Kategorijas
Elektroniskais iepirkums

Pilnveidota Iepirkumi.lv elektronisko iepirkumu sistēma cenu aptaujas veikšanai

No 2023. gada 21. augusta Iepirkumi.lv elektronisko iepirkumu sistēmā (Iepirkumi.lv EIS) pasūtītājiem iespējots modulis cenu aptauju veikšanai.

Iepirkumi.lv

No 2023. gada 21. augusta Iepirkumi.lv elektronisko iepirkumu sistēmā (Iepirkumi.lv EIS) pasūtītājiem iespējots modulis cenu aptauju veikšanai. Ar jauno moduli pasūtītājs ērtā veidā var izsludināt un veikt atklātas un slēgtas cenu aptaujas:


• veidot jaunu, likumam atbilstošu cenu aptauju;
• veidot piedāvājumu vērtēšanas kritērijus un kvalifikācijas prasības;
• vērtēt piedāvājumus ar aritmētisku metodi sistēmā vai manuāli
• paziņot uzvarētāju un publicēt lēmumu;
• saņemt cenu aptaujas protokolu;
• uzaicināt plašu piegādātāju loku;
• komunicēt ar piegādātājiem sistēmas ietvaros.


Esošie iepirkumu izsludināšanas risinājumi ir izstrādāti konsultējoties ar pasūtītājiem un balstīti uz iepirkumu speciālistu vajadzībām. Pasūtītāji savā darba ikdienā jau veiksmīgi izmanto pirmos trīs sistēmā pieejamos moduļus: Pasūtījuma modulis(vienkāršotas cenu aptaujas veikšanai);
Informatīvs paziņojums (plašāka piegādātāja loka informēšanai par jau publicētu iepirkumu; Tirgus izpēte (tirgus piedāvājuma apzināšanai un atbilstošas iepirkuma procedūras izvēlei).

Gan cenu aptauja, gan augstāk minētās iepirkumu izsludināšanas formas ietver būtiskas pasūtītāja ikdienas darbam nepieciešamās funkcijas, kas vienkāršo iepirkumu procedūras gaitu. Iepirkumi.lv EIS nodrošina:


• iepirkumu vadību tiešsaistē;
• grozījumu vai papildinājumu publicēšanu;
• piedāvājumu vērtēšanas kritēriju izvēli;
• piedāvājumu saņemšanu sistēmā, vērtēšanu, salīdzināšanu;
• iepirkuma procedūras noslēguma protokola ģenerēšanu;
• izsludināto iepirkumu procedūru uzglabāšanu;
• esošu un jaunu piegādātāju uzaicināšanu dalībai;
• piegādātāju sarakstu veidošanu, uzturēšanu;

Iepirkumi.lv EIS aktīvi tiek papildināta un drīzumā būs pieejami arī citi iepirkumu organizēšanas moduļi – piegādātāju apspriedes, izsole ar augšupejošu vai lejupejošu soli.

Jaunā versija ir pieejama un izmēģināma šeit: https://mani.iepirkumi.lv/lv/pasutitajs/jauns-iepirkums