Kategorijas
Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde Enerģētika, siltumapgāde Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Nozares

LVM izziņo 2023. gada izsolē pieejamās teritorijas vēja parku attīstībai valsts meža zemēs

No AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekošanā un īpašumā esošām zemes vienībām ir veikta atlase un noteiktas 2023. gada izsolē pieejamās teritorijas vēja parku attīstībai valsts meža zemēs.

AS “Latvijas valsts meži”

No AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekošanā un īpašumā esošām zemes vienībām ir veikta atlase un noteiktas 2023. gada izsolē pieejamās teritorijas vēja parku attīstībai valsts meža zemēs.

2023. gada apbūves tiesību izsolē vēja parku attīstībai valsts meža zemēs LVM piedāvā 38 teritorijas jeb izsoles daļas. Lai piedalītos apbūves tiesību izsolē, atbilstoši izsoles noteikumiem, pretendentiem ir jāiesniedz pieteikumi līdz 06. novembrim (ieskaitot). Izsoles noteikumi un apbūves tiesību līguma projekts publicēts LVM mājaslapā www.lvm.lv, sadaļā “Konkursi un izsoles”. Izsoles norise plānota elektroniski laika periodā no 22. novembra plkst. 13.00 līdz 22. decembra plkst. 13.00.

LVM aicina potenciālos izsoles dalībniekus uz publisku informatīvo sanāksmi, kas notiks 7. septembrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00, LVM Zemgales reģiona klientu centrā Jelgavā, Loka maģistrālē 2M. Sanāksmes laikā LVM detalizēti izklāstīs izsoles procedūru, iepazīstinās ar izsoles dokumentāciju un atbildēs uz jautājumiem.

Vēja parki LVM zemēs netiks ierīkoti tuvāk par 800 metriem no pilsētām, ciemiem un dzīvojamām un publiskām ēkām, kā arī dabas aizsardzības teritorijās, kur vēja parku būvniecība nav savietojama ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tāpat vēja parki LVM zemēs netiks būvēti teritorijās, kur meža zemju apsaimniekošanas mērķis ir dabas aizsardzība un LVM ir papildus noteikusi aizsardzību saglabājamām vides vērtībām, kā arī iedzīvotāju rekreācijai nozīmīgās meža teritorijās un vietās, kur atrodas kultūras pieminekļi.

2023. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas Ministru Kabinets apstiprinājis grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nodrošina tiesisko regulējumu vēja parku attīstības iespējām publiskās zemēs. Palielinot atjaunīgās enerģijas ražošanas apjomu, Latvija stiprina valsts enerģētisko neatkarību, kas ir būtiski nacionālajai drošībai. Paredzot iespēju meža zemēs izvietot vēja turbīnas, tiek radīti priekšnosacījumi un iespējas komersantiem iesaistīties vēja parku projektos publiskās zemēs. Komersantu iesaiste nodrošinās būtisku vēja parku jaudu pieaugumu tuvāko 10 gadu laikā, palielinot kopējo Latvijā saražotās elektroenerģijas apjomu.