Ceļu būves karteļa dēļ finanšu korekcijas – divos ES fondu projektos

in , ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Izvērtējot Konkurences padomes (KP) lēmumā par ceļu būves karteli konstatēto, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) informē par karteļa ietekmētajiem Eiropas Savienības (ES) fondu projektiem un piemērojamo finanšu korekciju apjomu.

KP 01.06.2023. lēmumā Nr. 13 (lieta Nr. KL\2.2-3\21\9), ar kuru konstatēti konkurences pārkāpumi un piemēroti naudas sodi ceļu būvniecības uzņēmumiem, tika analizēti trīs iepirkumi, kuri attiecas uz ES līdzfinansētiem projektiem, taču konkurenci ierobežojošā karteļa ietekme identificēta divos iepirkumos, kas notikuši 2016.-2017.gadā. Tie ir:

– LVC 2016/208/ERAF, Valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre km 20,54–25,00 pārbūve, uzvarētājs AS “CEĻU PĀRVALDE” (projekts Nr. 6.3.1.0/17/I/002);

– LVC 2017/04/KF, Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) posma km 12,48–19,66 segas pārbūve, uzvarētājs AS “CEĻU PĀRVALDE” (projekts Nr. 6.1.5.0/17/I/003). 

Šajos divos projektos kopējais finansējums ir 10,25 miljoni eiro,  (t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums kopā – 8,7 miljoni eiro. Tā kā iepirkumos ir piedalījušies 4 un 5 pretendenti un KP lietā nekonstatēja pasūtītāja iesaisti, atbilstoši finanšu korekciju vadlīnijām* ir piemērojama korekcija 10% apmērā, t.i., 1,02 miljoni eiro (t.sk. ERAF – 338 tūkst. eiro un KF – 533 tūkst. eiro).

Projektos finansējuma saņēmējs ir Satiksmes ministrija, kuras vārdā rīkojas valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”. Tā kā projekti ir pabeigti un finansējums izmaksāts,  CFLA tuvākajās dienās pieņems lēmumu par neatbilstību, piemērojot finanšu korekciju finansējuma saņēmējam 10%  apmērā atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem un uzsāks neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma saņēmēja.

Pēc CFLA lēmuma finansējuma saņēmējam ir tiesības vērsties regresa kārtībā pret pārkāpumu izdarījušo uzņēmumu.

* Finanšu korekciju vadlīnijas paredz šādas korekcijas:  

10% – ja iepirkuma procedūrā piedalījušies dažādi (ne tikai kartelī iesaistīti) uzņēmumi, bet konkrēto līgumu (-us).noslēdzis kāds no kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem;

25% – ja iepirkuma procedūrā piedalās tikai slepenas vienošanās dalībnieki/uzņēmumi, un konkurence tikusi būtiski ierobežota;

100% – ja apstiprināta pasūtītāja iesaiste, sniedzot palīdzību pretendentiem, kas veic aizliegtās vienošanās, un kāds no pretendentiem, kas bijis iesaistīts aizliegtās vienošanās veidošanā noslēdzis konkrēto līgumu (-us).

Vadošās iestādes Vadlīniju Nr.2.7. par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā 5. pielikuma 30. punkts