūcijas konkurētspēju, savukārt 42% respondentu apliecināja, ka akreditācija nepieciešama, lai pilnveidotu institūcijas darbību un nodrošinātu tās atbilstību starptautiski atzītām prasībām. Tostarp atbilstības novērtēšanas institūcijas uzsver – akreditācija dod pārliecību klientiem un pircējiem, ka preču pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir ieviesis kvalitātes pārvaldības sistēmu, sakārtojis dokumentāciju un ārējie auditori to regulāri pārbauda, lai apliecinātu atbilstību nacionālajām un starptautiskajām prasībām. Savukārt atbilstība starptautiskajām prasībām ir obligāta lielākajai daļai starptautisko iepirkumu, sertifikātu.

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš saka:

“Metroloģija un standartizācija jau ilgu laiku ir nodrošinājušas pamatu savstarpējai apmaināmībai, izsekojamībai un drošībai. Starptautiskajā tirdzniecībā, starp ekonomiskajiem un ģeogrāfiskajiem reģioniem, arī akreditācija ir minēta kā uzticamības nodrošināšanas instruments līgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un Kanādu, Japānu vai Austrāliju, vai, piemēram, pārtikas drošības, mežu apsaimniekošanas vai koksnes piegāžu shēmās. Akreditācijas sistēmai attīstoties kopā ar Latvijas tautsaimniecību, gandrīz trīs gadu desmitus ar degsmi vērtējam un apliecinām atbilstības novērtēšanas iestāžu kompetenci un atbilstību starptautiskajām prasībām. Visas jomas pastāvīgi attīstās un rodas jauni izaicinājumi, nodrošinot uzticamību un rezultātu objektivitāti, piemēram, pārtikas produktu testēšanā, medicīniskajos izmeklējumos, radiācijas drošībā, būvmateriālu sertifikācijā, datu drošībā vai kiberdrošībā, vai attīstot akreditācijas informācijas iestrādi digitālajos sertifikātos. Ilgtspējības joma arī nav iedomājama bez ticamiem un verificētiem datiem un apgalvojumiem vai paziņojumiem. Tikai visiem kopā sadarbojoties mēs varam nodrošināt uzticamību atbilstības novērtēšanas rezultātiem.”

Latvijas akreditācijas sistēmā šobrīd akreditētas 307 atbilstības novērtēšanas institūcijas, tostarp 5 ārvalstu.