Ārlietu ministrija izsludina līdzfinansējuma granta projektu konkursu attīstības sadarbības un globālās izglītības projektiem

Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrija izsludina 2023. gada līdzfinansējuma granta projektu konkursu “Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības un attīstības (globālās) izglītības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas Republikā”. Līdzfinansējuma granta projektu konkursā kā prioritāte noteikti attīstības sadarbības projekti.

Pieteikties aicināti projektu īstenotāji, kas ieguvuši finansējumu no citiem attīstības sadarbības finansētājiem, tai skaitā no Eiropas Komisijas, lai īstenotu attīstības sadarbības un globālās izglītības projektus.

Konkursā iespējams iesniegt attīstības sadarbības un globālās izglītības projektu pieteikumus jebkurā partnervalstī, tomēr izvērtēšanā priekšroka tiks dota projektiem Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīs (īpaši Gruzijā, Moldovā, Ukrainā) un Centrālāzijas valstīs (īpaši Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā). Paplašinoties Latvijas attīstības sadarbības mērogam, prioritāte tiek piešķirta arī projektiem Āfrikas kontinentā.

Projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums 2023. gadā ir 50 000 eiro.

Konkursā var pieteikties Latvijas Republikā reģistrētas pilsoniskās sabiedrības organizācijas – nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 22. septembra plkst. 23.59. Ja projekta pieteikums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas netiks vērtēts.

Vēršam uzmanību, ka maksimālais punktu skaits, ko ir iespējams saņemt izvērtēšanā attīstības sadarbības projektiem, ir 25 punkti, globālās izglītības projektiem – 20 punkti. Šogad pirmo reizi ir ieviests minimālais punktu skaits 15 punkti, lai iesniegums tiktu uzskatīts par atbilstošu izvērtēšanas kritērijiem. Tas attiecas  kā uz attīstības sadarbības, tā globālās izglītības projektiem.

Tāpat ir ieviests arī minimālais granta apmērs, ko var piešķirt projekta īstenošanai – 500 eiro. Maksimālais granta apmērs, ko var piešķirt projekta īstenošanai, ir 80% no projektā paredzētā kopējā līdzfinansējuma.

Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē.