Kategorijas
Medniecība, mežsaimniecība

Rekordliels saņemto piedāvājumu skaits mežsaimniecisko darbu konkursā

Beigusies piedāvājumu iesniegšana AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ikgadējā konkursā meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības darbiem 2024. un 2025. gadā. Saņemts līdz šim nebijis potenciālo pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu skaits – 249 piedāvājumi no pretendentiem visos Latvijas reģionos.

Latvijas valsts meži

Beigusies piedāvājumu iesniegšana AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ikgadējā konkursā meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības darbiem 2024. un 2025. gadā. Saņemts līdz šim nebijis potenciālo pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu skaits – 249 piedāvājumi no pretendentiem visos Latvijas reģionos.

No 17. jūlija līdz 22. augustam LVM aicināja potenciālos pakalpojumu sniedzējus ar vai bez mežsaimniecisko darbu pieredzes iesniegt piedāvājumu konkursam “Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2024. un 2025. gadā”. Interesenti varēja pietiekties sešu mežsaimniecībai raksturīgu pakalpojumu sniegšanai: meža stādīšana, atjaunoto meža platību papildināšana, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana, jaunaudžu kopšana, atjaunoto meža platību aizsardzība un jaunaudžu stumbru aizsardzība, kopā 137 335 ha apjomā. Iepirkuma priekšmets tika sadalīts 771 iepirkuma daļās. 

Piedāvājumu vērtēšanas periods ir aptuveni 4 mēneši. Līguma slēgšana ar pretendentiem, kuriem piešķirs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības plānota decembra sākumā, lai 2024. gada 2. janvārī uzņēmēji var uzsākt mežkopības darbu izpildi. Plānotā darbu izpilde gada laikā:

  • gada sākumā LVM Mežsaimniecība, Mežkopība uzsāk jaunaudžu kopšanas darbu izpildi, kas pēc neliela pārtraukuma pavasarī aktīvi atsākas rudenī un ilgst līdz gada beigām;
  • pavasara pirmajos mēnešos, kad, paaugstinoties gaisa temperatūrai, atkūst augsne, līdz jūnija beigām notiek meža atjaunošanas darbi;
  • jūnija sākumā sākās agrotehniskās kopšanas darbi, ko aktīvi veic līdz oktobra beigām;
  • meža platību aizsardzību uzsāk augusta vidū un nedaudz vēlāk uzsāk arī jaunaudžu stumbru aizsardzību. Tiek plānots, ka agrotehniskās kopšanas un aizsardzības darbiem jābūt paveiktiem līdz novembra vidum.

Konkursa rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros uzņēmēji veiks meža stādīšanu 14 030 ha apjomā; atjaunoto meža platību papildināšanu 2 070 ha apjomā; atjaunoto meža platību agrotehnisko kopšanu 38 005 ha apjomā; jaunaudžu kopšanu 41 040 ha apjomā; atjaunoto meža platību aizsardzību 22 065 ha apjomā un jaunaudžu stumbru aizsardzību 8 035 ha apjomā.

“Ticu, ka katrs pretendents, sagatavojot un iesniedzot piedāvājumu, būs izvērtējis savas tehniskās spējas un atbilstoši tirgus situācijai piedāvājis atbilstošu pakalpojuma cenu. Pēdējā gadā novērojam, ka pakalpojuma izmaksas strauji aug. Pakalpojuma cenām augot, palielinās izmaksas pakalpojuma pircējam, bet pakalpojuma sniedzējam kļūst izdevīgāk sniegt pakalpojumu. LVM ir ieinteresēts nopirkt saimnieciski izdevīgu, kvalitatīvu pakalpojumu un redzēt apmierinātu darba veicēju, kurš, veicot mežkopības darbus, ir nodrošināts ar kvalitatīviem, jauniem darba rīkiem, individuāliem aizsardzības līdzekļiem un darbu veikšanai piemērotu darba apģērbu,” skaidro LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības darbu eksperts Juris Katrevičs.

LVM Mežsaimniecība, Mežkopība ik gadu izsludina atklātu mežkopības darbu konkursu, kurā var pieteikties ikviens, lai kopīgi sasniegtu izvirzīto mērķi – izaudzētu ražīgu, veselīgu mežu.