Piegādātāji saskaras ar negodīgu tirdzniecības praksi

Konkurences padome

Konkurences padome (turpmāk – KP) ir noslēgusi anonīmo lauksaimniecības un pārtikas preču ražotāju un piegādātāju aptauju, noskaidrojot, ar kādām negodīgas tirdzniecības prakses izpausmēm tie saskaras visbiežāk. Respondentu sniegtās atbildes norāda uz pastāvošo mazumtirgotāju varas pārsvaru attiecībās ar piegādātājiem, īstenojot negodprātīgu tirdzniecības praksi.

Lai noskaidrotu, vai lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāji saskaras ar mazumtirgotāju īstenotu negodīgu tirdzniecības praksi un kādi ir izplatītākie Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumi, KP lūdza lauksaimniecības un pārtikas preču ražotājiem un piegādātājiem anonīmi sniegt viedokli par sadarbību ar lauksaimniecības un pārtikas preču pircējiem jeb mazumtirgotājiem par 15 mēnešu periodu no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada martam.

Vairāk nekā puse (56 %) KP aptaujāto tirdzniecības ķēdes dalībnieku ir norādījuši, ka ir saskārušies ar negodīgu tirdzniecības praksi, tostarp netaisnīgām un nepamatotām sankcijām par līgumu noteikumu pārkāpumiem no mazumtirgotāju puses.

Pieaugoša tendence novērojama, mazumtirgotājiem veicot neprognozējamus preču pasūtījumus, kā arī veicot izmaiņas tajos vēlāk nekā divas dienas pirms to piegādes. Vienlaikus pieaug to gadījumu skaits, kad mazumtirgotāji neinformē piegādātājus par preču izņemšanu no sortimenta. Šādi īstenota prakse liek piegādātājiem uzņemties ekonomiskos riskus, liedzot savlaicīgi prognozēt preču pieprasījumu un plānot nepieciešamo izejvielu iepirkumu. Mazumtirgotāju pasūtījumu  nenoteiktība var rezultēties ar piegādātāju nespēju izpildīt pasūtījumus.

Pastāvošo mazumtirgotāju varas pārsvaru attiecībās ar piegādātājiem apliecina arī aptaujā iegūtā informācija par praksē izmantotajiem sankciju instrumentiem, mazumtirgotājiem izņemot no sortimenta preces, kurām piegādātājs ir palielinājis produkta cenu vai atteicies tām piedāvāt zemāko cenu. Vienlaikus nekorekta rīcība ir vērojama akcijas preču apjoma prognozēšanā, mazumtirgotājiem izsakot neprecīzas pasūtījuma prognozes, kas beidzas ar līgumsoda piemērošanu pret piegādātāju. Daļa piegādātāju norādījusi arī par mazumtirgotāju praksi veikt vienpersoniskus grozījumus sadarbības noteikumos – kā par preču cenu, tā par piegādes vietu.

Dati liecina, ka vēljoprojām piegādātāji saskaras ar mazumtirgotāju pieprasījumiem veikt maksājumus, kas nav saistīti ar preču pārdošanu vai preču atrašanos tirdzniecības vietā. Tāpat arvien biežāk sastopama tendence, ka lielākoties preces vai preču grupas tiek iepirktas par akcijas cenu. Ievērojot to, ka starp akciju četru nedēļu periodiem ir jānodrošina divu nedēļu pārdošanas posms par regulāro cenu, pieaugošais akciju cenu iepirkumu apjoms rada bažas, ka tas netiek realizēts patērētājiem par akcijas cenu.

Iegūtie aptaujas dati KP ir būtisks un objektīvs informācijas avots sekmīgai turpmākajai nozares izpētes gaitai un procesā esošajās tirgus uzraudzībās, kuru rezultāti gaidāmi 2023. gada nogalē. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit.

KP pateicas visiem tirdzniecības ķēdes dalībniekiem par aptaujā sniegto informāciju. Aktīva iesaiste KP veiktajās aptaujās ir uzņēmēju iespēja līdzdarboties labākas konkurences vides veidošanā, jo KP uzdevums ir ne vien pārkāpumu atklāšana, bet arī konkurencei labvēlīgas vides veicināšana, t.sk., informējot un aicinot atbildīgās institūcijas pilnveidot nozaru regulējumu un sabiedrību rīkoties atbildīgi, lai mazinātu riskus, kas noved pie likuma pārkāpumiem.