ES fondu īstenošana pastiprinātā režīmā

Finanšu ministrija

2023. gada sešos mēnešos Latvijas tautsaimniecības attīstībā un ekonomikas transformācijā ir investēti 483,8 miljoni eiro jeb 41% no šogad plānotajiem 1,2 miljardiem eiro valsts budžeta finansējuma Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas fonda investīciju projektiem. Tas ir divas reizes vairāk nekā 2022. gada sešos mēnešos (227 miljoni eiro). Otrdien, 8. augustā, Ministru kabineta (MK) sēdes darba kārtībā iekļautajā Finanšu ministrijas (FM) ikmēneša ziņojumā ES fondu un Atveseļošanas fonda plāna investīcijām sniegts progress par 2023. gada maiju – jūniju. Investīciju temps ir dinamisks katru mēnesi. 

FM aktuālā informācija š.g. jūlijā liecina, ka ES fondu 2014.–2020. gada perioda noslēgumā projektu īstenotājiem šogad un nākamā gada sākumā vēl iespējams izmaksāt ES fondu atbalstu īstenotajiem projektiem 831 miljonu eiro, jeb 18 % no kopējā piešķīruma 4,6 miljardiem eiro. Vienlaikus pastiprināta uzmanība vērsta uz projektiem ar dažādiem riskiem un to sekmīgu izpildi. Tas īpaši attiecināms uz finansiāli apjomīgiem infrastruktūras projektiem transporta (t.sk. elektrovilcienu iegāde, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija) un veselības nozarēs. Atbildīgās ministrijas sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un FM meklē piemērotākos risinājumus projektu pabeigšanai, saglabājot ES līdzfinansējumu. Kā vienu no prioritāriem risinājumiem FM aicina vērtēt iespējas pabeigt projektus ar 2021.–2027. perioda ES fondu līdzfinansējumu atbilstoši EK vadlīnijās sniegtām iespējām.

Kā dažus aktuālus piemērus realizētajiem ES fondu projektiem var minēt videi draudzīgu autobusu iegādi Daugavpils pilsētai – piegādāti seši elektroautobusi. Ieguvumi, izmantojot jauniegādātos autobusus, ir gan ērtības pasažieriem un tīrāka vide, gan arī zemākas ekspluatācijas izmaksas un mūsdienīgāki darba apstākļi autobusu šoferiem. Projekts “Rīteiropas vērtības” – saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu. Lielākā daļa projektā paredzēto darbību jau ir pabeigtas, piemēram Krāslavā veikta pils staļļu – Amatu mājas pārbūve, Preiļos pabeigti Preiļu Pils atjaunošanas 2. kārtas būvdarbi, Augšdaugavas novadā veikta lauku sētas “Slutišķi 2” atjaunošana un ierīkots ekspozīcijas komplekss “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs”, Daugavpilī restaurēta Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla ēka, Daugavpils cietokšņa 7. bastiona vaļņa eskarpa siena, Ludzā pabeigti galvenās pils un pilsdrupu apkārtmūra konservācijas darbi. Tuvākajā laikā tiks pabeigti pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi.

2021-2027. gada perioda ES fondu investīciju pilnvērtīgai uzsākšanai atbildīgajām iestādēm (nozaru ministrijām un Valsts kancelejai) ir joprojām jāpaātrina regulējošo normatīvo aktu izstrādes un saskaņošanas, lai izpildītu ambiciozo gada plānu. Līdz 19. jūlijam ir apstiprināti MK nosacījumi par 210,5 miljoniem eiro, kas ir  6 % no 2023. gada plāna – 3 490  miljoniem eiro, un skaņošanas procesā ir MK nosacījumi par 1,65 miljardiem eiro.

Šā gada 29. jūnijā ir apstiprināts pirmais 2021-2027. gada plānošanas perioda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu iesniegums pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošanai. Turpinās projektu pieteikumu pieņemšana 5 uzsāktajās atlasēs, mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanā, atbalstam bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, plūdu risku samazināšanai kā arī publiskās ārtelpas attīstībai.

Savukārt Atveseļošanas fonda ieviešanā, atbilstoši plānam, līdz gada beigām ministrijām vēl jānodrošina investīciju regulējums par 464,3 miljoniem eiro. Vienlaikus FM gatavo Atveseļošanas fonda plāna grozījumus par mainīgās daļas papildu 8,5 miljoniem eiro nevienlīdzības mazināšanai un 123,79 miljoniem eiro RePowerEU enerģētikas jomā, papildu 10,9 miljonu eiro Brexit pārvedumu RePowerEU mērķiem un atsevišķu rādītāju izpildes termiņu precizēšanu. Grozījumus plānots iesniegt apstiprināšanai MK un secīgi Eiropas Komisijā (EK) līdz šā gada 31. augustam. Līdz gada beigām plānots EK iesniegt maksājuma pieprasījumu par 2022. gada Atveseļošanas fonda rādītāju izpildi, lai 2024. gadā valsts budžeta ieņēmumos saņemtu 438 miljonu eiro.

Atveseļošanas fondā līdz šā gada 1. augustam projektu atlases ir jau par 671 miljoniem eiro tādās jomās kā klimata pārmaiņas, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, veselība, ekonomikas transformācija un produktivitāte, likuma vara. Ieviešanā projekti jau par 602 miljoniem eiro  investīcijas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanā, reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošanā, kā arī sadales tīklu modernizācijā.

Ikmēneša ziņojums par ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm ar datiem līdz 2023. gada augustam, kā arī papildinoša prezentācija, ir pieejams ES fondu mājaslapā – Ziņojumi Ministru kabinetam – ES fondi.