IUB atgādina par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļos

in
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu uzraudzības birojs

IUB atgādina par kritērijiem, kas jāņem vērā, apsverot sarunu procedūru, pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktam pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, ja tam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām (t.sk. paātrinātās procedūras, kad tiek saīsināti pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņi).

Par neparedzamiem ārkārtas apstākļiem uzskatāmi apstākļi, kuri iziet ārpus normālas ekonomiskās un sociālās situācijas robežām (piemēram, avārijas vai dabas katastrofas) un kuru dēļ radusies neatliekama nepieciešamība veikt iepirkumus neparedzamo ārkārtas apstākļu izraisīto seku novēršanai.

Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai